Розробки уроків - Географія - Материки і океани - 7 клас - 2015 рік

РОЗДІЛ ІІІ. ПОЛЯРНИЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТИ

ТЕМА 1. АНТАРКТИДА

УРОК 34 ПРИРОДА АНТАРКТИДИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 8 (ЗАКІНЧЕННЯ)

Мета:

навчальна: формувати систему знань про природу Антарктиди та Антарктики; забезпечити розуміння причин утворення суцільного покривного зледеніння та його впливу на природу материка, проблем використання природних багатств;

розвивальна: розвивати просторове уявлення, логічне й абстрактне мислення, навички роботи з тематичними картами, удосконалювати вміння аналізувати картографічну інформацію, робити висновки;

виховна: виховувати допитливість; інтерес та повагу до праці полярників.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: карта Антарктиди, підручники, атласи, контурні карти.

Опорні та базові поняття: льодовик, айсберг, гори, вулкан, платформа, складчаста область, природні ресурси, клімат, кліматотвірні чинники, стокові вітри, антарктична пустеля, антарктичний оазис.

Географічна номенклатура: гори: Трансантарктичні; вулкан Еребус; масив Вінсон.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

1. Завдання

♦ Розкрийте суть понять «Арктика» та «Антарктика».

♦ Укажіть головні особливості географічне положення Антарктиди. Виділіть можливі наслідки такого положення для клімату, розвитку організмів, умов для життя населення.

♦ Які країни споряджали експедиції для відкриття та досліджень Південного материка?

♦ Доведіть, що Антарктида є материком міжнародного співробітництва.

2. Перевірка домашнього завдання. Обговорення напрямів роботи української полярної станції «Академік Вернадський»

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Говорячи про антарктичний материк, часто використовують слово «унікальний», тобто єдиний, неповторний. Як ви гадаєте, у чому полягає неповторність Антарктиди? А чи відомо вам, що раніше Антарктида не мала льодовикового покриву та була розташована зовсім не там, де зараз?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Тектонічна будова та рельєф

У дослідженні рельєфу Антарктиди розглядають особливості поверхні крижаного покриву та власне рельєф материка, схований під товщею льодовиків.

Льодовиковий щит середньою потужністю близько 2000 м; максимальна потужність у східній частині (до 4800 м). Наслідки: Антарктида є найвищим материком Землі (середня абсолютна висота 2040 м); під тиском льодовика близько 1/3 поверхні материка лежить нижче рівня океану.

Підлідний рельєф відрізняється складністю. Це значною мірою обумовлено впливом льодовика та тектонічною будовою континенту. В основі материка лежить давня Антарктична платформа. В її межах сформувалися рівнини, западини, підняття. Через західну частину материка пролягає область альпійської складчатості. Їй відповідають Трансантарктичні гори, що тягнуться через Антарктичний півострів та західну окраїну материка. Найвища частина континенту — масив Вінсона в горах Елсверта (5140 м). Сучасний вулканізм, активний вулкан Еребус (3794 м), острів у моріРосса.

Практична робота 8 (завершення)

2. Клімат

«Холодильник планети»: географічне положення та материкове заледеніння обумовлюють формування в Антарктиді найхолоднішого клімату на Землі. 90 % сумарної сонячної радіації відбивається в атмосферу. У внутрішніх районах середньодобова температура влітку не підіймається вище -30... -35 °С, узимку буває нижче за -70 °С. Рекордне значення (-91,2 °С) — зафіксовано 2013 р. в районі японської станції «Купол Фудзі». Антарктида — льодова пустеля із середньою річною кількістю опадів менше 100 мм.

Особливою ознакою циркуляції атмосфери над Антарктидою є утворення стокових вітрів. Стокові вітри — постійні ураганні вітри (90-200 км/год), що дмуть із внутрішніх районів Антарктиди до прибережних. Причиною їхнього утворення є великий контраст атмосферного тиску між внутрішніми та прибережними областями.

3. Органічний світ

Материк майже повністю розташований у зоні антарктичних пустель. Представники органічного світу зосереджені переважно у прибережних районах.

Антарктичні оазиси — невеликі ділянки суходолу поблизу узбереж, вільні від льоду.

У водах Антарктики водяться кити, тюлені. Типові мешканці Антарктиди — пінгвіни. На берегах Антарктиди й островах багато птахів.

4. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми

♦ Вивчення клімату.

♦ Полігон для астрономічних досліджень.

♦ Корисні копалини (близько) 150 видів: кам’яне вугілля, нафта, природний газ, залізні руди, хром, золото, уран, нікель тощо. Прісна вода взамерзлому стані.

♦ Природний заповідник: вивчення організмів, що пристосувалися до низьких температур повітря.

♦ Природна лабораторія з вивчення життєдіяльності людей в ізольованих екстремальних умовах.

♦ Привабливий туристичний об’єкт.

Екологічні проблеми: інтенсивне танення льодовиків через глобальне потепління, загрози органічному світу через зміни природних умов, браконьєрство; загрози зняття або порушення мораторію на видобуток корисних копалин.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

♦ Чому Антарктида одержує протягом року значну кількість сонячного тепла, хоча розташована у високих широтах?

♦ Які чинники формування холодного і суворого клімату Антарктиди?

♦ Чому на узбережжі Антарктиди більше опадів, ніж у внутрішніх областях?

♦ Що таке антарктичні оазиси?

♦ У чому полягає своєрідність органічного світу материка?

♦ Чому життя тварин Антарктиди тісно пов’язане з морем?

♦ Які природні ресурси становлять багатство Антарктиди? Чи потрібне подальше вивчення природи Антарктиди науковцями? З якою метою?

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

■ Опрацюйте §___.

■ За бажанням: проведіть власне дослідження: «Вплив Південної полярної області на природні особливості Землі».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити