Конспекти усіх уроків Географія 7 клас - Материки та океани - 2018

РОЗДІЛ III. ПОЛЯРНИЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТИ

ТЕМА 2. ПРИРОДА АНТАРКТИДИ

УРОК 34. ТЕКТОНІЧНА БУДОВА, РЕЛЬЄФ, КЛІМАТ, РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ АНТАРКТИДИ. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРИКА

Мета:

навчальна: формувати систему знань про природу Антарктиди та Антарктики; забезпечити розуміння причин утворення суцільного покривного зледеніння та його впливу на природу материка, проблем використання природних багатств;

розвивальна: розвивати просторове уявлення, логічне й абстрактне мислення, навички роботи з тематичними картами, удосконалювати вміння аналізувати картографічну інформацію, робити висновки;

виховна: виховувати допитливість; інтерес та повагу до праці полярників.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: карта Антарктиди, підручники, атласи, контурні карти.

Опорні та базові поняття: льодовик, айсберг, гори, вулкан, платформа, складчаста область, природні ресурси, клімат, кліматотвірні чинники, стокові вітри, антарктична пустеля, антарктичний оазис.

Географічна номенклатура: гори: Трансантарктичні; вулкан Еребус; масив Вінсон.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

✵ Розкрийте суть понять «Арктика» та «Антарктика».

✵ Які країни споряджали експедиції для відкриття та досліджень Південного материка?

✵ Доведіть, що Антарктида є материком міжнародного співробітництва.

✵ Назвіть основні напрями роботи станції «Академік Вернадський».

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— Говорячи про антарктичний материк, часто використовують слово «унікальний», тобто єдиний, неповторний. Як ви гадаєте, у чому полягає неповторність Антарктиди? А чи відомо вам, що раніше Антарктида не мала льодовикового покриву та була розташована зовсім не там, де зараз?

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

Укажіть наслідки географічного положення Антарктиди для клімату, розвитку організмів, умов для життя населення.

Висловіть припущення, навіщо вивчати тектонічну будову материка, що вкритий льодовим панцирем.

Чи можуть виникати екологічні проблеми в місцях, де не мешкає людина?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Тектонічна будова та рельєф

У дослідженні рельєфу Антарктиди розглядають особливості поверхні крижаного покриву та власне рельєф материка, схований під товщею льодовиків.

Льодовиковий щит середньою потужністю близько 2000 м; максимальна потужність у східній частині (до 4800 м). Наслідки: Антарктида є найвищим материком Землі (середня абсолютна висота 2040 м); під тиском льодовика близько 1/3 поверхні материка лежить нижче від рівня океану.

Підлідний рельєф вирізняється складністю. Це значною мірою обумовлено впливом льодовика й тектонічною будовою континенту. В основі материка — давня Антарктична платформа. В її межах сформувалися рівнини, западини, підняття. Через західну частину материка пролягає область альпійської складчатості. Їй відповідають Трансантарктичні гори, що тягнуться через Антарктичний півострів та західну окраїну материка. Найвища частина континенту — масив Вінсона в горах Елсверта (5140 м). Сучасний вулканізм, активний вулкан Еребус (3794 м), острів у морі Росса.

2. Клімат

«Холодильник планети»: географічне положення та материкове заледеніння обумовлюють формування в Антарктиді найхолоднішого клімату на Землі. 90 % сумарної сонячної радіації відбивається в атмосферу. У внутрішніх районах середньодобова температура влітку не підіймається вище від -30... -35 °С, узимку буває нижчою за -70 °С. Рекордне значення (-91,2 °С) зафіксовано 2013 р. в районі японської станції «Купол Фудзі». Антарктида — льодова пустеля із середньою річною кількістю опадів менше 100 мм.

Стокові вітри — постійні ураганні вітри (90-200 км/год), що дмуть із внутрішніх районів Антарктиди до прибережних внаслідок великого контрасту атмосферного тиску між внутрішніми та прибережними областями.

3. Органічний світ

Материк майже повністю розташований у зоні антарктичних пустель. Представники органічного світу зосереджені переважно у прибережних районах.

Антарктичні оази — невеликі ділянки суходолу поблизу узбережь, вільні від льоду.

У водах Антарктики водяться кити, тюлені. Типові мешканці Антарктиди — пінгвіни. На берегах Антарктиди й островах багато птахів.

4. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми

Вивчення клімату. Полігон для астрономічних досліджень.

Корисні копалини (близько 150 видів): кам’яне вугілля, нафта, природний газ, залізні руди, хром, золото, уран, нікель тощо. Прісна вода в замерзлому стані.

Природний заповідник: вивчення організмів, що пристосувалися до низьких температур. Природна лабораторія з вивчення життєдіяльності людей в ізольованих екстремальних умовах. Привабливий туристичний об’єкт.

Екологічні проблеми: інтенсивне танення льодовиків через глобальне потепління, загрози органічному світу через зміни природних умов, браконьєрство; загрози зняття або порушення мораторію на видобуток корисних копалин.

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Чому Антарктида одержує протягом року значну кількість сонячного тепла, хоча розташована у високих широтах?

✵ Які чинники формування холодного і суворого клімату Антарктиди?

✵ Чому на узбережжі Антарктиди більше опадів, ніж у внутрішніх областях?

✵ У чому полягає своєрідність органічного світу материка?

✵ Чому життя тварин Антарктиди тісно пов’язане з морем?

✵ Які природні ресурси становлять багатство Антарктиди? Чи потрібне подальше вивчення природи Антарктиди науковцями? З якою метою?

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VIІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацюйте § ____________________________________.

✵ За бажанням: проведіть власне дослідження: «Вплив Південної полярної області на природні особливості Землі».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити