Розробки уроків - Географія - Материки і океани - 7 клас - 2015 рік

ПЕРЕДМОВА

Шановні колеги!

До вашої уваги запропоновано посібник із серії «Мій конспект», що створена задля максимального полегшення підготовки вчителя до уроку. Кожний урок розміщено на окремому відривному аркуші і є готовим конспектом уроку. Форматування аркуша, а саме наявність стовпчика для нотаток дозволить учителю внести до уроку власні пояснення, акценти, запрограмувати прийоми роботи, додатковий матеріал тощо, що зробить урок абсолютно «власним», пристосованим до запитів, умов і можливостей учителя й окремих класів.

Посібник містить конспекти всіх уроків курсу відповідно до нової навчальної програми курсу (тематика, кількість і порядок викладення матеріалу).

Конспект кожного заняття містить методично грамотно оформлену «шапку» уроку. Тема чітко відповідає формулюванню, зазначеному в навчальній програмі.

Визначено мету уроку за основними напрямками здійснення освітньої діяльності учителя на уроці —навчальному, розвивальному, виховному.

Зазначено тип уроку. У переліку обладнання вказано мінімально необхідний комплект засобів навчання. Зазначені опорні й базові поняття кожного уроку спрямовують учителя на виявлення вже сформованого обов’язкового мінімуму знань учнів (зокрема з курсу природознавства та попередніх уроків) як опори, а також акцентують увагу на нові поняття, які слід сформувати.

Окремі уроки доповнені переліком географічної номенклатури. Ці об’єкти зазначені у програмі як обов’язкові для опрацювання учнями.

Для кожного уроку запропоновано варіант мотивації навчальної діяльності учнів. Він спрямований зацікавити учнів здобуття нових знань й бажання виконати для цього запропоновані вчителем види діяльності.

Для етапів актуалізації опорних знань та закріплення нових запропоновані запитання й завдання, які спрямовані на виявлення найактуальніших для уроку знань. Запитання й завдання вчитель на власний розсуд може легко трансформувати залежно від обраного ним прийому роботи. Етап перевірки домашнього завдання виділений у тих уроках, де матеріал попереднього й наступного уроку має слабку наступність. Там, де простежена чітка логічна зв’язка двох уроків, етап перевірки знань, по суті, перетворюється на етап актуалізації опорних знань.

Етап підсумку уроку детально не розкритий, оскільки він у першу чергу залежить від обраних вчителем прийомів роботи і може «автоматично вималюватися» в ході діяльності учнів протягом усього уроку.

Домашнє завдання містить обов’язкове опрацювання параграфу підручника, завдання щодо власних досліджень та проектної діяльності, які зазначено в навчальній програмі, або доцільно провести як випереджувальне завдання на наступний урок.

Основний етап уроку (переважно це формування нових знань, умінь та навичок) має детальне планування за змістом навчального матеріалу. А от форми та прийоми роботи вчитель може обирати на власний розсуд (залежно від матеріалу, наявного обладнання, особливостей кожного класу тощо) і робити відповідні помітки у конспекті.

Підсумкові уроки за розділами чи окремими темами вчитель звичайно проводить на власний розсуд залежно від рівня можливостей учнів, матеріально-технічного оснащення курсу географії у школі та власного творчого підходу. Але в будь-якому випадку вчителю в пригоді стануть розроблені завдання по типу традиційної перевірочної роботи. Вони розроблені відповідно чотирьох рівнів знань, умінь та навичок учнів у двох варіантах.

Посібник орієнтовано в першу чергу на навчальну програму курсу, і тому може з легкістю коре- люватися з будь-яким, обраним учителем підручником.

Сподіваємось, що посібник надасть вам, шановні вчителі, реальну допомогу в підготовці до уроків, заощадить час для нових творчих пошуків.

Бажаємо натхнення, успіхів, нових злетів у вашій нелегкій, але найнеобхіднішій справі навчання, розвитку й виховання підростаючого покоління — майбутніх господарів Землі!Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити