Конспекти усіх уроків Географія 7 клас - Материки та океани - 2018

ПЕРЕДМОВА

Шановні колеги!

До вашої уваги запропоновано посібник із серії «Мій конспект», створеної задля максимального полегшення підготовки вчителя до уроку. Кожний урок розміщено на окремому відривному аркуші і є готовим конспектом уроку. Форматування аркуша, а саме наявність стовпчика для нотаток надасть учителеві змогу додати до конспекту уроку власні пояснення, зробити акценти, запрограмувати прийоми роботи, додатковий матеріал тощо, що зробить урок абсолютно індивідуальним, пристосованим до запитів, умов і можливостей учителя й окремих класів.

Посібник розроблено для курсу «Материки та океани» відповідно до оновленої 2017 року програми курсу, розробленої на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392), з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи». Він містить конспекти всіх уроків курсу в чіткій відповідності програмі курсу (тематика, кількість і порядок викладення матеріалу).

Розроблені 66 уроків, запланований резерв часу становить 4 години. Конспект кожного заняття містить методично грамотно оформлену «шапку» уроку. Тема чітко відповідає формулюванню, зазначеному в навчальній програмі.

Визначено мету уроку за основними напрямками здійснення освітньої діяльності учителя на уроці — навчальним, розвивальним, виховним, з урахуванням компетентністного потенціалу предмета, наскрізних змістових ліній. Навчальна мета уроку обумовлена вимогами курсу до знаннєвого та діяльнісного компонентів навчально-пізнавальної діяльності учнів, зазначених у програмі. Розвивальну мету окреслено залежно від можливостей уроку щодо розвитку ціннісного компоненту навчально-пізнавальної діяльності й здібностей учнів (особливостей мислення, уяви тощо) з точки зору формування та розвитку життєвих компетентностей. Виховна мета уроку спрямовує діяльність учителя на виявлення можливостей матеріалу уроку в справі виховання молодого покоління перш за все як майбутніх дбайливих господарів планети, що спираються на ґрунтовні знання про неї, а також формування в кожній дитині загальнолюдських цінностей.

Зазначено тип уроку залежно від найбільш доцільної, на думку автора, його структури. У переліку обладнання вказано мінімально необхідний комплект засобів навчання, який має бути в будь-якому загальноосвітньому начальному закладі. Цей перелік учитель може доповнити залежно від власних можливостей й оснащення школи засобами навчання географії. Зазначені опорні й базові поняття кожного уроку спрямовують учителя на виявлення вже сформованого обов’язкового мінімуму знань учнів (зокрема з курсу природознавства та попередніх уроків) як опори, а також акцентують увагу на нові поняття, які слід сформувати.

Окремі уроки доповнені переліком географічної номенклатури. Ці об’єкти зазначені у програмі як обов’язкові для опрацювання учнями.

«Тіло» конспекту поділено на основні організаційно-методичні етапи уроку відповідно до його типу. Для кожного уроку подано варіант мотивації навчальної діяльності учнів. Він має на меті зацікавити учнів здобуттям нових знань і запропонованими вчителем видами діяльності.

Для етапів актуалізації опорних знань та закріплення нових запропоновані запитання й завдання, спрямовані на виявлення найактуальніших для уроку знань. Запитання й завдання вчитель на власний розсуд може легко трансформувати залежно від обраного ним прийому роботи. Етап перевірки домашнього завдання виділений у тих уроках, де матеріал попереднього й наступного уроку слабко пов’язаний. Там, де простежено чітку логічну зв’язку двох уроків, етап перевірки знань, по суті, перетворюється на етап актуалізації опорних знань.

Етап підсумку уроку детально не розкритий, оскільки він у першу чергу залежить від обраних вчителем прийомів роботи і може «автоматично постати» в ході діяльності учнів протягом усього уроку.

Домашнє завдання містить обов’язкове опрацювання параграфа підручника, завдання щодо власних досліджень та проектної діяльності, які зазначено в навчальній програмі, або доцільно провести як випереджувальне завдання на наступний урок.

Основний етап уроку (переважно це формування нових знань, умінь та навичок) має детальне планування за змістом навчального матеріалу. Здебільшого сформульовано визначення ключових понять, наведено статистичні дані, у логічній послідовності зазначено базову інформацію тощо. А от форми та прийоми роботи вчитель може обирати на власний розсуд (залежно від матеріалу, наявного обладнання, особливостей кожного класу тощо) і робити відповідні помітки у конспекті.

Підсумкові уроки за розділами чи окремими темами вчитель звичайно проводить на власний розсуд залежно від рівня можливостей учнів, матеріально-технічного оснащення курсу географії у школі та власного творчого підходу. Але в будь-якому випадку вчителю в пригоді стануть розроблені завдання типу традиційної перевірної роботи. Вони розроблені відповідно до чотирьох рівнів знань, умінь та навичок учнів у двох варіантах. Завдання перших двох рівнів мають тестову форму (різних типів), завдання третього рівня спрямовані на виявлення можливостей учнів характеризувати певну інформацію, пояснювати її, а четвертого — творчо інтерпретувати її або знаходити свої рішення нових проблем на основі здобутого на уроках матеріалу.

Посібник орієнтовано в першу чергу на навчальну програму курсу, і тому він може з легкістю корелюватися з будь-яким підручником обраним учителем.

Сподіваємось, що посібник надасть вам, шановні вчителі, реальну допомогу в підготовці до уроків, заощадить час для нових творчих пошуків.

Бажаємо натхнення, успіхів, нових злетів у вашій нелегкій, але найнеобхіднішій справі навчання, розвитку й виховання молодого покоління — майбутніх господарів Землі!

АвториВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити