УСІ УРОКИ ГЕОГРАФІЇ - 7 клас - 2015 рік

РОЗДІЛ V. ОКЕАНИ

ТЕМА 4. ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН

УРОК 64. ОКЕАНИ

Мета:

·       узагальнити та систематизувати знання учнів за темою «Океани»; формувати вміння використовувати географічні знання та вміння в нестандартній ситуації;

·       формувати вміння організовувати навчальну співпрацю з однолітками, працювати в групі, формулювати, аргументувати та відстоювати свою позицію; розвивати вміння свідомо використовувати мовні засоби відповідно до завдань комунікації; розвивати компетентності в галузі ІКТ;

·       сприяти освоєнню соціальних норм, правил поведінки, ролей та форм спілкування в групах; виховувати толерантність, повагу один до одного.

Обладнання: фізична карта світу, атласи, підручники, комп'ютер, мультимедійний проектор, учнівські мультимедійні презентації.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань, форма проведення — географічний турнір (рольова гра).

Очікувані результати: учні зможуть називати та порівнювати географічне положення, характерні ознаки природи, екологічні проблеми океанів; наводити приклади форм рельєфу дна, течій, видів рослин і тварин; ставити запитання та давати обґрунтовані відповіді, брати участь у дискусії.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Ознайомлення з правилами проведення турніру юних географів

(Див. додаткові матеріали до уроку.)

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ

Проведення гри за схемою турнірних боїв (3 команди або 4 команди по 3-5 учнів)

III. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Обговорення результатів гри. Самооцінювання, оцінювання.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити відповідні параграфи підручника.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ

У Турнірі можуть брати участь команди з 3-5 учнів.

Команди виступають у таких ролях: Доповідач (Д), Опонент (О), Рецензент (Р) та Спостерігач (С).

Регламент гри

Хвилин

Опонент пропонує Доповідачу тему доповіді, Доповідач погоджується чи відхиляє пропозицію

до 2

Підготовка до доповіді

до 2

Доповідь

до 7

Уточнювальні запитання Опонента до Доповідача і відповіді

до 2

Підготовка до опонування

до 2

Виступ Опонента

до 5

Відповідь Доповідача на зауваження Опонента та дискусія між ними

до 3

Уточнювальні запитання Рецензента до Опонента та Доповідача і відповіді

до 2

Підготовка до рецензування

до 2

Виступ Рецензента

до 3

Відповіді Доповідача та Опонента на зауваження рецензента та дискусія між ними

до 5

Загальна дискусія команд

до 5

Уточнювальні запитання журі до команд

до 3

Заключні слова Рецензента, Опонента і Доповідача

до 2

Виставлення оцінок

до 1

Виступи членів журі та додаткові виступи (за необхідності)

до 5

Доповідач викладає суть розв’язку завдання, акцентуючи увагу на основних географічних ідеях та висновках. При цьому бажано використання ілюстративних матеріалів (таблиць, графічних зображень, комп’ютерних презентацій тощо) для кращого представлення власного бачення суті проблеми, викладеної в запитанні. Доповідає один або два учасники команди. Виступ співдоповідача повинен займати не менше третини часу доповіді та не більше її половини.

Опонент (один учасник команди) критично аналізує доповідь, вказує на позитивні моменти виконання завдання та доповіді, але передусім на помилки та недоліки. Виступ Опонента не повинен зводитися до викладення власного варіанту розв’язку завдання.

Рецензент (один учасник команди) дає загальну оцінку виступу Доповідача, об’єктивності виступу Опонента, суттєвості запитань і відповідей та коректності поведінки Доповідача та Опонента в ході дискусії. Рецензування не повинно дублювати опонування, Рецензент дає оцінку виступу Доповідача у випадку, якщо вона не збігається з оцінкою Опонента, або якщо Опонент не помітив неточностей та суттєвих недоліків у доповіді.

Спостерігач може брати участь лише в загальній дискусії команд.

Кожен учасник команди під час одного змагання може виступити не більше двох разів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити