Конспекти усіх уроків Географія 7 клас - Материки та океани - 2018

РОЗДІЛ II. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ

ТЕМА 3. АВСТРАЛІЯ

УРОК 29. КЛІМАТ АВСТРАЛІЇ. ВОДИ СУХОДОЛУ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 8. ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ КЛІМАТУ АВСТРАЛІЇ ЗА КЛІМАТИЧНИМИ ДІАГРАМАМИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 7 (ПРОДОВЖЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ АВСТРАЛІЇ

Мета:

навчальна: ознайомити з особливостями формування клімату Австралії, поглибити й систематизувати знання учнів про кліматотвірні чинники; закріпити вміння визначати за допомогою кліматичних карт та кліматодіаграм основні ознаки клімату на різних територіях материка; сформувати загальне уявлення про розподіл та закономірності внутрішніх вод материка;

розвивальна: розвивати аналітичне мислення, уміння робити висновки, інформаційно-цифрову компетентність;

виховна: виховувати вміння толерантно обстоювати власну думку, поважати думки інших учнів.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, фізична карта Австралії, кліматична карта Австралії, контурні карти, кліматодіаграми.

Опорні та базові поняття: клімат, кліматотвірні чинники, пасат, орографічні опади, крік, підземні води, мінералізація вод.

Географічна номенклатура: річки: Муррей, Дарлінг; озеро: Ейр.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Африка — найжаркіший материк. Південна Америка — найвологіший. А чи є кліматичний рекорд у Австралії? Так, це найсухіший материк світу. При цьому австралійські пустелі є чи не найбагатшими на рослинність серед пустель світу. У чому парадокс? Не прогавте відповідь на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Який напрямок має пасат у Південній півкулі?

✵ Які особливості спричиняють значну кількість опадів у Південній Америці?

✵ За допомогою кліматичної карти пригадайте особливості клімату на півдні Африки. Чим спричинені високі температури? Чому на сході опадів багато, а на заході — пустельні території?

✵ За допомогою карт визначте, у яких кліматичних поясах розташована територія Австралії. Де межі поясів значно відхиляються від широтного напрямку?

✵ Відшукайте на кліматичній карті материка ізотерми з найменшими і найвищими показниками.

✵ На контурі материка схематично зобразіть теплі і холодні течії біля його берегів, напрямок пасату, пояс постійно високого тиску.

✵ Яку інформацію та в який спосіб відображують кліматодіграми?

✵ Що можна сказати, дивлячись на карту, про річкову мережу материка?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Головні кліматотвірні чинники Австралії

Розташування у тропічних широтах → тропічний тип клімату (високий тиск, мала хмарність, пасат).

Незначна протяжність з півночі на південь порівняно з протяжністю із заходу на схід → незначний вплив сусідніх з тропічною повітряних мас.

Великий Вододільний хребет на шляху вологого пасату → багато опадів на сході, сухість внутрішніх районів.

Холодні течії на заході й півдні посилюють сухість клімату.

2. Типи клімату та річкові системи

Субекваторіальний пояс. Рельєф характеризується зниженням до узбережжя → річки короткі, повноводні в період дощів.

Тропічний пустельний. Річки спрямовані до Центральної низовини, або до західного узбережжя → різні за протяжністю тимчасові водотоки раптових опадів на підвищених ділянках, або річки, що беруть початок на західних схилах Вододільного хребта (кріки).

Тропічний вологий. Дуже короткі постійно повноводі річки східних схилів Вододільного хребта або верхні течії поступово пересихаючих річок західних схилів.

Субтропічний середземноморський. Короткі водотоки південного заходу із зимовими паводками.

Субтропічний континентальний. Практично відсутні.

Субтропічний з рівномірним зволоженням. Найбільш повноводі річки материка (система Муррею-Дарлінґу, річки о. Тасманія).

Річки мають переважно дощове живлення, річки Тасманії — мішане (дощове й снігове). Найбільші річки Австралії: Муррей-Дарлінґ (3490 км), Маррамбіджі (1485 км). Кріки — тимчасові водотоки. Купер-Крик (1400 км).

3. Озера. Підземні води

Озер багато, але більшість мають сезонний характер, у суху частину року вкриті глинисто-солончаковою кіркою. Найбільші озера: Ейр (9500 км2), Торренс (5745 км2), Ґерднер (4351 км2). Підземних вод досить багато, розташовані близько до поверхні, але мають високу мінералізацію.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Розташуйте кліматичні пояси в порядку зменшення території материка, на якій вони панують. Поясніть таку ієрархію.

✵ Чому в південних широтах материка чітко виражені пори року, а в північних тільки два сезони?

✵ Спрогнозуйте, які рекорди належали б Австралії, якщо б на її території не було гір. А якби вони були на заході материка?

✵ Чому Муррей виділяють як основну річку, а Дарлінґ як її притоку, хоча за довжиною остання коротша за притоку?

✵ Поясніть, чому місцевість біля міста Юкла, що на узбережжі Великої Австралійської затоки, є температурним рекордсменом материка.

✵ Виходячи з особливостей внутрішніх вод материка, запропонуйте заходи, яких необхідно вживати населенню для забезпечення себе й господарства питною водою.

Практична робота 8

Визначте типи клімату Австралії за кліматичними діаграмами.

Практична робота 7

Позначте на контурній карті назви основних гідрографічних об’єктів Австралії, зазначені в географічній номенклатурі (виконують протягом уроку).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацюйте § _________________________________.

✵ Підготуйте повідомлення про цікаві рослини та тварин материка.

✵ Підготуйте повідомлення про природні об’єкти Австралії, занесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити