Розробки уроків - Географія - Материки і океани - 7 клас - 2015 рік

РОЗДІЛ I. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

ТЕМА 2. МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ —ВЕЛИКІ ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ

УРОК 4 ПОХОДЖЕННЯ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІЧНИХ ЗАПАДИН ВНАСЛІДОК РУХУ ЛІТОСФЕРНИХ ПЛИТ. ГЕОЛОГІЧНІ ЕРИ ТА ЕПОХИ ГОРОТВОРЕННЯ

Мета:

навчальна: сформувати загальне уявлення про формування материків і океанів у часі й просторі; удосконалити знання про літосферні плити і результати їх переміщення; сформувати знання про геологічний час та його періодизацію, удосконалити знання про горотворення у часі й просторі;

розвивальна: удосконалювати вміння працювати з тематичними картами, розвивати пізнавальний інтерес до розвитку географічних знань, логічне мислення, уміння прогнозувати зміни, працювати з додатковими джерелами знань;

виховна: виховувати повагу до знань людства, прагнення досліджувати свою планету, зібраність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, контурні карти, глобус, фізична карта світу, геохронологічна шкала, тектонічна карта світу.

Опорні та базові поняття: літосферна плита, геологічний час, геохронологічна шкала, геологічна ера, горотворення, складчастість, епоха горотворення.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Різновікові карти обох Америк, Євразії, Африки дозволили виявити разючу схожість між береговими лініями Нового і Старого світу. Виникло питання: а чи не були колись одним цілим ці далекі сьогодні один від одного материки. Минулого року ми з’ясували, що існують досить чіткі гіпотези непостійності розподілу суходолу й океанів на Землі. Пригадаймо ті знання та додамо до них нові цікавинки.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

♦ Яка будова Землі?

♦ Що таке земна кора? літосфера? літосферні плити? За тектонічною картою назвіть найбільші літосферні плити.

♦ Намалюйте схему будови земної кори.

♦ Наведіть приклади стійких і рухомих ділянок земної кори.

ІV. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

1. Теорії руху літосферних плит

На початку ХХ ст. американський геолог Френк Б. Тейлор висловив припущення, що материки можуть повільно віддалятися один від одного.Альфред Веґенер у книзі «Поводження континентів і океанів» ( 1915 р.) наводить докази руху материків. У середині ХХ ст. сучасні дослідження підтвердили рух літосферних плит. Сформувалася теорія дрейфу континентів. Існує гіпотеза періодичного розширення та стискування Землі.

За теорією літосферних плит:

♦ літосфера складається з літосферних плит, які рухаються в горизонтальному напрямку, зазнають повільних вертикальних рухів;

♦ плити зазнають змін у своїх крайових ділянках (сейсмічних зонах): розходяться → утворюється земна кора океанічного типу (райони серединно-океанічних хребтів) → океан «росте», материки «розколюються»;

✵ зіштовхуються ділянки з материковою й океанічною корою → утворюються острови, якими «приростає» материк, а океан зменшується; зіштовхуються ділянки з материковою корою → утворюються гори, материки «зростаються»;

✵ плити розколюються → материки «розколюються».

В основі материків лежать давні стійки ділянки літосферних плит — платформи.

2. Походження материків і океанів

225 млн років тому: єдиний гігантський материк — Пангея, і єдиний океан — Панталлас. Море Тетіс, пізніше перетворилось на Середземне море.

180 млн років тому: Індія розташовувалася між Африкою та Антарктидою. Разом з Південною Америкою і Австралією всі вони утворювали Гондвану, північні материки — Лавразію.

50 млн років тому: Австралія разом з Антарктидою. Індія дрейфувала на північ, до Азії. Атлантичний океан постійно збільшувався.

Світ сьогодні: сучасні материки й океани продовжують змінюватися.

3. Геологічний час

Вік Землі близько 4,6 млрд р. Умовно час існування планети поділений на окремі проміжки часу, протягом яких відбувалися кардинальні зміни. Відображують у вигляді геохронологічної шкали (від грецьк. «хронос» — «час»). Усю геологічну історію Землі підрозділяють на 5 ер, останні три з них поділено на 12 періодів. Приблизно на межах ер, або їх підрозділів активізуються процеси горотворення. Утворюють ряд циклів тривалістю близько 200 млн років, а потім настає відносна стабілізація, коли переважає дія зовнішніх сил.

Територіальне розповсюдження ділянок земної кори, відповідно до історії тектонічних рухів, відображають тектонічні карти.

Ера, тривалість млн р.

Епоха горотворення, час прояву, млн р.

Типові організми

Кайнозойська, 65±3

Альпіська (Кайнозойська), 100 — до тепер

Поява людини

Розквіт ссавців, птахів

Розквіт покритонасінних рослин

Мезозойська, 170±5

Мезозойська, 210-100

Поява птахів

Розквіт динозаврів

Розквіт голонасінних

Палеозойська, 340±10

Герцинська, 400-210 Каледонська, 550-400 Байкальська, 1000-550

Морські корали, трилобіти, земноводні

Розквіт плаунів та папороті

Протерозой, ~2000 Архей, ~2000

Докембрійські процеси

Синьозелені водорості

Примітивні морські організми

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

♦ За картою літосферних плит поясніть, у якому напрямку «мандрують» материки. Чи можливе утворення нових материків за умови сталості теперішнього напрямку руху?

♦ Чи загрожують території України активні сейсмічні процеси?

♦ За тектонічно картою визначте, який з материків вирізняється найбільшою строкатістю епох горотворення. Про що це може свідчити?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

■ Опрацюйте § _

■ Детально ознайомтеся з тектонічною картою світу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити