УСІ УРОКИ ГЕОГРАФІЇ - 7 клас - 2015 рік

РОЗДІЛ І. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

ТЕМА 2. МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ — ВЕЛИКІ ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ

УРОК 9. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ ЗЕМЛІ

Мета:

·       узагальнити та систематизувати знання про клімат, кліматичні показники, кліматотвірні чинники; формувати знання про кліматичні пояси та типи клімату; формувати вміння характеризувати типи клімату за кліматичними картами та кліматичними діаграмами;

·       розвивати вміння організовувати навчальну співпрацю з однолітками, комунікативні компетентності; самостійно обирати найбільш ефективні способи рішення навчальних завдань;

·       виховувати шанобливе ставлення один до одного.

Обладнання: фізична карта світу, кліматична карта світу, підручники, атласи, картки з кліматичними діаграмами різних типів клімату, комп'ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть показувати на карті та називати основні та перехідні кліматичні пояси; характеризувати тип клімату за кліматичними картами та кліматичними діаграмами.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Прийом «Бліцопитування»

·       Що таке клімат?

·       Назвіть основні кліматотвірні чинники.

·       Назвіть основні типи повітряних мас та райони їх утворення.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом «Проблемне питання»

На попередніх уроках ви дізналися, що кліматичні умови на материках та океанах планети дуже різноманітні. Чим це пояснюється?

(Відповіді учнів.)

Незважаючи на складну систему взаємодії кліматотвірних чинників, у розміщенні кліматів на земній поверхні є певні закономірності. Узагальнення схожих кліматичних показників дозволяє виділити на земній поверхні широтні зони — кліматичні пояси, у межах яких формуються певні типи клімату.

1. Формування поняття «кліматичні пояси»

Робота з картою кліматичних поясів

Кліматичні пояси — широтні смуги земної поверхні, що мають відносно однорідний клімат. Пояси відрізняються один від одного температурою повітря і переважаючими повітряними масами, які, відповідно до своїх властивостей, визначають основні ознаки клімату поясу.

В обох півкулях виділяють 13 кліматичних поясів. Серед яких 7 основних: екваторіальний, два тропічних, два помірних та два полярних (арктичний і антарктичний). В основному кліматичному поясі протягом усього року панує одна повітряна маса — відповідно екваторіальна, тропічна, помірна, арктична (антарктична). Між основними поясами в коленій півкулі утворюються перехідні кліматичні пояси: субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (субантарктичний). У перехідних поясах повітряні маси змінюються за сезонами. Вони надходять із сусідніх основних поясів: влітку панує повітряна маса південнішого основного поясу, а взимку — північнішого. Назви кліматичних поясів відповідають їхньому географічному положенню.

Завдання. За картою кліматичних поясів виясніть назви основних та перехідних кліматичних поясів.

Кліматичні пояси охоплюють величезні території, тому навіть у межах одного кліматичного поясу кліматичні показники можуть помітно відрізнятися. Тому всередині кліматичних поясів виділяють кліматичні області з різними типами клімату.

Під типом клімату розуміють сукупність кліматичних показників, характерних для певної території. Основними кліматичними показниками, що характеризують тип клімату, є кількість сонячної радіації, середня температури найтеплішого та найхолоднішого місяців, річні амплітуди коливання температур, середньорічна кількість опадів та режим їх випадання тощо.

Для графічного відображення змін кліматичних показників протягом року використовують кліматичні діаграми.

Висновок 1. Кліматичні пояси змінюються зонально — від екватора до полюсів. Основна ознака поясу — повітряні маси, які в ньому переважають.

2. Кліматичні пояси та типи клімату

Робота в групах

Завдання

1) За картою кліматичних поясів, кліматичними діаграмами та текстом підручника складіть характеристику кліматичного поясу та установіть відповідні типи клімату. Результати занесіть у таблицю.

Назва кліматичного поясу

Географічне

положення

Кліматичні показники (t °С, опади)

Переважаючі повітряні маси

Кліматичні області та типи клімату

         

2) За планом таблиці порівняйте: екваторіальний та тропічний кліматичні пояси (або тропічний та помірний, помірний та арктичний). Виявіть ознаки схожості та відмінності.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом «Картографічний практикум»

Завдання

1) Підпишіть на контурній Карті межі основних та перехідних кліматичних поясів.

2) Позначте (заголовними літерами) назви типів повітряних мас, які панують у різних кліматичних поясах (наприклад: помірні повітряні маси — ППМ).

Прийом «Проблемне питання»

Чи можуть у майбутньому змінитися межі кліматичних поясів? Обґрунтуйте свою відповідь.

V. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Учитель проводить узагальнення знань та рефлексію за питаннями:

·       За якими ознаками виділяють кліматичні пояси?

·       Чим відрізняються основні кліматичні пояси від перехідних?

·       Про які показники клімату ви можете дізнатися з кліматичної діаграми? кліматичної карти?

·       Яке практичне значення мають знання про розташування кліматичних поясів та типи клімату?

·       У яких випадках вам стануть у пригоді знання про кліматичні пояси?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ      

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Охарактеризувати тип клімату своєї місцевості.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити