УСІ УРОКИ ГЕОГРАФІЇ
7 клас

Розділ II

МАТЕРИКИ

Урок № 23

Тема. НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ


Мета: сформувати в учнів систему знань про заповідні території Африки; сформувати уявлення учнів про стихійні природні явища та екологічні проблеми материка; підвести учнів до розуміння чинників екологічних проблем, продовжити формування навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності, роботи з основними та додатковими джерелами географічних знань, виховувати поважне ставлення до природи Землі.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: фізична карта Африки; картини рослинного та тваринного світу материка, малюнки африканських краєвидів, підручники, атласи, слайди для мультимедійної дошки.

Опорні та базові поняття: природні комплекси (ПК), зональні, азональні ПК, фауна, савани, пустелі, природоохоронні території, природний ландшафт, антропогенний ландшафт.

Географічна номенклатура: Серенґеті, Нґоронґоро, Ґемсбок, Кафуе.

ЗМІСТ УРОКУ

I. Організаційний момент

Визначення основних етапів роботи на уроці, постановка навчально-виховних завдань та мети уроку.


II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Прийом «Аукціон»

Учні один за одним називають географічні об’єкти материка, показують їх на стінній карті та одним реченням характеризують об’єкт (робота виконується в швидкому темпі).

2. Прийом «Бліцопитування»

✵ Чому на території Африки переважають зональні ПК?

✵ Чому ярусність екваторіальних лісів має такий чіткий характер?

✵ Назвіть риси, що характеризують рослинний і тваринний світ саван.

✵ Розкажіть про пристосованість тварин в умовах пустелі.

✵ Чи може людина змінювати межі природних зон?

✵ Що таке «антропогенний природний комплекс»?

✵ Які різновиди природоохоронних територій вам відомі?

✵ Які природоохоронні заходи, що допомагають зменшити екологічні проблеми, вам відомі?


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Учитель. Різноманітна та своєрідна природа Африки. Неозорі простори материка поєднують густі вологі ліси та відкриті безкраї саван, суворі каменисті та піщані пустелі та квітучі оази. Але діяльність людини швидко та іноді безповоротно змінює природні ландшафти, порушує рівновагу ПК. Тому перед Африкою стоять невідкладні екологічні проблеми, її природа потребує охорони.

Прийом «Проблемне питання»

Спробуйте скласти прогноз та запропонувати шляхи розв’язання екологічних проблем Африки (завдання написане на дошці, пропозиції вислуховуються в кінці уроку).


IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя, що доповнюється розповідями учнів (випереджувальне домашнє завдання).

Антропогенні природні комплекси (ландшафти) сформувалися в природному середовищі під впливом господарської діяльності людини. Як саме людська діяльність позначилася на природі Африки?

Африканські ландшафти значно змінені внаслідок нераціонального використання природних умов та ресурсів як під час колонізації, так і в наш час. Наприклад, лісова флора збіднилася внаслідок вирубування цінних порід дерев. Відчутної шкоди завдала орієнтація на використання окремих видів ресурсів: спеціалізація країн на вирощуванні певних сільськогосподарських культур для світового ринку потребує нових земель, для чого змінюються природні комплекси. Сенеґал та Ґамбія спеціалізуються на вирощуванні арахісу, Ліберія та Ніґерія — каучуконосів, Гана та Кот-д’Івуар — бавовника.

Великої шкоди фауні Африки завдало хижацьке полювання, в результаті чого вимерли такі тварини, як блакитна антилопа, деякі підвиди зебр, північноафриканськи слони, а носороги, гепарди, леви перебувають на межі винищення.

Розвинені держави світу все інтенсивніше намагаються позбутися екологічно небезпечних виробництв на своїй території, розміщаючи такі галузі виробництва у країнах, що розвиваються. Бідність молодих держав не дозволяє їм виділяти кошти, достатні для охорони довкілля.

Крім того, для пасовиськ та створення полів в Африці здавна використовують випалювання рослинності під час сухого сезону: після таких пожеж у період дощів швидше і густіше зростають молоді рослини. Але внаслідок випалювання гинуть дикі рослини і тварини, савани перетворюються на пустелі. Так, тільки за останні півстоліття площа Сахари зросла на 1 млн. км2 — це дорівнює подвійній площі Франції.

Дуже шкодить саванам також надмірне випасання худоби, під час якого домашні тварини не тільки з’їдають певні види рослин, але й витоптують інші. Таким чином збіднюється видовий склад рослинності, деградують ґрунти.

У наш час в Африці почали інтенсивніше впроваджувати сучасні методи господарювання, але негативний вплив на довкілля тільки незначно зменшився. Досить часто нові підприємства будуються без попереднього наукового аналізу, через що забруднюються повітря, вода і ґрунт. Загроза нових екологічних катастроф зобов’язує відповідальніше ставитися до природи. Тому наявні спроби розробити та впровадити довгострокові програми розвитку молодих країн з урахуванням екологічної ситуації.

Одним з найголовніших заходів охорони довкілля є створення природоохоронних територій — заказників, заповідників, національних парків тощо. Найвідомішими з-поміж них є Серенґеті, Нґоронґоро, Ґемсбок, Кафуе.

Створений у 1940 р. спочатку як резерват, національний парк Серенґеті (Танзанія) відомий в усьому світі. На площі 1,3 млн. га охороняють ландшафти саван. У Серенґеті мешкають антилопи гну, газелі, зебри, слони, леви, леопарди, різноманітні птахи. У 1959 р. від Серенґеті було відокремлено особливий резерват Нґоронґоро, площа якого складає біля 800 тис. га. Центром його є гігантський кратер однойменного вулкану, на зовнішніх схилах якого зростає густий тропічний ліс. На луках всередині кратера пасуться численні стада буйволів, антилоп, зебр, є носороги та слони.

На території національного парку Серенґеті діють науково-дослідний інститут та меморіальна лабораторія імені М. Гржимека, який трагічно загинув під час дослідного польоту. Міхаель був сином Бернґарда Гржимека, німецького природознавця та всесвітньо відомого захисника живої природи. У тому, що на території Африки було створено заповідні території, які з часом не припинили свого існування, є велика заслуга Б. Гржимека.

Під час роботи учні, що підготували повідомлення про національні парки, заповідники, намалювали малюнки, можуть доповнювати учителя.


V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Прийом «Мікрофон»

✵ Які природні зоні найбільше змінені людиною? Чому?

✵ Назвіть найвідоміші заповідники та національні парки Африки.

✵ Які види тварин охороняються на заповідних територіях материка?

✵ Чому заповідні території Африки є природним багатством усього світу?

✵ Чому більшість національних парків Африки розташовані у східній частині материка?

✵ Які зміни в природі Африки викликала господарська діяльність людини?

2. Прийом «Здивую всіх»

Учні коротко розповідають цікаві відомості про природу материка (випереджальне домашнє завдання).


VI. Підсумок уроку

Прийом «Роблю висновок»

Заключне слово учнів, що спрямовується та корегується вчителем.

✵ Африканські ландшафти зазнали значної зміни внаслідок господарської діяльності людини починаючи з колоніального періоду.

✵ Антропогенний вплив позначився на всіх компонентах природи: від атмосфери та гідросфери, через ґрунти — до рослинного та тваринного світу.

✵ Природоохоронні території Африки є багатством усього світу.


VII. Домашнє завдання

✵ Опрацювати відповідний текст у підручнику.

✵ Нанести на контурну карту та підписати природоохоронні території Африки.

✵ Підготувати статистичний матеріал про країни Африки (площа, чисельність населення країни та її столиці).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити