Конспекти усіх уроків Географія 7 клас - Материки та океани - 2018

РОЗДІЛ IV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

ТЕМА 2. ЄВРАЗІЯ

УРОК 55. ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄВРОПИ

Мета:

навчальна: актуалізувати та розширити знання про особливості географічного положення, ознаки природи, населення та господарства України; сформувати загальні уявлення про країни, що є сусідами України, сфери співпраці України з країнами Європи;

розвивальна: розвивати аналітичне мислення, уміння будувати логічні міркування, робити висновки, формувати соціальну та громадянську компетентність;

виховна: виховувати почуття патріотизму, поваги до національних особливостей та традицій.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: політична карта Європи, фізична карта України, карта адміністративного поділу України, фото-, відеоматеріали природних ландшафтів України, найвідоміших об'єктів культурної спадщини, підручники, атласи, контурна карта.

Опорні та базові поняття: держава, географічне положення, населення, природні ресурси, господарство, транспорт, промисловість, сільське господарство.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— Усі ми знаємо, що більшість країн Європи досягли значно більшого рівня розвитку, ніж Україна. Розуміючи це, наша країна посилює зв’язки з цими країнами, вчиться у них господарювати та розвиватися.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ У якій частині світу розташована Україна?

✵ Пригадайте, які ознаки природи властиві Україні.

✵ Які види господарської діяльності здавна були в Україні?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Україна

Україна розташована в Центрально-Східній Європі на перехресті важливих транспортних шляхів, межує з багатьма країнами й має вихід до Чорного й Азовського морів.

Характер поверхні переважно рівнинний. Гори Карпати, Кримські (5 % території). Найвища вершина країни — гора Говерла (2061 м).

Територія України розташована в межах помірного кліматичного поясу, клімат помірно-континентальний з теплим літом та холодною зимою.

Найбільші річки: Дунай, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець тощо. Головна річка України — Дніпро, третя за довжиною в Європі після Волги та Дунаю. Дунай — водний шлях, який пов’язує Україну з країнами Європи.

Ліси в Україні займають близько 16 %. Найбільше їх у Карпатах та на північному заході країни.

Ґрунти: дерново-підзолисті, сірі лісові, 2/3 орних земель становлять різновиди чорноземів.

Мінеральні ресурси: залізні, марганцеві, ртутні, титанові руди, кам’яне й буре вугілля, сірка, будівельна сировина.

У країні живуть і працюють представники понад 100 національностей, українці становлять близько 78 % населення. Проживають також росіяни, білоруси, молдавани, поляки, кримські татари, болгари, угорці, греки тощо. Більшість населення (69 %) проживає в містах. Найбільших міст, де населення перевищує мільйон, чотири: Київ, Харків, Дніпро, Одеса.

Промисловість: машинобудування, чорна металургія, вугільна, хімічна, харчова. Сільське господарство: вирощують пшеницю, кукурудзу, гречку, ячмінь, цукрові буряки, соняшник, овочі, фрукти. Тваринництво спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби, свиней, овець, домашньої птиці.

Сприятливі умови для розвитку туризму. Список об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО в Україні 2014 р. налічує 7 найменувань, серед яких 6 є об’єктами культурного й 1 — природного типу. (Виступи учнів, що отримали випереджальне завдання, з повідомленнями.)

2. Сусіди України

Суходолом Україна межує із сімома країнами: Росією, Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. 1991 р. Україна, Росія, Білорусь та Молдова перетворилися з радянських республік на незалежні держави.

3. Зв'язки України з країнами Європи

Основним напрямом зовнішньої політики України є інтеграція в європейське співтовариство. Особливе значення мають економічні зв’язки з країнами Європейського Союзу — найближчими сусідами: Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією.

Словаччина постачає нам транспортні засоби, косметичну продукцію, папір та картон, Угорщина — автомобілі, лікарські засоби, продукти харчування. Румунія — меблі, взуття, текстильні вироби. З Польщі в Україну привозять технічне обладнання, тканини, фрукти, ліки, одяг та взуття.

Країни Європейського Союзу надають Україні політичну та фінансову підтримку у проведенні різнобічних реформ.

Серед інших країн Європи найактивнішими є зв’язки України з Німеччиною, Італією, Кіпром, Литвою, Латвією, Естонією.

Культурні зв’язки: організація фестивалів українського мистецтва, виставок, обміни художніми колективами, покази фільмів, гастролі театрів, майстер -класи.

«Дні України» щорічно влаштовують культурні центри різних європейських країн.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання. Позначте на контурній карті Україну та сусідські країни.

✵ Які природні багатства України сприяють розвитку різноманітних видів господарської діяльності?

✵ Чому Україна прагне налагоджувати партнерські відносини з багатьма країнами світу?

✵ Уявіть, що вас уповноважили написати послання з інформацію про свою країну, яку передадуть новітніми способами зв’язку мешканцям неземних цивілізацій. Але обсяг послання обмежений — усього десять речень. Що ви напишете?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацюйте § _______________________________.

Випереджальне: з’ясуйте за допомогою членів родини сфери співпраці України з державами Азії: Китаєм, Японією, Індією.

Випереджальне (окремим учням): підготуйте повідомлення про найвідоміші об’єкти природної спадщини ЮНЕСКО в Китаї, Японії, Індії.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити