УСІ УРОКИ ГЕОГРАФІЇ
7 клас

Розділ II

МАТЕРИКИ

Урок № 21

Тема. СПЕЦИФІЧНІСТЬ ҐРУНТОВО-РОСЛИННОГО ПОКРИВУ АФРИКИ. ТВАРИННИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ ЗОНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ


Мета: дати учням знання про ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ Африки, показати їх специфічність, поглибити знання про природні зони, закономірності їх розміщення на території Африки, розвивати навички роботи з картами атласу, підручником та іншими джерелами географічних знань, виховувати в учнів бережливе ставлення до навколишнього природного середовища.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта Африки, карта природних зон Африки, географічні атласи, електронний атлас ІПТ, слайди рослинного та тваринного світу материка.

Опорні та базові поняття: гілея, фералітні ґрунти, типи пустель, природна зона, ґрунт, гумус.

Географічна номенклатура: острів Мадаґаскар; півострів Сомалі; гори: Атлас, Драконові, Капські; вулкан Кіліманджаро; нагір’я: Ефіопське, Тібесті; Східно-Африканське плоскогір’я; річки: Ніл, Конґо (Заїр), Ніґер, Замбезі, Оранжева; озера: Вікторія, Танґаньїка, Ньяса, Чад; водоспад Вікторія; пустелі: Сахара, Наміб; напівпустеля Калахарі.

ЗМІСТ УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Мікрофон»

• Що таке ґрунт?

• Назвіть найбільш поширені типи ґрунтів.

• Назвіть природні зони світу.


ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Визначення мети та завдань уроку, основних етапів роботи.

Прийом «Проблемне питання»

• Зв’язок між ґрунтом та рослинністю.

• Зв’язок між кліматом, рослинним та тваринним світом.

• Вплив господарської діяльності людини на ґрунти, рослинний та тваринний світ території.


IV. Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь учителя

Ґрунт — природне тіло, яке виникло в результаті складних процесів перетворення поверхневих шарів літосфери під спільною дією води, повітря, живих організмів, енергії Сонця.

Умови утворення ґрунтів Африки. Чітке виділення широтної зональності в Африці, яка повторюється по обидві сторони екватора.

2. Робота учнів з картою природних зон в атласі

• Назвати природні зони материка.

• Знайти відмінність видового складу тварин та рослин по природних зонах.

3. Прийом «Творча лабораторія»

Характеристика природних зон (робота по групах).

1 група — вологі екваторіальні ліси.

2 група — перемінно-вологі ліси.

3 група — савани і рідколісся.

4 група — пустелі і напівпустелі.

5 група — вічнозелені твердолисті ліси та чагарники.

4. Робота з підручником

Виписати в зошит представників тваринного та рослинного світу, поширені ґрунти кожної зони (результати роботи можна подати у вигляді таблиці).


V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Прийом «Прес-конференція»

Перевірка роботи в зошиті, визначення того наскільки повно та правильно вона виконана.

2. Прийом «Мікрофон»

• Визначте причини багатства рослинного і тваринного світу вологих екваторіальних і перемінно-вологих лісів.

• Чому савани та рідколісся займають найбільшу за площею територію з-поміж природних зон?

• Назвіть причини утворення червоно-жовтих фералітних ґрунтів.


VI. Підсумок уроку

Прийом «Власні приклади»

Учні розповідають про тварин та рослини материка (випереджувальне домашнє завдання).


VII. Домашнє завдання

• Опрацювати текст підручника.

• Зробити малюнки ґрунтових розрізів, рослин та тварин материка.

• Підготувати матеріал про національні парки материка, стихійні природні явища, екологічні проблеми.


Урок № 22

Практична робота № 9. Складання порівняльної' характеристики двох природних зон Африки (за вибором)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити