Конспекти усіх уроків Географія 7 клас - Материки та океани - 2018

ВСТУП

УРОК 2. КАРТИ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА МАСШТАБОМ, ПРОСТОРОВИМ ОХОПЛЕННЯМ, ЗМІСТОМ І ПРИЗНАЧЕННЯМ

Мета:

навчальна: повторити поняття «карта», удосконалити знання про особливості різних видів картографічних джерел знань та використовуваних при цьому методів; навчити визначати вид карти за різними ознаками; формувати вміння та навички найпростіших географічних досліджень за картами;

розвивальна: розвивати допитливість та спостережливість, картографічну компетентність, акуратність, послідовність у діях, уміння робити висновки й узагальнення, працювати у групі; показати значущість картографічного методу у вивченні курсу;

виховна: виховувати організованість, відповідальність, толерантність.

Тип уроку: повторення й удосконалення знань, умінь й навичок.

Обладнання: підручник, атлас, глобус, різноманітні карти материків й океанів та їх частин, різні види атласів материків і частин світу.

Опорні та базові поняття: карта, масштаб, класифікація, тематична карта, загальногеографічна карта, умовні позначення.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«Карта важливіша за текст, бо говорить часто яскравіше, наочніше, лаконічніше, ніж найкращий текст» — так сприймав карту видатний географ П. П. Семенов-Тянь-Шанський. Після вивчення географії в 6 класі напевне ні в кого цей вислів не викликає сумніву. Складно уявити особливості такого величезного об’єкта, як ціла планета. Скільки разів карта давала вам зорове уявлення про різноманітність і в той же час закономірності природних процесів на Землі. Цього року вам треба буде ще детальніше вивчати нашу планету, тому й карти в нас будуть більш детальними. А як їх можна зробити такими? Пригадаймо усе, що нам відомо про них.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Що таке карта?

✵ Яке значення мають географічні карти в житті людей?

✵ Чому географічну карту ще називають «другою мовою» географії?

✵ Що таке масштаб карти?

✵ Від чого залежить вибір масштабу карти?

✵ За якими ознаками можна поділити карти?

✵ Навіщо карти класифікують?

✵ Назвіть способи передання на картах їхнього основного змісту.

ІV. ПОВТОРЕННЯ ЗНАНЬ

✵ Опрацюйте схему «Класифікація географічних карт», визначаючи, на які групи і за якими ознаками вони поділяються.

✵ Наведіть приклади карт кожної групи.

✵ Оберіть будь-яку карту атласу, інформацію про неї запишіть у таблицю.

Назва

Класифікаційні ознаки

Головний

зміст

Способи відображення інформації

За охопленням

території

За масштабом

За змістомV. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

1. Класифікуйте наявні на уроці карти материків й океанів за кожною класифікаційною ознакою.

2. Проаналізуйте карти атласу.

✵ Які ділянки Землі вони охоплюють?

✵ Яку інформацію відображено на картах світу? Яка з них повторюється на картах окремих материків? Навіщо?

✵ Чим відрізняються карти світу й окремих материків з однаковою тематикою?

✵ Які теми відображено на картах для кожного материка?

✵ У якому масштабі виконано фізичні карти материків? Чому обрано однаковий масштаб?

3. Оберіть ознаку класифікації карт і запишіть номери сторінок атласу, де є відповідні карти.

4. Виходячи зі змісту карт, зробіть висновок про знання, які ви здобудете, вивчаючи курс.

5. Якою буде послідовність вивчення материків?

6. Зробіть припущення, чому Євразію ви будете вивчати останньою з материків.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацюйте §____________________________________ .

✵ Складіть характеристику двох карт атласу (на вибір).

Випереджальне завдання: підготуйте інформацію про розміри Землі, порядок святкування настання Нового року в різних країнах світу, зазначаючи, на яких материках вони розташовані.

Творче завдання: уявіть, що вам трапилася нагода обрати куточок Землі для подорожі. Що ви виберете? У який спосіб ви б здійснили подорож? Що вас цікавило б найбільше?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити