Конспекти усіх уроків Географія 7 клас - Материки та океани - 2018

РОЗДІЛ IV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

ТЕМА 2. ЄВРАЗІЯ

УРОК 53. НАСЕЛЕННЯ ЄВРАЗІЇ. ДЕРЖАВИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 10 (ПРОДОВЖЕННЯ) ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ЄВРАЗІЇ

Мета:

навчальна: формувати загальні уявлення про формування та ознаки населення материка, ознайомити із сучасною політичною картою Євразії; вдосконалювати практичні вміння та навички характеризувати населення материка за тематичними картами атласу;

розвивальна: формувати вміння аналізувати, виділяти істотні ознаки, узагальнювати, робити висновки, формувати пізнавальний інтерес до національних особливостей, культури, способу життя інших народів, формувати культурну компетентність;

виховна: виховувати толерантне ставлення та повагу до всіх народів.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: політична карта Євразії, підручники, атласи, контурні карти.

Опорні та базові поняття: раса, густота населення, народи, політична карта, держава.

Географічна номенклатура: держави та їхні столиці: Україна, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Росія, Китай, Індія, Японія, Туреччина.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— Євразія — найбільш заселений материк Землі. Тут проживає понад 5 млрд людей — представників різних народів, племен, національностей. На континенті розташовано майже сто країн. Вони вирізняються географічним положенням, площею, природними умовами, кількістю і складом населення, культурою і звичаями, господарською діяльністю, рівнем життя людей.

Для того щоб виявити загальні особливості населення Євразії, вам стануть у пригоді знання та уміння, набуті під час вивчення населення інших материків Землі.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Пригадайте, представники яких рас населяють Північну та Південну Америку, Африку, Австралію.

✵ Де, на думку вчених, розташовані райони формування європеоїдів та монголоїдів?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Раси й народи

Євразія є батьківщиною двох основних рас — європеоїдної та монголоїдної. Європеоїди становлять 45 % населення материка. Представники північної гілки — світлошкірі й світловолосі — переважають у північній частині Європи. Представники південної гілки проживають на півдні Європи, у Південно- Західній Азії, на півострові Індостан. Монголоїди становлять близько 37 % усього населення материка; населяють Східну, Південно-Східну Азію, частково Північну, Центральну та Середню Азію. Масове переселення монголоїдів на захід спричинило виникнення проміжних рас між монголоїдами та європеоїдами. На півдні Індостану, острові Шрі-Ланка й у Південно-Східній Азії проживають представники змішаної монголоїдно-австралоїдної раси. Протягом останніх десятиліть і Європа, і Азія перетворилися на осередки масового притоку переселенців, зокрема із країн Африки.

Національний склад населення різний: Європу населяють слов’янські народи, німці, французи, італійці, іспанці, ірландці, англійці, на півночі регіону проживають норвежці, шведи, фіни. Південно-Західну Азію — арабські народи, а також турки, курди і перси; Північну Азію — росіяни; Південну — хіндустанці, бенгальці, пакистанці; Південно-Східну — в’єтнамці, тайці, бірманці, малайці. У Центральній Азії проживають тибетці, уйгури, монголи, у Східній — хань (китайці), японці, корейці.

2. Розміщення населення

Найбільш заселені території розташовані там, де поєднуються сприятливі погодні умови і родючі ґрунти, — долини річок Ґанґ, Хуанхе, Янцзи. Окрім півдня і сходу Азії, до густонаселених регіонів материка належить майже вся Європа. Відносно безлюдні райони: пустеля Ґобі, Тибет, Аравійський півострів. Менш заселена північна частина Євразії.

3. Політична карта материка

Політична карта Євразії почала формуватися дуже давно, тому зараз вона строката. Найбільшою за площею державою є Росія (17,075 млн км2), за населенням — Китай (1,395 млрд осіб). Україна — найбільша за площею держава Європи (з тих, що повністю розташовані у її межах). Тут розташована й найменша держава світу — Ватикан.

Держави Євразії різняться за формами правління, державним устроєм, рівнем свого економічного розвитку. На материку є різні види монархій, республік.

Найбільш розвинутими країнами Європи є: Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія. В Азії найрозвиненішою країною є Японія, яка є другою найрозвиненішою країною світу після США.

Країни Перської затоки та деякі інші розвивають свою економіку завдяки величезним природним ресурсам. Країни Південно-Східної Азії зазнають економічного зростання під впливом Японії.

Разом з тим на материку й досі є країни з дуже низьким рівнем економічного розвитку (наприклад, Непал, Бутан, Афганістан).

Практична робота № 10

Позначте на контурній карті держави та їхні столиці: Україну, Німеччину, Францію, Велику Британію, Італію, Росію, Китай, Індію, Японію, Туреччину.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Представники яких рас проживають на території Євразії? Яка закономірність їх розміщення?

✵ У чому полягають особливості розміщення населення Євразії?

✵ Народи яких мовних сімей поширені на материку? Які закономірності їх розміщення?

✵ Які держави Євразії найбільші за площею? за населенням? найбільш економічно розвинені? Покажіть їх на політичній карті Євразії.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацюйте § _____________________________.

✵ Заверште дослідження «Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів» (позначити країни).

Випереджальне: виявіть за допомогою членів родини сфери співпраці України з державами Європи: Німеччиною, Францією, Великою Британією, Італією; найбільш відомі об’єкти природної спадщини ЮНЕСКО.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити