Конспекти усіх уроків Географія 7 клас - Материки та океани - 2018

РОЗДІЛ IV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

ТЕМА 2. ЄВРАЗІЯ

УРОК 52. ЗМІНИ ПРИРОДИ МАТЕРИКА ЛЮДИНОЮ. НАЙВІДОМІШІ ОБ'ЄКТИ, ВІДНЕСЕНІ ДО СВІТОВОЇ ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО

Мета:

начальна: повторити та систематизувати знання про особливості природи Євразії; формувати знання про екологічні проблеми материка, найвідоміші природні об'єкти, занесені до Списку світової спадщини ЮНЕСКО; вдосконалювати вміння виявляти та оцінювати наслідки впливу господарської діяльності людини на природу материка;

розвивальна: розвивати екологічну компетентність, уміння висловлювати логічні міркування, робити висновки;

виховна: формувати ціннісне ставлення до природи.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: фізична карта Євразії, карта природних зон Євразії, фото-, відеоматеріали об'єктів природної спадщини ЮНЕСКО, підручники, атласи, контурні карти.

Опорні та базові поняття: антропогенні природні комплекси, заповідник, національний парк, стихійні явища природи, забруднення навколишнього середовища, екологічні проблеми, Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— Природа Євразії, як і на інших материках, зазнала значних змін унаслідок господарської діяльності людини. Люди вирубували ліси, розорювали цілинні землі, споруджували зрошувальні канали та греблі, видобували корисні копалини й будували села і міста.

Ми з вами — жителі Євразії. Тому вивчення цих проблем та знаходження шляхів їх вирішення — це справа, яка стосується й кожного з нас.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ У чому проявляється закон природної зональності на території Євразії?

✵ Які природні зони Євразії найбільш освоєні людною? Що сприяло їх освоєнню?

✵ Які природні зони Північної Америки та Африки зазнали найбільшого впливу з боку господарської діяльності людини? Які наслідки це мало?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Зміни природи материка людиною

Найбільших змін зазнали природні ландшафти в районах із високою густотою населення, розвинутою промисловістю й сільським господарством: Південна, Східна, Південно-Східна Азія, Західна Європа.

Активна господарська діяльність спричинила виникнення низки несприятливих явищ та процесів: засолення, заболочування, прискореної ерозії ґрунтів, обміління річок, замулювання водоймищ, забруднення природного середовища відходами сільськогосподарського й промислового виробництва, різкого скорочення й навіть зникнення багатьох видів тварин і рослин.

Скорочення площ лісів у Європі. Тварини, які колись їх населяли, — бурі ведмеді, росомахи, рисі, зубри, олені — збереглися лише на заповідних територіях. Унаслідок безконтрольного полювання деякі тварини взагалі зникли.

В Азії нині вирубують ліси такими швидкими темпами, що вчені пророкують їх зникнення протягом найближчих 50 років. В азіатській частині розорано й більшість степів. Негативним наслідком такої діяльності людей є збільшення площі пустель.

Природа материка потребує охорони. Необхідно створювати заповідні території, бережливо використовувати природні багатства, запобігати екологічним катастрофам.

2. Охорона природних комплексів Євразії

Із метою збереження природних комплексів на території Євразії створено численні національні парки й заповідники, де охороняють тварин і рослин, елементи довкілля — гори, озера, джерела, льодовики тощо. Рідкісні рослини й тварини охороняє Всесвітній фонд охорони природи. Створено міжнародну Червону книгу, куди занесені й підлягають охороні тварини й рослини, над якими нависла загроза вимирання.

3. Найвідоміші об'єкти природної спадщини ЮНЕСКО

Ліпарські острови (Італія) — група вулканічних островів у Тірренському морі на північ від Сицилії. Утворені приблизно 260 000 років тому під час вулканічної активності. На острові Стромболі є активний вулкан.

Національний парк Казіранга (Індія) — у парку є тропічні ліси, річки, луки, де охороняють слонів. Тут мешкає найбільша (2/3 світовій чисельності) у світі популяції однорогого носорога. Також у парку можна побачити бенгальських тигрів, індійських слонів, водяних буйволів, болотних оленів та інших диких тварин.

Національний парк Комодо (Індонезія) — тут охороняють єдину у світі популяцію «драконів Комодо» — найбільших на планеті ящірок.

Національний парк «Три паралельні річки» (Китай) — сюди належить верхів’я трьох великих річок Азії: Янцзи, Меконґу й Салуїну. Завдяки особливостям рельєфу й розмаїтості клімату тут збереглися різноманітні види рослин давніх епох. Район заслужено вважають найважливішим «біогенетичним фондом планети».

Острів Сокотра (Ємен) — всі наземні молюски, що мешкають тут, 90 % рептилій і третина рослин є ендеміками, тобто трапляються тільки на цьому острові. Цей факт пояснено тим, що Сокотра — це уламок африканського континенту з гірським рельєфом. Ця частина континентальної плити відокремилася від Африки близько 6 млн років тому. Опинившись в ізоляції, без впливу зовнішнього світу, місцева природа розвивалася особливим, власним шляхом, набуваючи при цьому унікальних ознак.

Національний парк Читван (Непал) — тут охороняють носорогів, слонів, оленів, буйволів, тигрів.

Букові праліси Карпат (Україна, Словаччина) — транснаціональний природний об’єкт, що містить десять окремих масивів завдовжки 185 км. Лише тут найкраще зберігся генофонд бука лісового та низка інших видів з його ареалу.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Позначте на контурній карті:

1) найбільші заповідні території Євразії;

2) найвідоміші об’єкти природної спадщини ЮНЕСКО.

✵ Які види господарської діяльності порушують природні комплекси у вашій місцевості?

✵ Які заходи, спрямовані на покращення екологічної ситуації у вашій місцевості, ви можете запропонувати?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацюйте § ____________________________.

✵ Продовжте роботу над дослідженням.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити