Конспекти усіх уроків Географія 7 клас - Материки та океани - 2018

РОЗДІЛ II. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ

ТЕМА 1. АФРИКА

УРОК 20. НАСЕЛЕННЯ АФРИКИ. ДЕРЖАВИ. ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ АФРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 (ЗАКІНЧЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ОСНОВНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ АФРИКИ

Мета:

навчальна: формувати в учнів знання про основні раси і народи населення Африки, особливості їхнього формування, динаміку і розміщення, окремі держави; ознайомити зі зв'язками України з державами континенту; вдосконалювати вміння характеризувати особливості населення певних територій та зв'язок їхньої господарської діяльності з природними умовами; формувати навички аналізу економічних і соціальних проблем населення; виявляти практичне значення здобутих знань;

розвивальна: формувати науковий світогляд, просторову уяву, розвивати навички формування дружніх стосунків з людьми різних віросповідань та різних ментальностей, формувати соціальну та громадянську компетентність;

виховна: виховувати толерантне ставлення до представників усіх рас і народів.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, політична карта Африки, карта народів світу, контурна карта.

Опорні та базові поняття: народ, раса, держава, місцеві традиції, густота населення, рівень розвитку держави.

Географічна номенклатура: Єгипет, Ніґерія, Південна Африка.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— Тут мешкають люди з найтемнішою шкірою на Землі й представники світлошкірих народів, є народи, які незмінно живуть, як наші первісні предки, а є нащадки найдавніших цивілізацій світу, є держави, основним заняттям населення яких досі залишається примітивне мисливство та збиральництво, а є такі, що посідають перші місця у світовому виробництві. Контрастів надзвичайно багато. Спробуймо дізнатися про них та зрозуміти їх причини.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Яка кількість населення світу? Які чинники впливають на його кількість?

✵ Що таке густота населення? Від чого вона залежить?

✵ За якими зовнішніми ознаками розрізнюють людей земної кулі?

✵ На які основні раси поділяють населення світу?

✵ Хто з вітчизняних учених довів рівність усіх людських рас?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Історія формування населення континенту

На території Східної Африки знайдено найдавніші кам’яні знаряддя праці, яким близько двох млн років, в Ефіопії знайдено залишки пращура сучасної людини, якому близько 190 тис. років. Африку вважають «колискою» сучасної людини. За 5 тис років до н. е. на сході Північної Африки з’являються семіти. VII ст. н. е. — вторгнення арабів у Північну Африку. XV ст. — з’являються європейці. Монголоїди освоюють Мадаґаскар.

Негроїдні народи → на південь від Сахари; європеоїдні → Північна Африка (арабські) та Південна Африка; мішані → Східна Африка, Мадаґаскар.

2. Чисельність і густота населення

Понад 1,2 млрд осіб, зростає швидкими темпами (тяжкі умови існування та хвороби стримують вибухоподібне зростання). До 2050 р. очікують подвоєння чисельності.

Густота населення від 1 до понад 1000 (долина Нілу) осіб на 1 км2.

3. Державний поділ

Існували давні розвинені держави на теренах сучасного Єгипту, Малі, Ефіопії, можливо, Сахари.

До початку XX ст. майже вся територія Африки була колонізована європейськими імперіями. Розподіл на держави в більшості не відповідав етнічному розташуванню, що досі викликає між- та внутрішньодержавні конфлікти.

Після світових воєн відбувався процес поступового здобуття незалежності африканськими країнами. 1960 р. — рік Африки. Зараз близько 55 держав (не всі мають однаковий статус визнання).

Практична робота 3

Позначте на контурній карті назви держав материка і їхні столиці.

4. Господарська діяльність

Переважає сільське господарство (какао, кава, бавовник, фініки, оливи, банани, цитрусові), видобувна промисловість, заготівля деревини. Єдина розвинена держава — Південна Африка, решта — країни, що розвиваються, є найбідніші у світі. Суттєвою є проблема голоду й забезпечення питною водою.

5. Характеристика окремих держав материка

Єгипет. Площа понад 1 млн км2, населення понад 85 млн осіб. 96 % території — пустелі, 4 % — долина Нілу.

Південна Африка. Площа 1,2 млн км2, населення 48,6 млн осіб. Різноманітні природні умови, надзвичайно багата корисними копалинами. Високо розвинене сільське господарство, промисловість.

Ніґерія — найбільша за чисельністю населення держава Африки, найбільший виробник нафти материка.

6. Зв'язки України з державами африканського континенту

Навчання студентів африканських країн, закупівля Україною мінеральної та продовольчої сировини, постачання в Африку нескладних машин та устаткування, обслуговування літаками та екіпажами місцевих авіаліній, медична допомога.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Двома реченнями розкажіть, що було б, якби ви були пігмеєм, єгиптянином, нілотом, бушменом, туарегом тощо.

✵ На прикладі вивчених держав доведіть або спростуйте висновок «Рівень розвитку населення держави цілком залежить від її природних умов».

✵ Назвіть головні проблеми населення Африки. Які з них важливо вирішувати усім світом?

✵ Як, на вашу думку, співпраця України з державами Африки може сприяти взаємному економічному зростанню? Запропонуйте свої варіанти, орієнтуючись на професії своїх батьків.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацюйте §____________________________________ .

✵ Підготуйтеся до підсумкового уроку з теми «Африка».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити