Конспекти усіх уроків Географія 7 клас - Материки та океани - 2018

ВСТУП

УРОК 1. МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ ЯК ОБ'ЄКТИ ВИВЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ. СПІВВІДНОШЕННЯ НА ЗЕМЛІ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ. МАТЕРИКИ І ЧАСТИНИ СВІТУ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ

Мета:

навчальна: пригадати прийоми навчальної діяльності; з'ясувати особливості нового курсу, предмет його вивчення; сформувати уявлення про систему географічних наук, що вивчають окремі регіони Землі; повторити знання про розподіл земної поверхні на материки, океани, частини світу; ознайомити з джерелами географічних знань регіональної географії; удосконалювати навички роботи з джерелами географічних знань;

розвивальна: сприяти розумінню значення для людини географічних знань про материки та океани; розвивати допитливість, уміння аналізувати й систематизувати, робити висновки та узагальнення, удосконалювати картографічну компетентність;

виховна: виховувати повагу до людських знань, відповідальність за майбутнє Землі.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручники, атласи, контурні карти, стінна фізична карта світу, зразки різноманітних джерел знань з географії.

Опорні та базові поняття: географія, материк, океан, частина світу, географічний об'єкт, процес, явище, джерела географічних знань.

Географічна номенклатура: Австралія, Антарктида, Африка, Євразія, Південна Америка, Північна Америка, Атлантичний, Індійський, Південний, Північний Льодовитий, Тихий океани.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— Минулого року під час вивчення географії ви склали загальне враження про нашу величезну домівку — планету Земля. Цього року ми зазирнемо до окремих її «кімнат». З’ясуємо особливості «дизайну» кожної з них, особливості функціонування, господарів та багато іншого.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Що означає слово «географія» в перекладі з грецької мови?

✵ Скільки материків на Землі? Назвіть їх у порядку відкриття європейцями.

✵ Скільки на Землі океанів? Назвіть їх.

✵ Які способи вивчення Землі використовують учені? Якими користувалися ви?

✵ Назвіть джерела географічних знань, які застосовують на уроках географії.

✵ Перелічіть науки, що вивчають нашу планету.

✵ З якими методами географічних досліджень ви ознайомилися в 6 класі?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Що вивчає географія материків і океанів

Основа курсу — це вивчення кожного материка й кожного океану в певній послідовності за певним типовим планом. Згідно з особливостями географічного положення і характерними ознаками природи материки поділяють на групи — тропічних широт, полярний і Північної півкулі.

Вивчення курсу дасть уявлення про: історію відкриття й дослідження материка чи океану; географічне положення; особливості природи; державний поділ території материків та їх населення, особливості окремих держав; використання людиною природи окремих материків й океанів і наслідки її діяльності.

2. Науки, що вивчають материки й океани

Усі географічні науки вивчають материки й океани — від природничих (геологія, геоморфологія, кліматологія, біогеографія, гідрологія й ін.) до суспільно-економічних (демографія, політична географія, економічна географія й ін.).

V. ПОВТОРЕННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ

Співвідношення і розподіл на Землі материків та океанів

Поверхня

Землі

Земля загалом

Північна півкуля

Південна півкуля

Площа, млн км2

%

Площа, млн км2

%

Площа, млн км2

%

Вода

361,26

70,8

154,64

60,6

206,62

81,0

Суходіл

148,84

29,2

100,41

39,4

48,43

19,0

Середня абсолютна висота суходолу ≈ 875 м.

Середня глибина Світового океану ≈ 3710 м.

3. Материки і частини світу

Материк (континент) — категорія геолого-географічна, частина світу — історико-географічна. Материки — найбільші ділянки суходолу Землі, з усіх боків оточені водами, частини світу — великі частини суходолу, що уміщують материки чи їхні частини та прилеглі острови.

4. Джерела географічної інформації

Вивчення окремих материків й океанів виконують тими ж методами, що й вивчення Землі загалом, тільки цілеспрямовані на певну її ділянку.

Метод — це конкретний спосіб вивчення того чи іншого явища чи предмета.

Внаслідок вивчення з’являються різноманітні джерела знань.

Геоінформаційні системи (ГІС) — особливі джерела інформації, утворені як комплекс електронних географічних карт (зокрема і тривимірних моделей місцевості), текстової інформації, діаграм, графіків тощо, для найповнішого відображення кількісних і якісних показників певної території.

5. Значення знань про материки й океани для людини

Особливості природи материків визначають особливості мешкання й господарської діяльності людини. Знання про океани визначають прогнозування кліматичних змін, використання їхніх ресурсів, транспортних, рекреаційних можливостей.

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Назвіть материки й океани, переважна частина яких розташована в Північній півкулі (у Південній півкулі, у Східній півкулі, Західній півкулі).

✵ Як з’єднуються океани між собою в Північній півкулі? У Південній? Які наслідки це може мати для течій?

✵ З якими предметами, тваринами, рослинами тощо асоціюються у вас конфігурації кожного материка й океану?

✵ Чим частина світу Австралія відрізняється від материка Австралія?

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ VIN. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацюйте §____________________________________ .

✵ З’ясуйте, які джерела знань про материки й океани є у вас удома.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити