Розробки уроків - Географія - Материки і океани - 7 клас - 2015 рік

РОЗДІЛ IV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

ТЕМА 2. ЄВРАЗІЯ

УРОК 42 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ ЄВРАЗІЇ

Мета:

навчальна: поглибити та систематизувати знання про історію відкриттів та досліджень окремих регіонів материка, видатних дослідників та мандрівників; вдосконалювати практичні уміння характеризувати історію досліджень материка, виділяти етапи досліджень;

розвивальна: розвивати вміння працювати з різними джерелами географічних знань, знаходити головне, висловлювати та відстоювати свою думку;

виховна: виховувати гордість за географічні надбання мандрівників, повагу до знань, здобутих ними.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта Євразії, підручники, атласи, контурні карти, портрети дослідників.

Опорні та базові поняття: подорож, експедиція, землепрохідці.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ

1. Робота з картою. Учитель (або один з учнів) ставлять питання за фізичною картою Євразії.

2. Закінчіть речення.

✵ Більша частина Євразії розташована в ... та ... півкулях.

✵ Найближче до Євразії з інших материків розташовані: ..., ... .

✵ Євразію омивають океани: ..., ..., ..., ... .

✵ Найбільш розчленована берегова лінія материка на : ... .

✵ На півдні Євразії розташовані найбільші півострови: ..., ..., ...

3. Питання

♦ Пригадайте, які держави існували на території Євразії в стародавні часи.

♦ Яких мандрівників та дослідників Євразії ви знаєте з курсу географії 6 класу?

♦ Які райони Євразії досліджували представники давніх народів?

♦ Чому обмін накопиченими географічними знаннями між різними народами на той час був утруднений?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тривалий час учені й мандрівники, долаючи безліч небезпек і негараздів, труднощів і випробувань, створювали, говорячи сучасною мовою, «базу даних» нашого материка. Імена багатьох першовідкривачів увічнені на географічних картах. Написано безліч наукових праць, складено величезну кількість карт. На службі сучасних картографів тепер аерокосмічна географія, яка дає можливість дистанційно проводити дослідження важкодоступних районів. Дізнаймося про видатні особистості, які своєю працею створювали скарбницю географічних знань про наш материк.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Накопичення географічних знань про Євразію за античних часів і Середньовіччя

Давні греки й фінікіяни — перші дослідники материка. «Батько історії» — Геродот — здійснював тривалі подорожі країнами Сходу. У своїй книзі він детально описав враження від подорожей, у тому числі природу та населення українського Подніпров’я.

Раннє Середньовіччя — знання про материк поповнювали завдяки походам вікінгів, поморів, хрестовим походам. Подорожі Марко Поло (ХІІІ ст.) — географічні відомості про Індію, Китай, Індійський океан. Ібн Баттута (початок XIV ст.) — подорожі до Туреччини, на Балканський півострів, побував на півдні сучасної України, у Центральній Азії, Індії, Індонезії, Китаї. Афанасій Нікітін (друга половина XV ст.) — подорож до Персії, Індії та Туреччини, подорожні записки «Ходіння за три моря».

Васко да Ґама (1499 р.) вперше проклав морський шлях з Європи в Індію.

2. Дослідження північних районів Азії, Сибіру, Далекого Сходу

Землепрохідці (XVІ-XVІІ ст.) — подолали простори Азії від Уралу до узбережжя Тихого океану, докладно вивчали їх, складали «креслення», засновували поселення. Серед відомих землепрохідців того часу — Єрмак Тимофійович, Єрофій Хабаров і Семен Дежньов та ін.

3. Дослідження Центральної та Східної Азії

П. П. Семенов-Тян-Шанський здійснив дві подорожі по Тянь-Шаню — одній з головних гірських систем Центральної Азії, встановив його межі, дослідив високогірне озеро Іссик-Куль; уперше було встановлено висотні пояси в горах Тянь-Шаню.

М. М. Пржевальський здійснив чотири подорожі в Центральну Азію, було досліджено територію, площа якої майже дорівнює Австралії: уперше накарту було нанесено десятки гірських хребтів, описані пустелі, витоки великих азіатських річок Хуанхе і Янцзи, встановлено місцезнаходження та досліджено природу озера-блукання Лобнор; уперше описано нові види тварин, серед них — дикий азіатський верблюд та дикий кінь (пізніше біологи дали йому назву коня Пржевальського).

Дослідженнями природи Азії займалися також В. Обручов, О. Воєйков, П. Козлов, М. Вавилов, Г. Єфремов, Е. Мурзаєв.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання. Нанесіть на контурну карти маршрути подорожей М. Поло, П. Семенова-Тянь-Шаньського, М. Пржевальського.

♦ Які райони Євразії досліджували представники давніх народів?

♦ Які факти доводять, що греки освоювали узбережжя Чорного та Азовського морів?

♦ Які події Середньовіччя сприяли розширенню географічних знань про материк?

♦ Які вчені зробили найважливіші відкриття в Центральній Азії?

♦ Чому подорожі землепрохідців часто називають героїчними?

♦ Чи згодні ви з думкою, що в наші часи всі райони Євразії детально досліджені?

♦ Які напрями досліджень природи нашого материка, на вашу думку, є найбільш важливими в наші часи?

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

■ Опрацюйте §___.

■ Випереджальне: уважно розгляньте фізичну карту Євразії, знайдіть основні форми рельєфу материка.

■ За бажанням складіть кросворд на тему «Дослідники Євразії».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити