УСІ УРОКИ ГЕОГРАФІЇ
7 клас

Розділ II

МАТЕРИКИ

Урок № 54 (варіант А)

Тема. НАЙБІЛЬШІ РІВНИНИ І ГОРИ ЄВРАЗІЇ. ВІДМІННОСТІ В РЕЛЬЄФІ РІЗНИХ ЧАСТИН МАТЕРИКА. КОРИСНІ КОПАЛИНИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ


Мета: визначити загальні особливості рельєфу Євразії, з’ясувати закономірності поширення основних форм рельєфу територією материка, виявити характерні відмінності рельєфу Європи та Азії, визначити найбільші родовища корисних копалин і закономірності їх залягання на території материка, продовжувати формувати вміння навичок роботи з різними видами карт, підручником, зошитом, розвивати навички зв’язної мови, виховувати повагу до думки інших учнів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: атласи, зошити, слайди для мультимедійної дошки із зображенням різноманітних форм рельєфу та ландшафтів Євразії, заповнена таблиця в зошиті, за якою працюють учні, таблички з назвами корисних копалин та їх умовними позначками, набір магнитів.

Опорні та базові поняття: основні форми рельєфу, гори (низькі, середні, високі), рівнини (низовини, височини, плоскогір’я), корисні копалини (магматичного, метаморфічного, осадового походження), паливні, рудні, нерудні корисні копалини.

Географічна номенклатура: гори: Альпи, Піренеї, Апенніни, Карпати, Кримські, Скандинавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г. Джомолунґма); рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Велика Китайська низовини: Прикаспійська, Індо-Ґанґська, Месопотамська Середньоросійська височина; плоскогір’я: Середньосибірське, Декан; нагір’я: Тібет, Іранське; вулкани: Гекла, Етна, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма, Кракатау; платформи: Східноєвропейська, Сибірська, Тарімська, Аравійська, Індостанська, Західносибірська, Туранська; геосинклінальні пояси: Альпійсько-Гімалайський, Тихоокеанське «Вогняне кільце», щити: Балтійський, Український.

ЗМІСТ УРОКУ

I. Організаційний момент

Показ зображень форм рельєфу Євразії. Визначення учнями за допомогою вчителя мети і завдань відповідно до теми уроку.


II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1). Прийом «Мозковий штурм»

Визначення основних видів корисних копалин за їх походженням (магматичні, метаморфічні, осадові) та використанням у господарській діяльності людини (паливні, рудні, нерудні корисні копалини). Відбір умовних позначок. Прикріплення їх на дошці в таблицю:


Вид копалин

Паливні

Рудні

Нерудні

Назва

Умовна позначка

Назва

Умовна позначка

Назва

Умовна позначка

ОсадовіМагматичніМетаморфічні
2). Прийом «Естафета»

Кожен учень класу по черзі з першої парти до останньої додає одне речення відповіді на запитання:

1. Пригадайте з попереднього матеріалу визначення основних форм рельєфу.

2. Назвіть принципи їх позначення на карті.

3. Назвіть групи корисних копалин за способом їх утворення.

4. Визначте зв’язок між тектонікою та рельєфом.

3). Прийом «Дерево рішень»

На виготовленій на великому аркуші паперу схемі в пусті місця для термінів і понять кожна група прикріплює слова (рівнина, височина, гори, хребет, нагір’я, платформа, плита, щит, низовина та ін.).


ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Прийом «Проблемне питання»

Усі компоненти природи взаємопов’язані, навіть якщо на перший погляд здається, що зв’язку не існує. Отже, необхідно вивчати рельєф материка, щоб побачити причини прояву інших природних явищ, таких, як, наприклад, особливості клімату, закономірності розміщення природних зон, розташування басейнів річок, розвиток та розміщення галузей господарства, знайти відповідь на запитання: чому великі площі материка Євразія зайняті континентальним типом клімату, чому велика кількість річок материка несе свої води в Північний Льодовитий океан? Та на багато інших. Отож, спробуймо знайти відповіді на ці та інші запитання.


IV. Вивчення нового матеріалу

1.  Прийом «Творча лабораторія»

Завдання 1. Проаналізуйте карти атласу та визначте загальні закономірності розподілу основних форм рельєфу по територій Європи та Азії (в Європі гори займають 17 % території, а в Азії 75 %).

Завдання 2. Порівняйте загальногеографічну і тектонічну карти, зробіть висновок про причини відмінностей у розподілі основних форм рельєфу.

Завдання 3. Визначте найбільші об’єкти рельєфу.

2. Прийом «Аукціон»

Учні по черзі називають різні форми рельєфу материка, показують їх на фізичній карті та одним реченням дають їх характеристику.

3. Прийом «Картографічна лабораторія»

Завдання. Позначте та підпишіть в контурній карті основні форми рельєфу материка (робота закінчується вдома).

4. Прийом «Дерево рішень»

На схему, з якою працювали на початку уроку, учні прикріплюють таблички з написами найбільших родовищ корисних копалин.


V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «географічна лабораторія»

Завдання. Завершити заповнення таблиці, розпочатої на попередніх уроках (див. урок № 53 (варіант А)).


VІ. Підсумок уроку

1. Прийом «Власні приклади»

Учні розповідають про рельєф материка (випереджувальне домашнє завдання).

2. Прийом «роблю висновок»

✵ Опускання та піднімання в Європі відбуваються в різних місцях, але без різких поштовхів і землетрусів. Наприклад, повільно опускаються південні береги Північного моря. У Нідерландах берег опускається приблизно на 3 м за століття, і значна частина цієї країни лежить нижче рівня моря. Тому в Нідерландах і в північно-західній Німеччині споруджені великі греблі для захисту низьких берегів від затоплення морем. Навпаки, береги північної Скандинавії і Фінляндії піднімаються біля Ботнічної затоки приблизно на 1 м за століття.

✵ Діяльність підземних сил у межах Азії дуже активна. Про це свідчать часті землетруси та численні діючі вулкани. Для землеробства поверхня Азії мало придатна. Тут багато кам’янистих площ, скупчень гір, крутих схилів, уступів, ущелин. Багато є високих областей, де землеробство зовсім неможливе. Центральні її частини відокремлені високими хребтами від узбережжя, а це утруднює сполучення і робить клімат внутрішніх областей сухим. Та все ж низовини займають чверть Азії і загальною своєю площею перевищують Європу. Особливо придатні для землеробства низовини Індо-Ґанґська та Велика Китайська.


VІІ. Домашнє завдання

✵ Опрацювати відповідний текст підручника.

✵ Закінчити нанесення на контурну карту основних форми рельєфу материка Євразія, завершити оформлення таблиці.


Додатковий матеріал до уроку

✵ Найвища вершина світу має три назви. Одна з них — Еверест, була дана на честь британського полковника Дж. Евереста. Місцеві ж назви значно поетичніші. Джомолунґма в перекладі з індійської означає «Мати богів Землі».

✵ Масив Монблан приваблює численних альпіністів. Треба відмітити, що вперше на Монблан піднявся швейцарський селянин Жак Бальма 7 серпня 1786 року. Тепер цю дату вважають початком світового альпінізму.

✵ Найбільше і найвище нагір’я земної кулі — Тібет. Там практично немає рослинності, тому місцевість виглядає як пустеля. Але саме тут беруть свій початок такі великі річки Азії, як Брахмапутра, Інд, Меконґ, Хуанхе та Янцзи. Окрім того, нагір’я дуже багате озерами. Тут є навіть гейзери і гарячі джерела.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити