Конспекти усіх уроків Географія 7 клас - Материки та океани - 2018

РОЗДІЛ IV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

ТЕМА 2. ЄВРАЗІЯ

УРОК 57. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ «ЄВРАЗІЯ»

Мета:

навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів за темою «Євразія»; визначити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу;

розвивальна: розвивати вміння самостійно контролювати свій час, оцінювати правильність виконання завдань;

виховна: виховувати самостійність, відповідальність за прийняття рішень.

Тип уроку: контролю, коригування та оцінювання знань, умінь, навичок.

Обладнання: атласи, дидактичні картки з варіантами завдань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ

Варіант 1

Перший рівень (3 бали)

1. Який учений досліджував гори Тянь-Шань, озеро Іссик-Куль, витоки річки Сирдар’ї?

а) П. Семенов;

б) С. Дежньов;

в) М. Пржевальський;

г) М. Вавилов.

2. Найвіддаленішим від Північного полюсу є мис:

а) Челюскін;

б) Дежньова;

в) Рока; г) Піай.

3. Найбільш зволоженими є внутрішні райони Євразії.

а) Так;

б) ні.

4. Яка річка належить до басейну Атлантичного океану?

а) Волга;

б) Дунай;

в) Амур;

г) Меконг.

5. Укажіть півострів, де сформувався тропічний континентальний клімат.

а) Індостан;

б) Індокитай;

в) Аравійський;

г) Скандинавський.

6. Гірська система Карпат сформувалася в епоху складчастості.

Другий рівень (3 бали)

1. Установіть відповідність між країнами та їхніми столицями.

1 Німеччина

А Токіо

2 Франція

Б Нью-Делі

3 Індія

В Берлін


Г Париж

2. Установіть відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу Євразії.

1 Плоскогір’я Декан

А Крайовий прогин

2 Уральські гори

Б Область герцинської складчастості

3 Альпи

В Індостанська платформа

Г Область альпійської складчастості

Третій рівень (3 бали)

1. Оберіть правильні твердження щодо географічного положення та ознак природи Євразії.

1) Над Євразією утворюються всі типи повітряних мас.

2) Тільки в Євразії річки належать до басейнів усіх чотирьох океанів.

3) Усі природні зони Євразії мають чітко виражене широтне простягання.

4) Найбільшу кількість висотних поясів на материку спостерігають в Альпах.

5) На Аравійському півострові розташована зона саван та рідколісь.

б) Найбільшу площу в Євразії займає тропічний кліматичний пояс.

7) Євразія — єдиний материк, що містить дві частини світу.

2. Охарактеризуйте природну зону пустель Євразії за планом, наведеним у таблиці.

Географічне положення

Клімат

Ґрунти

Типові представники рослинного світу (2—3)

Типові представники тваринного світу (2— 3)

Четвертий рівень (3 бали, одне питання на вибір)

1. Чим рельєф Євразії відрізняється від рельєфу інших материків?

2. Спрогнозуйте, які зміни клімату відбулися б в окремих частинах Євразії, якби гори Альпи мали не широтне, а меридіональне простягання.

3. На конкретних прикладах доведіть, що загострення екологічних проблем Євразії обумовлено інтенсивною господарською діяльністю.

Варіант 2

Перший рівень (3 бали)

1. Який учений досліджував важкодоступні райони Центральної Азії, верхів’я річок Хуанхе та Янцзи?

а) П. Семенов;

б) С. Дежньов;

в) М. Пржевальський;

г) М. Вавилов.

2. Найвіддаленішим від екватору є мис:

а) Челюскін;

б) Дежньова;

в) Рока;

г) Піай.

3. Найбільш зволоженими є північні райони Євразії.

а) Так;

б) ні.

4. Яка річка належить до басейну внутрішнього стоку?

а) Волга;

б) Об;

в) Дніпро;

г) Ґанґ.

5. Укажіть півострів, де поширений субекваторіальний мусонний клімат.

а) Індостан;

б) Камчатка;

в) Аравійський;

г) Скандинавський.

6. Гірська система Гімалаїв сформувалася в епоху складчастості.

Другий рівень (3 бали)

1. Установіть відповідність між країнами та їхніми столицями.

1 Китай

А Лондон

2 Велика Британія

Б Пекін

3 Білорусь

В Рим


Г Мінськ

2. Установіть відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу Євразії.

1 Сибірська платформа

А Західносибірська низовина

2 Область каледонської складчастості

Б Середньосибірське плоскогір’я

3 Східноєвропейська платформа

В Східноєвропейська рівнина

Г Скандинавські гори

Третій рівень (3 бали)

1. Оберіть правильні твердження щодо географічного положення та ознак природи Євразії.

1) Найбільші гірські системи Євразії розташовані в Європі.

2) Мішані ти широколисті ліси Євразії протягуються широкою смугою через весь материк.

3) Тільки в Євразії тропічний пояс не утворює суцільної смуги.

4) Найбільший вплив на формування клімату Європи мають повітряні маси з Атлантичного океану.

5) Межа між Європою та Азією проходить приблизно за меридіаном 70° сх. д.

б) Для Уральських гір характерний сучасний вулканізм.

7) Біля підніжжя південно-східних Гімалаїв розміщене одне з найвологіших місць на планеті.

2. Охарактеризуйте природну зону тундри Євразії за планом, наведеним у таблиці.

Географічне положення

Клімат

Ґрунти

Типові представники рослинного світу (2—3)

Типові представники тваринного світу (2—3)

Четвертий рівень (3 бали, одне питання на вибір)

1. Чим тектонічна будова Євразії відрізняється від такої інших материків?

2. Спрогнозуйте, які зміни клімату відбулися б в окремих частинах Євразії, якби на сході Євразії розташовувалися великі низовини.

3. На конкретних прикладах розкажіть про напрями природоохоронної діяльності в Євразії.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

✵ Які завдання контрольної роботи викликали утруднення?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Випереджальне (окремим учням): підготуйте короткі повідомлення про унікальні організми, що мешкають у Тихому океані.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити