Конспекти усіх уроків Географія 7 клас - Материки та океани - 2018

РОЗДІЛ II. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ

ТЕМА 1. АФРИКА

УРОК 13. ТЕКТОНІЧНА БУДОВА АФРИКИ

Мета:

навчальна: закріпити знання про тектонічну будову материків на прикладі Африки, з'ясувати геологічний вік основних складових, сприяти формуванню умінь робити висновок про особливості рельєфу на основі знань про тектонічну будову;

розвивальна: розвивати просторове уявлення, логічне й абстрактне мислення, навички роботи з тематичними картами, удосконалювати уміння аналізувати дані, робити висновки, інтерес до геології;

виховна: виховувати поважне ставлення до товаришів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, фізична карта Африки, тектонічна карта Африки.

Опорні та базові поняття: літосферна плита, платформа, щит, кристалічний фундамент, осадовий чохол, розлом, вулкан, геологічна епоха, складчастість.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

✵ За типовим планом охарактеризуйте географічне положення Африки. Виділіть можливі наслідки такого положення для клімату, розвитку органічного життя та населення материка.

✵ Які ви знаєте теорії виникнення назви материка?

✵ Розкажіть про відкриття території Африки у прадавні часи.

✵ Як європейці відкривали Африку і які це мало наслідки для розвитку материка?

✵ Чому європейці почали освоювати внутрішні райони материка відносно пізно? Чи можна ще щось відкрити в Африці нашим сучасникам?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— Перемігши Медузу Горгону, легендарний Персей полетів до Лівії, де правив цар-титан, могутній велетень. Одного разу йому напророкували, що син Зевса викраде в нього улюблену реліквію — золоті яблука. Тому, коли Персей з’явився в його володіннях, титан прогнав його. Розгніваний Персей показав велетню голову Медузи, і той скам’янів від її погляду, перетворившись на великі гори. Наприкінці уроку ви назвете мені назву цих гір та поясните, як насправді вони утворилися.

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Частиною якої літосферної плити є материк Африка?

✵ Що називають платформою? Який тип земної кори для неї характерний?

✵ Які тектонічні структури виділяють на платформах? Нарисуйте схему будови плити і щита.

✵ Які ділянки земної кори зазнають зминання у складки? Де це відбувається?

✵ Які ділянки земної кори називають сейсмічно активними? Як це проявляється на поверхні?

✵ Якою є загальна закономірність відповідності форм рельєфу і тектонічних структур?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Стійкі ділянки

Африка — частина давньої Гондвани, тому є схожість геологічної та тектонічної будови з іншими південними материками.

В основі материка Африкано-Аравійська платформа, кристалічному фундаменту якої понад 2 млрд років.

За подальших рухів літосферної плити платформні ділянки зазнавали повільних вертикальних рухів:

опускання в меридіональному напрямку (басейни Кару, Калахарі, Конґо, Чад) → зниження рельєфу → накопичення осадового чохла, утворення западин для стоку внутрішніх вод → осадові корисні копалини;

опускання північно-західної частини (Сахаро-Аравійська плита) → зниження рельєфу → затоплення давніми морями → накопичення осадів → осадові корисні копалини;

підняття на південному сході (Південноафриканський щит) → підвищення рельєфу → вихід на поверхню кристалічних порід;

підняття з розривними горизонтальними рухами (Східна Африка) → значні підняття Східної Африки, найбільша зона розломів на суходолі Землі (Великі Африканські розломи) → розходження літосферної плити → вулканічна діяльність, утворення тектонічних котловин озер → вихід магматичних порід.

2. Ділянки горотворення

На півдні під час герцинського горотворення давні ділянки зазнали активних рухів → шари гірських порід зминалися, розривалися й вертикально переміщувалися → утворення складчасто-брилових гір. Сусідні ділянки на крайньому південному сході зазнали підняття → утворення брилових (столових) гір.

На півночі молоді ділянки під час альпійського горотворення зазнали зминання → утворення молодих гір → сейсмічна активність → виходи магматичних порід, накопичення осадових порід у прогинах.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Як утворився континент?

✵ Які тектонічні структури лежать в основі материка?

✵ Чи може змінитися розмір материка в найближчий мільйон років і чому?

✵ Чи однаковим буде загальний вигляд гірських районів крайніх півночі й півдня материка? Чому?

✵ Для платформ нехарактерний вулканізм. Чому Африка є виключенням?

✵ Що можна сказати про походження острова Мадаґаскар, аналізуючи тектонічну карту? Зробіть припущення про «механізм» його утворення.

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VIІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацюйте § ______________________.

✵ Детальніше ознайомтеся з тектонічною картою Африки. Пригадайте позначення корисних копалин на картах.

✵ Повторіть поняття гори, рівнини, їхні види.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити