Конспекти усіх уроків Географія 7 клас - Материки та океани - 2018

РОЗДІЛ IV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

ТЕМА 1. ПІВНІЧНА АМЕРИКА

УРОК 38. ВОДИ СУХОДОЛУ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 9 (ПРОДОВЖЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

Мета:

навчальна: формувати знання про особливості вод суходолу, основні річкові та озерні системи; удосконалювати практичні вміння та навички складати комплексну характеристику річки за картами атласу та текстом підручника;

розвивальна: формувати науковий світогляд, розвивати логічне мислення, уміння аналізувати наукові факти, робити висновки й узагальнення; розвивати уміння складати цілеспрямований опис об'єкта за типовим планом, екологічну компетентність;

виховна: виховувати бережливе ставлення до водних багатств планети, поважне ставлення до товаришів.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Опорні та базові поняття: води суходолу, басейн річки, річкова система, витік, гирло, дельта, режим, живлення, повінь, водоспад, льодовик, підземні води, багаторічна мерзлота.

Обладнання: фізична карта Північної Америки, підручники, атласи, контурні карти.

Географічна номенклатура: річки: Міссісіпі, Маккензі, Юкон, Колорадо; водоспад: Ніаґарський; озера: Великі (Верхнє, Мічиґан, Гурон, Ері, Онтаріо), Велике Солоне.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— Уважно розгляньте фізичну карту Північної Америки. Що ви можете сказати про гідрографічну мережу материка? Як бачимо, територією Північної Америки протікає безліч великих річок, багато озер різноманітного походження, зокрема всесвітньо відома система Великих озер — найбільшого скупчення прісної води на Землі. Є і льодовики — гірські та покривні, значні площі зайняті багаторічною мерзлотою.

Вам уже відомо, що особливості внутрішніх вод материка взаємопов’язані з кліматом та рельєфом. Для того щоб установити такі зв’язки в Північній Америці, потрібно провести детальне дослідження особливостей її внутрішніх вод.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Якими чинниками обумовлено різноманітність кліматичних умов Північної Америки?

✵ У межах яких кліматичних поясів розташована Північна Америка?

✵ Який взаємозв’язок існує між кліматичними умовами території і її поверхневими водами? Зробіть попередні висновки про поверхневі води материка Північна Америка.

✵ Про які річки, озера Північної Америки ви дізналися з художніх творів?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Загальна характеристика внутрішніх вод материка

Північна Америка багата поверхневими і підземними водами. Складний рельєф і тектонічна будова, різноманітний клімат створюють умови для формування розгалуженої річкової мережі та озерних систем.

Сучасне заледеніння понад 2 млн км2 представлено покривними льодовиками Ґренландії, Канадського Арктичного архіпелагу і гірськими льодовиками Кордильєр.

На півночі материка поширена багаторічна мерзлота.

Багаті запаси підземних вод, розвідані в надрах материка.

Болота сформувалися в басейнах річок, особливо їх багато у верхів’ях Міссісіпі, біля Великих озер та Вінніпеґу, на Приатлантичній низовині.

Розподілені гідрографічні об’єкти материком нерівномірно, що пов’язано насамперед з кліматичними умовами та особливостями рельєфу.

2. Характеристика основних річкових систем

Ріки й озера Північної Америки належать до басейнів Атлантичного, Тихого та Північного Льодовитого океанів.

Міссісіпі (із Міссурі 6420 км) — одна з найдовших річок на Землі, найбільш повновода та довга річка Північної Америки. Має змішане снігово-дощове живлення, паводки частіше трапляються навесні, але іноді й улітку в результаті зливових дощів.

Маккензі — найбільша річка басейну Північного Льодовитого океану. За виток Маккензі приймають річку Атабаску, яка починається у Скелястих горах. Основне живлення Маккензі дістає за рахунок танення снігу. Багато води їй віддають болота й озера. Більшу частину року річка вкрито кригою.

Юкон бере початок у Північних Кордильєрах, протікає однойменним плато і впадає в Берінґове море. Має яскраво виражену літню повінь внаслідок пізнього танення снігів і льодовиків у горах.

Річки Колумбія та Колорадо належать до басейну Тихого океану, мають переважно льодовикове живлення та повноводні влітку.

Практична робота 9

Позначте на контурній карті річки материка, зазначені в географічній номенклатурі (виконують протягом уроку).

3. Озера

Озера Північної Америки вирізняються різноманітним походженням улоговин.

На півночі переважають льодовикові (Велике Ведмеже, Велике Невільниче), у Кордильєрах багато вулканічних і карстових, на внутрішніх плоскогір’ях — залишкових (Велике Солоне).

Великі озера (Верхнє, Гурон, Мічиґан, Ері, Онтаріо) мають льодовиково-тектонічне походження, це найбільший у світі прісноводний басейн. Озеро Онтаріо з’єднано з озером Ері короткою (58 км) річкою Ніаґарою. Зриваючись зі стрімчастого уступу, вона утворює всесвітньо відомий Ніаґарський водоспад.

4. Унікальні водні об'єкти Північної Америки

Виступи учнів, що мали випереджальне завдання, з повідомленнями.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Які частини материка найбільше багаті водами? Чим це пояснюється?

✵ Як на режимі річок позначається їхнє положення в різних кліматичних поясах? Наведіть приклади.

✵ Як на характер течії річок впливає рельєф? Наведіть приклади

✵ З якими річками Південної Америки режим Міссісіпі має схожі ознаки?

✵ Назвіть умови, що сприяли утворенню гігантської системи Великих озер.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацюйте § ______________________________.

✵ Випереджальне (групам): самостійно опрацюйте §________ , підготуйте повідомлення про природні особливості певної природної зони, принесіть ілюстрації представників органічного світу та ландшафтів указаної природної зони.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити