Конспекти усіх уроків Географія 7 клас - Материки та океани - 2018

РОЗДІЛ IV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

ТЕМА 1. ПІВНІЧНА АМЕРИКА

УРОК 37. ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ КЛІМАТУ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ

Мета:

навчальна: поглибити та систематизувати знання про кліматотвірні чинники; формувати знання про особливості клімату Північної Америки, кліматичні пояси і типи клімату; вдосконалювати практичні уміння та навички характеризувати типи клімату материка за кліматичними діаграмами та тематичними картами атласу;

розвивальна: розвивати вміння встановлювати причиново-наслідкові зв'язки, порівнювати, будувати логічні міркування, робити висновки;

виховна: виховувати самостійність, уважність, працелюбність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: кліматична карта Північної Америки, фізична карта Північної Америки, карта кліматичних поясів, підручники, атласи.

Опорні та базові поняття: клімат, кліматотвірні чинники, циркуляція атмосфери, повітряні маси, пасат, західні вітри, торнадо, циклон, ураган, кліматичний пояс, тип клімату, кліматодіаграма.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

✵ Назвіть основні форми рельєфу Північної Америки і покажіть їх на карті.

✵ Чим обумовлено різноманітність форм рельєфу на материку?

✵ Які групи корисних копалин властиві Північній Америці?

✵ У чому полягають закономірності їхнього розміщення?

Виступи учнів з повідомленнями про унікальні природні об’єкти Північної Америки (Великий Каньйон Колорадо, Флінт-Мамонтову печеру, Єллоустонське вулканічне плато).

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— На попередньому уроці ви проводили дослідження та встановлювали закономірності розташування основних форм рельєфу та корисних копалин Північної Америки. Ця робота допомогла вам дійти висновків про різноманітний рельєф материка та наявність корисних копалин різноманітного походження. Знаючи особливості географічного положення материка та будову його поверхні, можна припустити надзвичайну різноманітність його кліматичних умов тощо. Але таке припущення також потребує певних доказів. Почнімо пошук аргументів та фактів, які підтвердять або, можливо, і спростують це припущення.

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Як географічне положення впливає на кліматичні особливості материка?

✵ Назвіть основні кліматотвірні чинники.

✵ Які попередні висновки про клімат Північної Америки можна зробити на підставі знань про її географічне положення і рельєф?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Загальна характеристика клімату

Завдяки географічному положенню Північна Америка перебуває під впливом арктичних, помірних та тропічних повітряних мас.

Значна протяжність материка з півночі на південь зумовлює:

✵ помітні розбіжності в показниках сумарної сонячної радіації між північчю та півднем;

✵ відмінності температурних показників.

Значна протяжність материка із заходу на схід та особливості рельєфу зумовлюють нерівномірний розподіл опадів:

✵ головна роль у зволоженні належить Атлантичному океану (мусони та пасати);

✵ вологі західні вітри помірних широт приносять вологу з Тихого океану. Вплив рельєфу:

✵ просуванню західних вітрів у глиб материка заважають Кордильєри;

✵ арктичні й тропічні повітряні маси рівнинами материка вільно пересуваються в меридіональному напрямку; цьому також сприяють глибоке врізання в суходіл Мексиканської та Ґудзонової заток, майже паралельне розташування гірських систем; утворення торнадо.

Вплив океанічних течій (Ґольфстрим, Аляскінська, Каліфорнійська, Гудзонова).

Загалом сукупність кліматотвірних чинників визначають формування надзвичайної розмаїтості кліматичних умов материка.

2. Кліматичні пояси та типи клімату

У Північній Америці представлені всі типи клімату, крім екваторіального. Переважна частина материка розташована в помірному кліматичному поясі. Значні площі на півночі займають холодні пояси — субарктичний та арктичний. Південна частина материка розташована в субтропічному, тропічному та субекваторіальному поясах. У помірному, тропічному та субтропічному поясах виділяють кліматичні області, які вирізняються режимом опадів і температур.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання 1. Складіть характеристику кліматичного поясу Північної Америки. Результати занесіть у таблицю.

Назва кліматичного

поясу

Географічне

положення

Переважні повітряні маси

Температурний

режим

Опади

Типи

кліматуЗавдання 2. Позначте розташування кліматичних поясів на контурній карті.

Завдання 3. Порівняйте набір і розміщення кліматичних поясів Північної і Південної Америки. Виділіть подібні та відмінні ознаки.

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VІІI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацюйте § _______________________________________.

✵ Закінчіть характеристику кліматичних поясів в таблиці (якщо не вистачило часу).

✵ Випереджальне (окремим учням): підготуйте повідомлення про унікальні водні об’єкти Північної Америки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити