УСІ УРОКИ ГЕОГРАФІЇ
7 клас

Вступ

УРОК № 1. Тема. ВСТУП. ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ «ГЕОГРАФІЇ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ». ТЕМАТИЧНІ КАРТИ І РОБОТА З НИМИ

УРОК № 2. Тема. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Розділ I ОКЕАНИ

УРОК № 6 (варіант А). Тема. ТИХИЙ ОКЕАН. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ТИХИЙ ОКЕАН – НАЙБІЛЬШИЙ ОКЕАН ЗЕМЛІ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ДНА ОКЕАНУ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ. ТЕЧІЙ. ОРГАНІЧНИЙ СВІТ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ЙОГО ПОШИРЕННЯ. БАГАТСТВА ТИХОГО ОКЕАНУ

УРОК № 6 (варіант Б). Тема. ТИХИЙ ОКЕАН. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ТИХИЙ ОКЕАН – НАЙБІЛЬШИЙ ОКЕАН ЗЕМЛІ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ДНА, КЛІМАТУ ТА ВОД ОКЕАНУ

УРОК № 7 (варіант А). Тема. ОКЕАНІЯ. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ОСТРОВИ, ЇХ ПОХОДЖЕННЯ. ЗАСЕЛЕННЯ ОКЕАНІЇ. СУЧАСНЕ НАСЕЛЕННЯ І КРАЇНИ В ОКЕАНІЇ. ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ВОД ТИХОГО ОКЕАНУ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОКЕАНІЇ

УРОК № 7 (варіант Б). Тема. РЕСУРСИ ТИХОГО ОКЕАНУ. ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ВОД ОКЕАНУ. ОКЕАНІЯ

УРОК № 8. Тема. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ТА КОРДОНИ ОКЕАНУ. СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ В ГЕОГРАФІЧНОМУ ПОЛОЖЕННІ АТЛАНТИЧНОГО І ТИХОГО ОКЕАНІВ. ДОСЛІДЖЕННЯ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ. БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ ДНА

УРОК № 9. Тема. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ, ТИПИ КЛІМАТУ. ВОДНІ МАСИ. ОРГАНІЧНИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА. ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ВОД АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ

УРОК № 10. Тема. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ. СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ В ГЕОГРАФІЧНОМУ ПОЛОЖЕННІ ІНДІЙСЬКОГО І ТИХОГО ОКЕАНІВ. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ. РЕЛЬЄФ ДНА. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ ОКЕАНУ: ВИСОКІ ТЕМПЕРАТУРА І СОЛОНІСТЬ ВОД, СИСТЕМА МОРСЬКИХ ТЕЧІЙ

УРОК № 11. Тема. СВОЄРІДНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА. ВПЛИВ ОКЕАНУ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКА В ПРИБРЕЖНІЙ ЧАСТИНІ. ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОКЕАНІ. ОХОРОНА ПРИРОДИ ОКЕАНУ

УРОК № 12. Тема. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН – НАЙМЕНШИЙ ОКЕАН НА ЗЕМЛІ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ ОКЕАНУ ТА АРКТИКИ В ЦІЛОМУ. ОСОБЛИВОСТІ РЕЛЬЄФУ ДНА. КЛІМАТ ОКЕАНУ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ РОЗТАШУВАННЯМ ОКЕАНУ У ВИСОКИХ ШИРОТАХ. ТЕЧІЇ. ЛЬОДОВИЙ РЕЖИМ, СВОЄРІДНІСТЬ ОРГАНІЧНОГ СВІТУ. ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ОКЕАНУ

УРОК № 16. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ОКЕАНИ»


Розділ ІI МАТЕРИКИ

УРОК № 17 (варіант А). Тема. АФРИКА. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ МАТЕРИКА, ЕЛЕМЕНТИ БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ

УРОК № 17 (варіант Б). Тема. АФРИКА. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ МАТЕРИКА, ЕЛЕМЕНТИ БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ АФРИКИ

УРОК № 18 (варіант А). Тема. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. СХІДНОАФРИКАНСЬКІ РОЗЛОМИ ЗЕМНОЇ КОРИ. РЕЛЬЄФ МАТЕРИКА: РІВНИНИ, ГОРИ, ПЛОСКОГІР’Я. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

УРОК № 18 (варіант Б). Тема. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. РЕЛЬЄФ МАТЕРИКА ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

УРОК № 19. Тема. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТУ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ АФРИКИ

УРОК № 20. Тема. ВОДИ СУХОДОЛУ АФРИКИ. ГОЛОВНІ РІЧКОВІ СИСТЕМИ, ОЗЕРА, ПІДЗЕМНІ ВОДИ І ЇХ ГІДРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ. ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРИРОДИ ТА НАСЕЛЕННЯ

УРОК № 21. Тема. СПЕЦИФІЧНІСТЬ ҐРУНТОВО-РОСЛИННОГО ПОКРИВУ АФРИКИ. ТВАРИННИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ ЗОНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ

УРОК № 23. Тема. НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

УРОК № 24. Тема. НАСЕЛЕННЯ. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА АФРИКИ. ГОЛОВНІ ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ АФРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ

УРОК № 26. Тема. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «АФРИКА»

УРОК № 27. Тема. АВСТРАЛІЯ - НАЙМЕНШИЙ МАТЕРИК ЗЕМЛІ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, СВОЄРІДНІСТЬ ГП МАТЕРИКА. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ АВСТРАЛІЇ, ЇХ ПОРІВНЯННЯ З АФРИКОЮ

УРОК № 28. Тема. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТУ. СУХІСТЬ КЛІМАТУ, ЇЇ ОСНОВНІ ПРИЧИНИ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ АВСТРАЛІЇ. ВОДИ СУХОДОЛУ

УРОК № 29. Тема. ОСОБЛИВОСТІ ҐРУНТОВО-РОСЛИННОГО ПОКРИВУ І ТВАРИННОГО СВІТУ, ЙОГО СВОЄРІДНІСТЬ І УНІКАЛЬНІСТЬ. ПРИРОДНІ ЗОНИ. ЗМІНА ПРИРОДИ ЛЮДИНОЮ

УРОК № 30. Тема. НАСЕЛЕННЯ, ЙОГО СКЛАД ТА РОЗМІЩЕННЯ. АВСТРАЛІЙСЬКИЙ СОЮЗ - ЄДИНА ДЕРЖАВА НА МАТЕРИКУ. УКРАЇНА І АВСТРАЛІЯ

УРОК № 31 (варіант А). Тема. ПІВДЕННА АМЕРИКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ І ОСВОЄННЯ МАТЕРИКА

УРОК № 31 (варіант Б). Тема. ПІВДЕННА АМЕРИКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ І ОСВОЄННЯ МАТЕРИКА

УРОК № 32 (варіант А). Тема. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

УРОК № 32 (варіант Б). Тема. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

УРОК № 33. Тема. СВОЄРІДНІСТЬ КЛІМАТУ У ЗВ’ЯЗКУ З РУХАМИ ПОВІТРЯНИХ МАС. ПІВДЕННА АМЕРИКА - НАЙВОЛОГІШИЙ МАТЕРИК СВІТУ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ Й ОБЛАСТІ

УРОК № 34. Тема. ВПЛИВ КЛІМАТУ НА ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ВОД СУХОДОЛУ. ВОДИ СУХОДОЛУ. НАЙБІЛЬШІ РІЧКОВІ СИСТЕМИ

УРОК № 35. Тема. СВОЄРІДНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ МАТЕРИКА. ПРИРОДНІ ЗОНИ. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ В АНДАХ. ЗМІНА ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ЛЮДИНОЮ. СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

УРОК № 36. Тема. НАСЕЛЕННЯ, ЙОГО РАСОВИЙ СКЛАД ТА РОЗМІЩЕННЯ. ПОХОДЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА. ОСНОВНІ ДЕРЖАВИ. УКРАЇНА І КРАЇНИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ

УРОК № 38. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «АВСТРАЛІЯ»

УРОК № 38. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ПІВДЕННА АМЕРИКА»

УРОК № 39. Тема. АНТАРКТИДА ТА АНТАРКТИКА. ОСОБЛИВОСТІ ВОДНИХ МАС ПІВДЕННОГО ОКЕАНУ. АНТАРКТИДА - ЛЬОДОВИЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТИ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. СВОЄРІДНІСТЬ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ МАТЕРИКА, ЙОГО РОЗМІРИ. ВІДКРИТТЯ АНТАРКТИДИ ТА СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРИКА

УРОК № 40. Тема. БУДОВА ПОВЕРХНІ. ЛІД АНТАРКТИДИ, ПІДЛІДНИЙ РЕЛЬЄФ. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ. АНТАРКТИДА - НАЙХОЛОДНІШИЙ МАТЕРИК ЗЕМЛІ. РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА АНТАРКТИДИ, ПРОБЛЕМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

УРОК № 41 (варіант А). Тема. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ВИВЧЕННІ АНТАРКТИКИ Й ОХОРОНІ ЇЇ ПРИРОДИ. УКРАЇНСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ «АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ»

УРОК № 41 (варіант Б). Тема. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ВИВЧЕННІ АНТАРКТИКИ Й ОХОРОНІ ЇЇ ПРИРОДИ. УКРАЇНСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ «АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ»

УРОК № 42. Тема. ПІВНІЧНА АМЕРИКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. СВОЄРІДНІСТЬ ПРИРОДИ МАТЕРИКА, ПОВ’ЯЗАНА З ЙОГО ГЕОГРАФІЧНИМ ПОЛОЖЕННЯМ. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ ТА ОСВОЄННЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

УРОК № 43. Тема. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ МАТЕРИКА, ЇХ ПОРІВНЯННЯ З ПІВДЕННОЮ АМЕРИКОЮ. РОЛЬ ВУЛКАНІЗМУ ТА ДАВНЬОГО ЗЛЕДЕНІННЯ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО РЕЛЬЄФУ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ ПОШИРЕННЯ

УРОК № 44. Тема. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КЛІМАТУ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ МАТЕРИКА

УРОК № 45. Тема. ВОДИ СУХОДОЛУ. ОСНОВНІ РІЧКОВІ СИСТЕМИ. ВЕЛИКІ ОЗЕРА ТА ЇХ ПОХОДЖЕННЯ

УРОК № 46 (варіант А). Тема. РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНИХ ЗОН. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ КОРДІЛЬЄР. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ. СТИХІЙНІ ЯВИЩА І ЇХ НАСЛІДКИ. ЗАПОВІДНИКИ І НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

УРОК № 46 (варіант Б). Тема. РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОЇ ЗОНАЛЬНОСТІ МАТЕРИКА. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ КОРДІЛЬЄР. ПРИКЛАДИ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ ТА ЇХ НАСЛІДКИ. ЗАПОВІДНИКИ І НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ

УРОК № 47 (варіант А). Тема. ОСОБЛИВОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА. ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

УРОК № 47 (варіант Б). Тема. НАСЕЛЕННЯ. ЙОГО РАСОВИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА. ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

УРОК № 50. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ПІВНІЧНА АМЕРИКА»

УРОК № 51. Тема. ЄВРАЗІЯ - НАЙБІЛЬШИЙ МАТЕРИК ЗЕМЛІ. ФІЗИКО- ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ МАТЕРИКА, ЙОГО РОЗМІРИ. ОСОБЛИВОСТІ БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ ЄВРАЗІЇ

УРОК № 52. Тема. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ МАТЕРИКА

УРОК № 53 (варіант А). Тема. ВІДМІННІСТЬ ЄВРАЗІЇ ЗА ГЕОЛОГІЧНОЮ БУДОВОЮ ВІД ІНШИХ МАТЕРИКІВ. ДАВНІ ЗЛЕДЕНІННЯ. СЕЙСМІЧНО АКТИВНІ ОБЛАСТІ

УРОК № 53 (варіант Б). Тема. ВІДМІННІСТЬ ЄВРАЗІЇ ЗА ГЕОЛОГІЧНОЮ БУДОВОЮ ВІД ІНШИХ МАТЕРИКІВ. ДАВНІ МАТЕРИКОВІ ЗЛЕДЕНІННЯ. СЕЙСМІЧНО АКТИВНІ ЗОНИ

УРОК № 54 (варіант А). Тема. НАЙБІЛЬШІ РІВНИНИ І ГОРИ ЄВРАЗІЇ. ВІДМІННОСТІ В РЕЛЬЄФІ РІЗНИХ ЧАСТИН МАТЕРИКА. КОРИСНІ КОПАЛИНИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ

УРОК № 54 (варіант Б). Тема. НАЙБІЛЬШІ РІВНИНИ І ГОРИ ЄВРАЗІЇ. ВІДМІННОСТІ В РЕЛЬЄФІ РІЗНИХ ЧАСТИН МАТЕРИКА. КОРИСНІ КОПАЛИНИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ

УРОК № 55. Тема. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛІМАТУ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ ЄВРАЗІЇ. ЇХ ПОРІВНЯННЯ З ПІВНІЧНОЮ АМЕРИКОЮ

УРОК № 56. Тема. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КЛІМАТОТВОРНИХ ЧИННИКІВ У ЗВ’ЯЗКУ З ГЕОГРАФІЧНИМ ПОЛОЖЕННЯМ ТА РОЗМІРАМИ МАТЕРИКА

УРОК № 58. Тема. ВНУТРІШНІ ВОДИ, ЇХ РОЗПОДІЛ. НАЙБІЛЬШІ РІЧКИ ТА ОЗЕРА ЄВРАЗІЇ. ОСНОВНІ ТИПИ ЖИВЛЕННЯ І РЕЖИМУ РІЧОК. ЗМІНА СТАНУ ВОДОЙМ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА. СУЧАСНЕ ЗЛЕДЕНІННЯ

УРОК № 59. Тема. ПРИРОДНІ ЗОНИ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МАТЕРИКА. ҐРУНТИ, РОСЛИННІСТЬ ТА ТВАРИННИЙ СВІТ ПРИРОДНИХ ЗОН ЄВРАЗІЇ. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ У ГОРАХ МАТЕРИКА

УРОК № 60. Тема. ЗМІНА ПРИРОДИ ЛЮДИНОЮ, ОХОРОНА ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ЄВРАЗІЇ

УРОК № 61. Тема. НАСЕЛЕННЯ. РАСОВИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА МАТЕРИКУ

УРОК № 62. Тема. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА ЄВРАЗІЇ. НАЙБІЛЬШІ ДЕРЖАВИ. УКРАЇНА СЕРЕД ДЕРЖАВ ЄВРАЗІЇ

УРОК № 65. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. ЄВРАЗІЯ


Розділ ІIІ ЗЕМЛЯ — НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ

УРОК № 66. Тема. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, НАСЛІДКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. ЗМІНА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ ПРИРОДИ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ПОРУШЕННЯ РІВНОВАГИ В ПРИРОДІ. АНТРОПОГЕННІ ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

УРОК № 67. Тема. НЕОБХІДНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ВИРІШЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ З ОХОРОНИ ПРИРОДИ


ДОДАТКИ

Додаток 1 Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу фізичної географії материків і океанів 7 клас 12-річної школи

Додаток 2 Опис прийомів, які можуть бути використані на уроках географії. 7 клас

Додаток 3 ДОВІДНИК УЧНЯ

Додаток 4 Освітні веб-сайти Інтернету

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити