Розробки уроків - Географія - Материки і океани - 7 клас - 2015 рік

РОЗДІЛ ІІ. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ

ТЕМА 1. АФРИКА

УРОК 13 ТЕКТОНІЧНА БУДОВА АФРИКИ

Мета:

навчальна: закріпити знання про тектонічну будову материків на прикладі Африки, з'ясувати геологічний вік основних складових, сприяти формуванню умінь робити висновок про особливості рельєфу на основі знань про тектонічну будову;

розвивальна: розвивати просторове уявлення, логічне й абстрактне мислення, навички роботи з тематичними картами, удосконалювати уміння аналізувати дані, робити висновки;

виховна: виховувати допитливість, інтерес до геології.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, фізична карта Африки, тектонічна карта Африки.

Опорні та базові поняття: літосферна плита, платформа, щит, кристалічний фундамент, осадовий чохол, розлом, вулкан, геологічна епоха, складчастість.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

♦ За типовим планом охарактеризуйте географічне положення Африки. Виділіть можливі наслідки такого положення для клімату, розвитку органічного життя та населення материка.

♦ Які ви знаєте теорії виникнення назви материка?

♦ Розкажіть про відкриття території Африки у прадавні часи.

♦ Як європейці відкривали Африку і які це мало наслідки для розвитку материка?

♦ Чому європейці почали освоювати внутрішні райони материка відносно пізно? Чи можна ще щось відкрити в Африці нашим сучасникам?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Перемігши Медузу Горгону, легендарний Персей полетів до Лівії, де правив цар-титан, могутній велетень. Одногу разу йому напророкували, що син Зевса викраде в нього улюблену реліквію — золоті яблука. Тому, коли Персей з’явився в його володіннях, титан прогнав його. Розгніваний Персей показав велетню голову Медузи, і той скам’янів від її погляду, перетворившись на великі гори. Наприкінці уроку ви назвете мені назву цих гір та поясните, як насправді вони утворилися.

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

♦ Частиною якої літосферної плити є материк Африка?

♦ Що називають платформою? Який тип земної кори для неї характерний?

♦ Які тектонічні структури виділяють на платформах? Нарисуйте схему будови плити і щита.

♦ Які ділянки земної кори зазнають зминання у складки? Де це відбувається?

♦ Які ділянки земної кори називають сейсмічно активними? Як це проявляється на поверхні?

♦ Якою є загальна закономірність відповідності форм рельєфу і тектонічних структур?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Стійкі ділянки

Африка — частина давньої Гондвани, тому є схожість геологічної та тектонічної будови з іншими південними материками.

В основі материка Африкано-Аравійська платформа, кристалічному фундаменту якої понад 2 млрд років.

За подальших рухів літосферної плити платформні ділянки зазнавали повільних вертикальних рухів:

♦ опускання в меридіональному напрямку (басейни Кару, Калахарі, Конґо, Чад) → зниження рельєфу → накопичення осадового чохла, утворення западин для стоку внутрішніх вод → осадові корисні копалини;

♦ опускання північно-західної частини (Сахаро-Аравійська плита) → зниження рельєфу → затоплення давніми морями → накопичення осадів →осадові корисні копалини;

♦ підняття на південному сході (Південно-Африканський щит) → підвищення рельєфу → вихід на поверхню кристалічних порід;

♦ підняття з розривними горизонтальними рухами (Східна Африка) → значні підняття Східної Африки, найбільша зона розломів на суходолі Землі (Великі Африканські розломи) → розходження літосферної плити → вулканічна діяльність, утворення тектонічних котловин озер → вихід магматичних порід.

2. Ділянки горотворення

На півдні під час герцинського горотворення давні ділянки зазнали активних рухів → шари гірських порід зминалися, розривалися й вертикально переміщувалися → утворення складчасто-глибових гір. Сусідні ділянки на крайньому південному сході зазнали підняття → утворення глибових (столових) гір.

На півночі молоді ділянки під час альпійського горотворення зазнали зминання → утворення молодих гір → сейсмічна активність → виходи магматичних порід, накопичення осадових порід у прогинах.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

♦ Як утворився континент?

♦ Які тектонічні структури лежать в основі материка?

♦ Чи може змінитися розмір материка в найближчий мільйон років і чому?

♦ Чи однаковим буде загальний вигляд гірських районів крайніх півночі й півдня материка? Чому?

♦ Для платформ нехарактерний вулканізм. Чому Африка є виключенням?

♦ Що можна сказати про походження острова Мадаґаскар, аналізуючи тектонічну карту? Зробіть припущення про «механізм» його утворення.

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

■ Опрацюйте §___.

■ Детальніше ознайомтеся з тектонічною картою Африки. Пригадайте позначення корисних копалин на картах.

■ Повторіть поняття гори, рівнини, їхні види.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити