Конспекти усіх уроків Географія 7 клас - Материки та океани - 2018

РОЗДІЛ IV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

ТЕМА 2. ЄВРАЗІЯ

УРОК 50. ПРИРОДНІ ЗОНИ ЄВРАЗІЇ. АРКТИЧНІ ПУСТЕЛІ. ТУНДРА Й ЛІСОТУНДРА. ЛІСИ ПОМІРНОГО ПОЯСУ. ЛІСОСТЕПИ Й СТЕПИ

Мета:

навчальна: сформувати знання про природні зони Євразії та закономірності їхнього розміщення територією материка; вдосконалювати практичні уміння та навички характеризувати природні зони материка за тематичними картами атласу;

розвивальна: формувати науковий світогляд, розвивати аналітичне мислення, уміння робити висновки й узагальнення, сприяти розвитку інтересу до природи свого материка, формувати екологічну компетентність;

виховна: виховувати любов до природи Землі, її багатств, уміння працювати в колективі.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: фізична карта Євразії, карта природних зон Євразії (світу), карта кліматичних поясів Євразії (світу), підручники, атласи, контурні карти.

Опорні та базові поняття: природний комплекс, широтна зональність, висотна поясність, природна зона.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— Подивіться на карту природних зон материка — вона нагадує яскраво- плямистий килим. «Повний набір» кліматичних поясів Північної півкулі Євразії зумовлює наявність усіх природних зон Землі. На жодному з вивчених материків немає такого різноманіття ґрунтів, рослин та тварин, яке спостерігається в Євразії. На жодному з вивчених материків області вертикальної поясності не займають такі великі площі. Досвід зі встановлення особливостей природних зон інших материків Землі допоможе вам з’ясувати складну мозаїку природних зон Євразії.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

• Пригадайте, що таке широтна зональність, висотна поясність.

• У межах яких природних зон розташована Північна Америка?

• Які чинники порушують широтне простягання природних зон на материках?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Особливості розміщення природних зон на материку

У Євразії представлені всі природні зони земної кулі, але тільки зони арктичних пустель, тундри, лісотундри й хвойних лісів утворюють суцільні смуги, які тягнуться із заходу на схід через весь материк.

Порушення широтної зональності в розміщенні природних зон найбільш чітко простежується на заході й сході Євразії.

Найбільшу площу на материку займають природні зони помірного поясу.

2. Характеристика природних зон

Зона арктичних пустель — на заході охоплює окремі острови в Північному Льодовитому океані, на сході — крім островів, ще й частину узбережжя. Відсутній суцільний ґрунтовий покрив. Рослинність бідна, пристосована до холодів. Тварини: білі ведмеді, моржі, тюлені, північні олені.

Тундра й лісотундра — вузькою смугою уздовж північного узбережжя Євразії й на прилеглих островах; під час просування на схід розширюється зі збільшенням суворості клімату. Облямовує тундру з півдня зона лісотундри. Переважають тундрово-глейові ґрунти, ростуть мохи та лишайники. Багато боліт. Основні тварини: північні олені, песці, окремі види птахів.

Ліси помірного поясу

Зона хвойних лісів, або тайга тягнеться широкою смугою від Атлантичного до Тихого океану. Європейська й азіатська тайга відрізняються. На заході переважає сосна й ялина, за Уралом — ялиця, сибірський кедр, у Східному Сибіру — модрина. Найбільше дерево тайги — сибірський кедр (кедрова сосна, 35-40 м заввишки й 2 м завширшки, близько 500 років). В азіатській частині поширена багаторічна мерзлота. Найстійкіше дерево тайги — модрина. Багато торфових та осокових боліт. Тваринний світ різноманітний: бурий ведмідь, тетерев, вовк, лось, глухарь)

Мішані ліси поширені в Європі й Східній Азії. На заході мішані ліси починаються на півдні Скандинавського півострова й тягнуться до передгір’їв Південного Уралу. Крім хвойних, ростуть дуб, липа, ясен, в’яз, граб. Переважать дерново-підзолисті ґрунти.

Широколистяні ліси також не утворюють суцільної смуги: на заході Європи вони тягнуться від південних берегів Балтійського й Північного морів, поступово витягуючись на Східноєвропейській рівнині. Сформовані переважно з дубу та буку, є граб, клен, липа.

Лісостеп неширокою смугою проходить від Середньодунайської низовини до річки Єнісей. Окремі ділянки лісостепу трапляються серед лісів і гір на сході Азії. Лісові ділянки сформовані дубом, березою, липою, кленом.

Степи — безлісні простори, де панує злакова рослинність. Зона степів тягнеться смугою від низов’їв Дунаю й берегів Чорного й Азовського морів, огинаючи з півдня Уральські гори, до Алтаю, продовжуючись на піднесених рівнинах східної Азії. Під трав’янистим покривом степів утворюються родючі чорноземні ґрунти. Степи мають суттєві відмінності з просуванням вглиб материка.Частіше трапляються засолені ділянки. Як і лісостепи, майже повністю розпахані.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Позначте на контурній карті межі помірного поясу та природні зони: тайга, мішані ліси, широколисті ліси, лісостеп, степ.

• За картами атласу та тестом підручника складіть характеристику природних зон Євразії.

Назва природної

зони

Географічне

положення

Особливості

клімату

Переважний тип ґрунтів

Представники

рослинного світу

тваринного світу

• Порівняйте набір та розташування природних зон Євразії та Північної Америки. Установіть ознаки схожості та відмінності.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Опрацюйте § _______________________________.

Випереджальне (окремим учням): підготуйте доповідь-презентацію про пустелі Євразії.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити