УСІ УРОКИ ГЕОГРАФІЇ - 7 клас - 2015 рік

РОЗДІЛ І. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

ТЕМА 2. МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ — ВЕЛИКІ ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ

УРОК 7. ПОВІТРЯНІ МАСИ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ. ЗАГАЛЬНА ЦИРКУЛЯЦІЯ ПОВІТРЯНИХ МАС. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ

Мета:

·       актуалізувати та розширити знання про основні кліматотвірні чинники, вітри та їх утворення; формувати загальні уявлення про особливості загальної циркуляції повітряних мас; формувати знання про повітряні маси та їхні властивості; сприяти розумінню ролі циркуляції повітряних мас у формуванні клімату;

·       розвивати просторову уяву, уміння працювати з візуальними джерелами, інформації, зіставляти, порівнювати їх; виконувати тестові завдання, здійснювати самоперевірку та корекцію знань;

·       формувати вміння раціональної організації навчальної діяльності.

Обладнання: фізична карта світу, кліматична карта світу, атласи, підручники, комп'ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть називати та порівнювати властивості повітряних мас; показувати на карті райони поширення пасатів, мусонів, західних вітрів помірних широт і східних полярних вітрів; пояснювати закономірності переміщення повітряних мас на різних широтах.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом «Проблемне питання»

Клімат різних широт відрізняється не лише температурами, а й кількістю опадів, які розподіляються по земній поверхні дуже нерівномірно. Одні території страждають від надлишку вологи, інші — від нестачі. Чим, на вашу думку, це можна пояснити?

(Відповіді учнів.)

Так, на нерівномірний розподіл вологи впливають багато чинників, але головний — циркуляція, або рухи повітря, які залежать від атмосферного тиску та обертання Землі навколо своєї осі.

Сьогодні ви дізнаєтеся, як третій кліматотвірний чинник — циркуляція повітряних мас — впливає на формування клімату.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Прийом «Бліцопитування»

·       Пригадайте, що таке вітер та причини його утворення.

·       Що таке атмосферний тиск та від чого він залежить? Як повітря — тепле або холодне — тисне на земну поверхню сильніше?

·       Які умови необхідні для утворення опадів?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Повітряні маси та їхні властивості

Повітряні маси — це великі об’єми повітря, що формуються на певній території та мають відносно однорідні властивості. Залежно від районів утворення розрізняють чотири типи повітряних мас: арктичні (у Південній півкулі — антарктичні), помірні, тропічні і екваторіальні. Вони відрізняються насамперед температурою. Всі типи, крім екваторіального, діляться на підтипи: над материками формуються континентальні повітряні маси, а над океанами — океанічні. Вони відрізняються за кількістю вологи.

Властивості повітряних мас формуються залежно від районів їхнього формування. Переважання в певному регіоні в певну пору року певних повітряних мас створює характерний кліматичний режим цього регіону.

Висновок 1. Неоднаковий розподіл сонячного тепла на Землі та неоднорідний характер підстильної поверхні спричинюють формування різних за властивостями повітряних мас.

2. Утворення поясів високого та низького тиску

Робота з мультимедійною презентацією

У тропосфері повітряні маси перебувають у постійному русі. Який двигун їх переміщує?

Для того щоб зрозуміти закономірності загальної циркуляції повітряних мас, розгляньмо схему розподілу поясів атмосферного тиску над поверхнею Землі. їх утворення пов’язане з властивістю повітря змінювати об’єм, а отже, і масу, залежно від температури.

Візьмімо один з меридіанів Землі, в уяві «розтягнімо» його від полюса до полюса та подивімося, як рухається над ним повітря.

(Учитель демонструє слайд «Схема руху повітря в тропосфері», або відтворює схему на дошці.)

Над екватором, де завжди тепло, нагріте повітря розширюються та піднімається вгору. У результаті в районі екватора утворюється область низького тиску. У високих шарах тропосфери повітря охолоджується, важчає, але не може спуститися вниз — йому заважають постійні висхідні потоки. Тому повітря розтікається вбік Північного й Південного тропіків, де й опускається до поверхні Землі. Цей низхідний рух утворює поблизу тропіків області високого тиску. Опинившись біля поверхні Землі, повітря знову розтікається. Частина повертається до екватора та повторює своє коло. Друга частий на повітря переміщується до помірних широт і підіймається вгору. Висхідні потоки повітря утворюють у помірних широтах області низького тиску. Далі картина схожа на попередню: частина повітря замикає коло: помірні широти, верхні шари тропосфери, тропіки. Інші частина переміщується до полюсів, охолоджується й спадними потоками утворює там області високого тиску.

Завдання. На схематичному рисунку (основа була підготовлена вдома) покажіть розміщення поясів високого та низького тиску над поверхнею Землі.

Висновок 2. Отже, на Землі утворюються три пояси з перевагою низького тиску в районі екватора й помірних широт та чотири пояси з перевагою високого тиску поблизу тропічних широт і полюсів.

3. Циркуляція повітряних мас. Постійні та змінні вітри

Вам відомо, що вітер утворюється внаслідок переміщення повітря з області високого тиску в область низького. Через утворення поясів високого та низького тиску над землею утворюються «вітри- гіганти», які переміщують різні за властивостями повітряні маси.

Таку систему повітряних течій планетарного масштабу називають загальною циркуляцією атмосфери.

Через утворення поясів високого та низького тиску формуються постійні вітри, які дмуть в одному напрямку протягом року, серед яких найбільш значущими є пасати, західні вітри та вітри полярних широт.

(Учні за допомогою вчителя показують на схематичному рисунку напрями постійних вітрів.)

ЗАГАЛЬНА ЦИРКУЛЯЦІЯ АТМОСФЕРИ

Пасати — вітри, що протягом усього року дмуть від поясів високого тиску поблизу 30-х тропічних широт кожної півкулі до поясу низького тиску на екваторі. Під впливом обертання Землі навколо осі вони відхиляються і дмуть з північного-сходу в Північній півкулі і з південного-сходу — в Південній.

У помірних широтах переважать західні вітри. Вони утворюються під час переміщення повітря від тропічних поясів високого тиску у протилежний бік областей низького тиску помірних широт. Вони поступово відхиляються на схід та в помірних широтах Стають західними.

Переважаючими вітрами полярних широт є північно-східні вітри в північній півкулі і південно-східні в південній.

Складовою частиною загальної циркуляції атмосфери є мусонні вітри. Мусони — сезонні вітри, що змінюють свій напрямок залежно від пір року. Утворення мусонів за своїм механізмом схоже на утворення бризів. Теплої пори року поверхня материків нагрівається сильніше, ніж вода. Це є причиною досить значної різниці в тиску атмосфери над су холодом і морем. Літом, коли сильніше нагрітий суходіл, з моря дме вологий вітер — літній мусон, який приносить щедрі опади. Взимку ж, навпаки, утворюється повітряний потік з холодного суходолу на тепліше море у вигляді сухого й холодного зимового мусону.

Чергування суходолу та моря та їхнє нерівномірне прогрівання ускладнює рухи повітря в атмосфері, спричиняє часті зміни погодних умов. Така непостійність обумовлення впливом величезних атмосферних вихорів — циклонів та антициклонів.

Висновок 3. Завдяки нерівномірному розподілу атмосферного тиску у тропосфері існує система постійних горизонтальних і вертикальних переміщень повітряних мас. Основним проявом циркуляції атмосфери є формування постійних і сезонних вітрів, мусонів, циклонів і антициклонів.

4. Закономірності розподілу атмосферних опадів

Знання про розподіл поясів атмосферного тиску над поверхнею Землі дає можливість виявити загальну закономірність розподілу атмосферних опадів.

Аналіз слайду (рисунка) «Схема руху повітря в тропосфері»

В областях низького тиску — над екватором та помірними широтами — переважають висхідні рухи повітря, вгорі воно охолоджується та насичується, утворюються опади. У поясах високого тиску — тропічних та полярних широтах з низхідними рухами повітря — опадів мало.

Завдання. За кліматичною картою знайдіть підтвердження загальної закономірності розподілу атмосферних опадів.

На кількість та режим випадіння атмосферних опадів також впливають рельєф місцевості, її положення стосовно океанів, напрямки панівних вітрів.

Висновок 4. Отже, розподіл опадів на Землі насамперед пов'язаний з утворенням поясів атмосферного тиску.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом «Експрес-тести», «Взаємоперевірка»

1. Який кліматотвірний чинник визначає зональний розподіл середньорічних температур повітря на Землі?

А Циркуляція повітряних мас;

Б сонячна радіація;

В рельєф місцевості;

Г віддаленість від океанів.

2. Як називають постійні вітри, що протягом усього року дмуть від поясів високого тиску поблизу 30-х тропічних широт кожної півкулі до поясу низького тиску на екваторі?

А Пасати;

Б західні;

В фени;

Г мусони.

3. Сезонні вітри, що дмуть від океану до суходолу влітку та від суходолу до океану взимку, — це:

А мусони;

Б пасати;

В західні;

Г бризи.

4. В яких широтах утворюються західні вітри?

А Екваторіальних;

Б тропічних;

В помірних;

Г арктичних.

5. Оберіть три основних кліматотвірних чинники;

1 температура приземного шару атмосфери;

2 кількість сонячної радіації;

3 утворення поясів високого та низького тиску;

4 характер підстильної поверхні;

5 розподіл опадів;

6 циркуляція повітряних мас.

Прийом «Географічний практикум» (за наявності навчального часу)

Завдання. За кліматичною картою та текстом підручника складіть характеристику повітряних мас. Результати занесіть у таблицю.

Назва повітряної маси

Район поширення

Властивості

Екваторіальні

   

Тропічні

   

Помірні

   

Полярні

арктичні

антарктичні

   

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Прийом «Мікрофон»

Оцініть значення знань про кліматотвірні чинники, циркуляцію атмосфери тощо.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. На контурну карти нанести відповідними умовними позначеннями напрямки рухів постійних вітрів.

3. Підготувати три тестових запитання закритого типу з чотирма варіантами відповідей за текстом параграфа.

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

У часи вітрильного судноплавства мореплавці могли сміливо покладатися на постійні вітри по обидва боки екватора. Вони шукали області, де дмуть пасати, та намагалися уникати районів, де панував штиль. Ці великі безповітряні зони — «кінські широти» — розташовані у смугах високого тиску на широтах 30° пн. та пд. ш. Назву цим районам штилів дали іспанські моряки, що перевозили коней зі Старого світу до іспанських колоній на відкритий Колумбом американський материк, де коней не було. Коли кораблі іспанців потрапляли в безвітряні місця, вітрила провисали, рух припинився, запасу кормів не вистачало, багато коней гинуло і їх викидали за борт.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити