УСІ УРОКИ ГЕОГРАФІЇ
7 клас

ДОДАТКИ


Додаток 3

ДОВІДНИК УЧНЯ


Типові робочі плани з географії

План характеристики карти

1. Вид карти за обсягом території.

2. Вид карти за масштабом.

3. Вид карти за змістом.

4. Які умовні позначення є в легенді карти?

5. Яку інформацію можна отримати під час роботи з картою?

6. Призначення карти.


Пам’ятка визначення географічних координат на глобусі та карті


Паралель

Меридіан

Широта

Довгота

Від екватора

Від нульового меридіана (Ґрінвіча)

Північна, південна

Східна, західна

0°-90°

0°-180°

1° має різну протяжність у кілометрах

1° має приблизно однакову протяжність в кілометрах — 111,2 км


План характеристики погоди

1. Назва місяця, пора року.

2. Висота Сонця над горизонтом (для кожного сезону).

3. Максимальна та середня тривалість дня.

4. Середня температура повітря.

5. Пануючі вітри.

6. Кількість і види опадів.

7. Характерні типи погоди.


План опису географічного положення океану

1. Розташування щодо півкуль, екватора, тропіків, нульового і 180-го меридіанів.

2. Які материки омиває.

3. З якими океанами і який має зв’язок.

4. Розташування в кліматичних поясах.


План характеристики океану

1. Географічне положення, які материки та їх частини омиває.

2. Площа, місце та зв’язок з іншими океанами.

3. Особливості рельєфу дна, острови та їх походження.

4. Переважаючі і найбільші глибини.

5. Океанічні течії, клімат, солоність води.

6. Життя в океані.

7. Використання океану людиною. Транспортні морські шляхи.

8. Екологічні проблеми океану.


План характеристики моря

1. Географічне положення моря відносно інших географічних об’єктів, екватора, нульового меридіана.

2. До басейну якого океану належить.

3. Внутрішнє або окраїнне.

4. Контур берегів і площа.

5. Острови і півострови.

6. Найбільша і переважаючи глибини, температури по сезонам року і солоність.

7. Промислове значення і вплив господарської діяльності людини на природу моря.


План опису географічного положення материка

1. Розташування материка відносно екватора, тропіків (полярних кругів), нульового і 180-го меридіанів.

2. В яких кліматичних поясах та природних зонах він розташований.

3. Якими океанами і морями омивається. Характер контуру берегів.

4. Розташування щодо інших материків.

5. Крайні точки материка, координати, протяжність материка в градусах і кілометрах з півночі на південь і із заходу на схід.

6. Площа материка і його місце за цім показником серед інших материків.


План характеристики материка

1. Географічне положення материка.

2. Історія відкриття, дослідження та засвоєння.

3. Особливості рельєфу, геологічної будови та корисних копалин материка.

4. Клімат та чинники, що його утворили. Кліматичні пояси, області та типи клімату материка.

5. Внутрішні води материка та їх залежність від клімату.

6. Ґрунтово-рослинний покрив та тваринний світ материка.

7. Природні комплекси: зони та країни. Охорона природи на материку.

8. Природні ресурси, населення, господарство. Політична карта материка.

9. Найбільші держави та їх характеристика.


План характеристики корисних копалин

1. Загальні запаси і концентрація (на одиницю площі).

2. Якість, склад та умови залягання (глибина, потужність та розташування пластів).

3. Поєднання з іншими видами корисних копалини, можливість їх спільного використання.

4. Освоєність території, перспективи розробки.

5. Транспортні можливості території.

6. Висновок про раціональне використання з урахуванням впливу на навколишнє природне середовище.


План характеристики рельєфу території

1. Загальний характер поверхні. Загальні закономірності її утворення.

2. Розташування основних форм рельєфу.

3. Найбільші, найменші і переважаючі висоти даної території.


План характеристики форми рельєфу

1. На якому материку та в якій його частині розташована форма рельєфу.

2. Розміри та загальні контури форми рельєфу, приблизна площа і її порівняння з площею материка.

3. Найбільші, найменші висоти і переважають.

4. Походження форми рельєфу.

5. Господарська оцінка форми рельєфу.


План характеристики гір

1. Географічне положення на материку відносно інших географічних об’єктів.

2. Напрям розташування гірських хребтів, крутизна схилів.

3. Протяжність хребтів (км).

4. Переважаючі висоти.

5. Найбільша висота (м, координати вершини).

6. Вік, походження.

7. Вплив господарської діяльності людини на природу гір.


План характеристики рівнини

1. Географічне положення на материку відносно інших географічних об’єктів.

2. Межі рівнини.

3. Спосіб утворення рівнини.

4. Ухил.

5. Протяжність із заходу на схід і з півночі на південь (км).

6. Вплив господарської діяльності людини на природу рівнини.


План опису клімату місцевості

1. В якому кліматичному поясі та в якій кліматичній області розташована.

2. Середні температури січня та липня.

3. В якому напрямку відбуваються зміни температур та чому.

4. Переважаючі вітри (по сезонах).

5. Середньорічна кількість опадів та їх режим.

6. Господарська оцінка кліматичних умов.


План характеристики та роботи з кліматичною діаграмою

1. Ознайомтесь з умовними позначеннями.

2. З’ясуйте річний хід температури, середні температури січня і липня, річну амплітуду температур.

3. Визначте середньорічну кількість опадів. Розподіл опадів по місяцях.

4. Визначте найвологіший та найсухіший місяці року.

5. Визначте характерний тип клімату (кліматичний пояс і області) та територію, для якої він є характерним.


План характеристики річки

1. Географічне положення. На якому материку та в якій його частині протікає.

2. Де бере початок та куди впадає.

3. Напрям течії.

4. Яка залежність характеру течії від рельєфу місцевості по якій протікає річка.

5. Зміни стоку по порах року.

6. Притоки річки.

7. Характер використання людиною.

8. Екологічні проблеми.


План характеристики озера

1. Географічне положення.

2. Як утворилася озерна улоговина.

3. Найбільша глибина.

4. Солоність.

5. Стічне або безстічне.

6. Характер берегів.

7. Господарська діяльність людини, екологічні проблеми озера.


План характеристики природної зони

1. Географічне положення, з якими природними зонами на материку межує.

2. Рельєф.

3. Клімат.

4. Внутрішні води.

5. Ґрунти.

6. Рослинність та тваринний світ.

7. Господарська оцінка природної зони, вплив діяльності людини на її природу.


План характеристики природно-територіального комплексу (ПТК)

1. Географічне положення території.

2. Геологічна будова, корисні копалини і рельєф.

3. Клімат (кліматичні пояси і області, середні температури січня і липня, амплітуда температур, середньорічна кількість опадів, коефіцієнт зволоження, річна сума температур вище +10 °С, придатність природних умов для сільськогосподарського використання території).

4. Ґрунти, рослинний та тваринний світ.

5. Екологічні проблеми території.


План характеристики населення материка

1. Які народи населяють дану територію.

2. Розміщення населення по материку (густо заселені території і менш заселені території, причини).

3. Середня густота (в цілому для материка і по окремих регіонах).

4. Причини найбільшої та найменшої компактності розміщення населення на території материка.

5. Головні населенні пункти та їх види.

6. Господарська діяльність населення, що переважає.


План характеристики країни

1. На якому материку та в якій його частині розташована держава.

2. Географічне положення в межах материка, прикордонні держави, столиця.

3. Особливості рельєфу (загальний характер поверхні, корисні копалини).

4. Кліматичні умови (тип клімату, що переважає, та його сезонні зміни, кліматичні пояси, середні температури січня і липня, річна кількість опадів).

5. Внутрішні води (крупні річки, озера, водосховища та ін.).

6. Природні зони і їх особливості (ґрунти, рослинність, тваринний світ).

7. Населення (основні раси, народи) і його господарська діяльність.


План характеристики населення країни

1. Чисельність. Природний і механічний приріст та відтворення населення.

2. Національний склад населення. Язикові сім’ї та групи.

3. Статева, вікова, релігійна структура населення.

4. Густота розміщення населення.

5. Співвідношення міського і сільського населення. Рівень урбанізації території.

6. Особливості розселення міського і сільського населення. Міські агломерації.

7. Частка трудових ресурсів населення та зайнятість.

8. Загальний висновок.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити