Конспекти усіх уроків Географія 7 клас - Материки та океани - 2018

РОЗДІЛ IV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

ТЕМА 1. ПІВНІЧНА АМЕРИКА

УРОК 41. НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ДЕРЖАВИ. УКРАЇНА І ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 9 (ЗАКІНЧЕННЯ) «ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ»

Мета:

навчальна: поглибити та систематизувати знання про особливості заселення Північної Америки, кількісний, расовий та етнічний склад населення материка; формувати знання про найбільші держави Північної Америки; удосконалювати практичні вміння та навички характеризувати населення та країни материка за тематичними картами атласу;

розвивальна: розвивати вміння свідомо виконувати способи раціональної навчальної діяльності: складати цілеспрямований опис об'єкта за типовим планом, формувати культурну компетентність;

виховна: формувати шанобливе ставлення до національних особливостей, культури, способу життя інших народів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: політична карта Північної Америки, підручники, атласи, контурні карти.

Опорні та базові поняття: густота населення, індіанці, аборигени, колонізатори, афроамериканці, діаспора, господарство.

Географічна номенклатура: держави та їхні столиці: США, Канада, Мексика.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— Чи уявляв Христофор Колумб, вирушаючи на пошуки західного морського шляху до Індії, масштаби свого відкриття? Що сталося б із доколумбовими цивілізаціями на материку в разі набагато пізнішого відкриття цих земель європейцями? Ці питання й зараз спричиняють суперечки вчених. Отже, завершуючи вивчення Північної Америки, настав час пригадати особливості заселення материка, визначити характерні ознаки його населення, ознайомитися із сучасною політичною картою та ключовими державами.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Яку інформацію можна дізнатися з політичної карти?

✵ Представники яких країн брали участь в освоєнні території Америки?

✵ Які цивілізації існували в Північній Америці в доколумбову епоху?

✵ У яких відомих художніх творах докладно описані життя й побут індіанців, порушено проблеми конфлікту білих переселенців і корінних жителів?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Особливості заселення материка

У результаті складного історичного процесу освоєння й заселення на материку сформувалося кілька етнічних груп населення: американці європейського походження (нащадки англійців, ірландців, німців та ін.), афроамериканці (нащадки рабів-африканців, які були завезені на материк у XVI-XIX ст.), американці-аборигени (індіанці, алеути, ескімоси), представники мішаних рас (мулати, метиси, креоли, самбо).

Чимало людей переселяються до США і Канади і в наш час. У цих країнах Північної Америки проживає багато наших співвітчизників: українська діаспора тут нараховує понад 1,6 млн осіб.

2. Кількість населення та його розміщення

Загальна кількість населення материка становить близько 570 млн осіб.

Населення розміщено нерівномірно; найвища густота на південному сході материка, у районі Великих озер, на островах Карибського моря.

Близько 3/4 населення Північної Америки проживає в містах. Найбільші: Мехіко (із передмістями близько 21 млн осіб), Нью-Йорк (19 млн), Лос-Анджелес (14,5 млн), Торонто (4,5 млн), Монреаль (3,4 млн).

3. Держави Північної Америки

У Північній Америці та прилеглих до неї островах нараховують 23 держави та 20 залежних територій. Однак більшу частину території займають три великі держави: Канада, США і Мексика. З острівних держав найбільшою є Куба, розташована на однойменному острові та дрібних островах у Карибському морі.

Більшу частину материка займають США та Канада — високорозвинені країни світу із багатогалузевим господарством і високим рівнем життя населення. Мексика та інші країни Північної Америки належать до країн, що розвиваються.

Практична робота 9

Позначте на контурній карті держави материка та їхні столиці.

4. Зв'язки України з державами Північної Америки

Обговорення результатів випереджального домашнього завдання.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання. Складіть характеристику країн Північної Америки (США, Канада, Мексика).

Результати занесіть у таблицю.

Назва країни

Географічне положення

Природні умови і ресурси

Населення

Господарство


✵ Які етнічні групи становлять сучасне населення Північної Америки?

✵ Назвіть найбільші держави, які розташовані в Північній Америці.

✵ Якими природними ресурсами багаті країни Північної Америки? Як це впливає на види господарської діяльності населення?

✵ Яка країна — США чи Канада — мають більш сприятливі умови для розвитку господарства та життя населення? Чому?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацюйте § ___________________________.

✵ Складіть кросворд «Країни і міста Північної Америки».

✵ Підготуйтеся до підсумкового уроку за темами «Антарктида», «Північна Америка». Повторіть §§ ___________.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити