Розробки уроків - Географія - Материки і океани - 7 клас - 2015 рік

РОЗДІЛ ІІ. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ

ТЕМА 1. АФРИКА

УРОК 21 ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ «АФРИКА»*

Мета:

навчальна: перевірити рівень знань і практичних умінь та навичок учнів за темою «Африка»; удосконалити у процесі виконання роботи навички узагальнення, систематизації, аналізу здобутих знань;

розвивальна: розвивати уважність, зосередженість, аналітичні здібності, географічне мислення, пам'ять, увагу;

виховна: виховувати самостійність, почуття відповідальності, впевненості у своїх знаннях.

Тип уроку: контролю, коригування та оцінювання знань, вмінь, навичок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завершено вивчення теми «Африка». Це перший материк, який ви вивчали. У процесі ви застосували знання про загальні природні закономірності, краще зрозуміли їх на прикладі певної ділянки Землі. Також на прикладах впевнилися в унікальності материка, його особливостях. Сьогоднішній урок допоможе вам краще усвідомити, що саме визнаєте тепер про Африку.

III. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ

Варіант 1

Перший рівень (3 бали)

1. Яка течія розташована біля берегів Африки?

а) Бенґальська; б) Ґольфстрім; в) Північна Пасатна; г) Куросіо.

2. Африку майже навпіл ділить така умовна лінія, як

3. Дослідження внутрішніх районів материка розпочато у столітті:

а) XVIII; б) XIX; в) XX; г) XVII.

4. В основі материка Африка лежить давня платформа:

а) так; б) ні.

5. На контурі виділена:

а) зона перемінно-вологих лісів; б) зона вологих екваторіальних лісів; в) зона саван і рідколісся; г) зона напівпустель і пустель.

6. Над материком Африка переважає... атмосферна циркуляція:

а) західна; б) східна; в) пасатна; г) мусонна.

Другий рівень (3 бали)

1. Установіть відповідність між географічним об’єктом та причиною його утворення.

1

Сахара

А Холодна течія біля узбережжя

2

Озеро Вікторія

Б Положення в області складчастості

3

Пустеля Наміб

В Тектонічний прогин земної кори

4

Гори Атлас

Г Положення у тропічному кліматичному поясі

2. Поділіть наведені характеристики між річками Африки (запишіть відповідні літери біля назви річки, одна й та сама характеристика може відповідати кільком річкам).

1 Ніл; 2 Конґо; 3 Ніґер

А повноводна цілий рік; Б найдовша річка;

В належить до басейну Атлантичного океану;

Г басейн розташований в обох півкулях;

Д рівень води змінюється за сезонами;

Е найбільш повноводна

3. Оберіть правильне твердження:

а) найбільш заселеними є такі країни, як Чад, Ніґерія, Сейшельскі острови;

б) для савани характерні два сезони.

* Проводиться на розсуд учителя.

Третій рівень (3 бали)

За планом охарактеризуйте Сахару (географічне положення, рельєф і корисні копалини, клімат (фактори, пояси, типи клімату), ґрунти, рослинний і тваринний світ, держави в її межах).

Четвертий рівень (3 бали, одне питання на вибір)

1. Проаналізуйте основні екологічні проблеми материка. Запропонуйте шляхи їх вирішення.

2. Проаналізуйте причини нерівномірного розселення і розвитку господарства населення Африки.

3. Охарактеризуйте зв’язки України з країнами африканського континенту.

Варіант 2

Перший рівень (3 бали)

1. Яка течія розташована біля берегів Африки?

а) Сомалійська; б) Ґольфстрім; в) Північна Пасатна; г) Куросіо.

2. Африка розташована в півкулях:______ .

3. Видатним дослідником Африки був:

а) Васко да Ґама; б) Ф. Маґеллан; в) Д. Лівінґстон; г) М. Поло.

4. Високою Африкою називають_______ частину материка:

а) північну; в) південно-східну; б) північно-західну; г) західну.

5. На контурі виділена:

а) зона перемінно-вологих лісів; б) зона вологих екваторіальних лісів; в) зона саван і рідколісся; г) зона напівпустель і пустель.

6. Для сухої савани характерними є ґрунти:

а) каштанові; б) чорноземи; в) червоно-бурі; г) підзолисті.

Другий рівень (3 бали)

1. Установіть відповідність між географічним об’єктом та причиною його утворення

1 Гілея

А Холодна течія біля узбережжя

2 Озеро Ньяса

Б Положення в області складчастості

3 Пустеля Наміб

В Рифтова зона

4 Гори Атлас

Г Положення в екваторіальному кліматичному поясі

2. Поділіть наведені характеристики між річками Африки (запишіть відповідні літери біля назви річки, одна й та сама характеристика може відповідати кільком річкам).

1 Ніл; 2 Конґо; 3 Замбезі.

А повноводна цілий рік;

Б найдовша річка;

В належить до басейну Атлантичного океану;

Г басейн розташований в обох півкулях;

Д рівень води змінюється за сезонами;

Е найбільш повноводна.

3. Оберіть правильне твердження:

а) найбільш відсталими є такі країни, як Чад, Ніґерія, Південна Африка;

б) вічнозелені ліси й чагарники ростуть на півночі материка.

Третій рівень (3 бали)

За планом охарактеризуйте Атлаські гори (географічне положення, рельєф і корисні копалини, клімат (фактори, пояси, типи клімату), ґрунти, рослинний і тваринний світ, держави в їхніх межах).

Четвертий рівень (3 бали, одне питання на вибір)

1. Проаналізуйте основні екологічні проблеми материка. Запропонуйте шляхи їх вирішення.

2. Проаналізуйте причини нерівномірного розселення і розвитку господарства населення Африки.

3. Охарактеризуйте зв’язки України з країнами африканського континенту.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

■ Проаналізуйте виконання завдань контрольної роботи.

■ Повторіть план характеристики географічного положення материка.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити