Конспекти усіх уроків Географія 7 клас - Материки та океани - 2018

РОЗДІЛ IV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

ТЕМА 2. ЄВРАЗІЯ

УРОК 49. ВОДИ СУХОДОЛУ ЄВРАЗІЇ. ОЗЕРА, БОЛОТА, ЛЬОДОВИКИ, БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА, ПІДЗЕМНІ ВОДИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 10 (ПРОДОВЖЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ЄВРАЗІЇ

Мета:

навчальна: повторити, поглибити та систематизувати знання про внутрішні води материка; формувати систему знань про найбільші озера Євразії, їх походження, з'ясувати особливості формування боліт, багаторічної мерзлоти, льодовиків, особливості природи, господарське значення внутрішніх вод материка;

розвивальна: розвивати вміння встановлювати причиново-наслідкові зв'язки, володіти основами само- та взаємоконтролю; змістовного читання, розвивати екологічну компетентність;

виховна: формувати ціннісне ставлення до природи.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: фізична карта Євразії, підручники, атласи, контурні карти.

Опорні та базові поняття: внутрішні води, озеро, озерна улоговина, екологічні проблеми.

Географічна номенклатура: озера: Каспійське, Женевське, Світязь, Ладозьке, Байкал, Мертве море.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— На нашому материку є безліч унікальних та неповторних за своєю природою озер. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про особливості природи найбільших озер Євразії, вплив господарської діяльності на водні об’єкти материка.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

• Назвіть і покажіть на карті великі річки, які належать до басейнів Північного Льодовитого, Тихого, Індійського Атлантичного океанів та басейну внутрішнього стоку.

• Які особливості живлення та режиму властиві річкам, що належать до різних басейнів? Які види господарської діяльності людини пов’язані з річками?

• Які типи озер за походженням озерних улоговин ви знаєте?

• Як утворюються болота? льодовики? багаторічна мерзлота?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Загальна характеристика озер

Озера Євразії різні за походженням улоговин, розмірами, глибинами, солоністю й розміщені нерівномірно. Найбільша кількість озер на північному заході Євразії.

Льодовиково-тектонічне походження: Ладозьке (найбільше в Європі) й Онезьке; льодовикові — Женевське, Боденське; тектонічні — Байкал, Іссик-Куль, Мертве море; вулканічні — поширені на Камчатці, Японських і Філіппінських островах, Малайському архіпелазі; залишкові (реліктові) — збережені на місці давніх водойм, які існували в умовах вологішого клімату: Каспійське й Аральське моря.

2. Визначні озера Євразії

Байкал — найглибше озеро планети. Глибина — 1642 м, протяжність 636 км, найбільша ширина 79 км; містить понад 20 % запасів поверхневих прісних вод земної кулі. Впадає 1123 річки, витікає лише одна Ангара.

Каспійське море. На території, яку воно займає, — 376 тис. км2,— могла б розміститися така велика європейська держава, як Німеччина. Основною водною артерією, яка живить Каспій, є Волга.

Балхаш у Центральній Азії. У західній частині Балхашу вода прісна (за рахунок вод річки Ілі), а у східній — солонувата. Серпоподібна форма озера перешкоджає швидкому перемішуванню води.

Мертве море — розташоване на північному заході Аравійського півострова в найглибшій западині світу на 295 м нижче від рівня океану. Солоність води в морі становить 260-270 %о.

Сарезьке озеро на Памірі — одне з наймолодших на земній кулі: утворилося 1911 р. під час землетрусу внаслідок перекриття річки Мургаб величезною брилою. Озеро «висить» над родючими долинами на висоті 3250 м над рівнем моря.

Іссик-Куль на Тянь-Шані — одне з найкрасивіших озер світу, назва перекладається з киргизької як «Тепле озеро». Вода в озері ніколи не замерзає.

Озеро Світязь — «український Байкал» — найглибше озеро України — понад 58 м.

Аральське море — зона екологічного лиха. Від початку 60-х рр. ХХ ст. площа озера зменшилася понад у чотири рази (забір вод річок Амудар’ї й Сирдар’ї на зрошення). До висихання було четвертим у світі озером за площею водного дзеркала.

3. Інші види внутрішніх вод

Болота поширені переважно у північних та центральних районах помірного поясу (коефіцієнт зволоження більше 1, зниження у рельєфі, багаторічна мерзлота). Величезні масиви в межах Західносибірської низовини.

Багаторічна мерзлота поширена в північно-східній частині материка. Потужність шару збільшується із заходу на схід.

Льодовики поширені на островах Північного Льодовитого океану та горах вищих снігової лінії на відповідних широтах.

Євразія багата підземними водами, особливо в межах прогинів платформ.

Практична робота 10

Позначте на контурній карті географічні об’єкти материка, зазначені в географічній номенклатурі (виконують протягом уроку).

4. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності

Проблеми

Шляхи вирішення

Нестача прісних вод у посушливих районах та районах великого скупчення населення;

забруднення природних водойм промисловими та побутовими відходами, обміління річок та озер через надмірні витрати водних ресурсів на зрошення полів (в Азії зосереджено 3/4 зрошуваних полів усього світу)

Заощадливе використання водних багатств; запровадження технологій замкнутого циклу з використання води на підприємствах; опріснення морських вод;

відновлення річкових та озерних екосистем шляхом запровадження природоохоронних заходів

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Які чинники зумовили нерівномірний розподіл озер, боліт, льодовиків територією Євразії?

• Доведіть на конкретних прикладах, що інші види внутрішніх вод, як і річки, залежать від клімату та рельєфу.

• Чи відбуваються зміни стану водойм вашої місцевості під впливом господарської діяльності? Якщо так, то як цьому можна запобігти?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Опрацюйте § ______________________________________.

• Складіть кросворд (8-10 запитань) «Річки та озера Євразії».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити