ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Розділ І. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


ТЕМА 3. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ


УРОК 10. ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ГЕОГРАФИ. СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНИ


Тема. Географічні дослідження України у ХХ ст. Роль у вивченні природи та господарства України В. Вернадського, С. Рудницького, Г Висоцького, П. Погребняка, Б. Срезнєвського, В. Бондарчука, В. Кубійовича та ін. Сучасні географічні дослідження. Українське географічне товариство.

Навчальна мета: ознайомити учнів з історією географічних досліджень території України у ХХ ст.; висвітлити основні напрямки сучасних географічних досліджень; продовжити формування навичок самостійного опанування знань, роботи з додатковими джерелами знань.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта України, портрети дослідників.

Опорні та базові поняття: географічні дослідження, джерела географічних знань, Українське географічне товариство, Національна Академія наук України, фахові науково-дослідні інститути.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

Назвіть періоди географічного пізнання території України, вказавши їх основні напрямки, методи і способи організації досліджень.


III. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

✵ Яке значення для географічного пізнання Землі мало створення географічних товариств і академій наук різних країн?

✵ З попередніх курсів географії пригадайте основні напрямки сучасних географічних досліджень Землі.

✵ В яких міжнародних наукових організаціях і дослідженнях, присвячених вивченню Землі, Україна бере участь?


IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Упродовж тривалого періоду пізнання природи території України було накопичено чималий матеріал. У ХХ ст. постало питання не тільки про удосконалення ці знання, а й узагальнення, їх систематизування. Це вимагало як енциклопедичності знань окремих дослідників, так і об’єднання їхніх зусиль.


V. Вивчення нового матеріалу

1. 1918 р. — створення Української Академії наук

2. Географи — дослідники ХХ ст.

✵ В. І. Вернадський (1863-1945 рр.) — перший президент Академії наук України, видатний геохімік, основоположник теорії про біосферу, керівник комісії з вивчення природних багатств України.

✵ С. Л. Рудницький (1877-1937 рр.) — польовий дослідник і географ-теоретик широкого профілю (геоморфолог, геополітик, картограф, краєзнавець, педагог), засновник і перший керівник Українського науково-дослідного інституту географії та картографії, засновник національної школи комплексної фізичної географії.

✵ Г. М. Висоцький (1865-1940 рр.) — географ-енциклопедист, дослідник взаємозв’язків різних природних компонентів, засновник ландшафтознавства, одним з перших почав вивчати вплив господарської діяльності людини на рослинний покрив.

✵ П. С. Погребняк (1900-1976 рр.) — географ-енциклопедист, класифікував і систематизував знання про Українське Полісся, організатор еколого-географічних стаціонарів у різних природних зонах країни, ініціатор створення Українського товариства охорони природи.

✵ Б. І. Срезнєвський (1857-1934 рр.) — метеоролог і кліматолог, один із засновників метеорологічної служби країни, розробив кліматологічне районування України.

✵ В. Г. Бондарчук (1905-1993 рр.) — дослідник геологічної будови і корисних копалин України, розвивав теорію єдності розвитку тектонічних, геологічних структур і рельєфу.

✵ В. М. Кубійович (1900-1985 рр.) — географ, демограф, картограф, автор багатьох наукових літературних і картографічних робіт, присвячених Україні її народу, виданих за кордоном, тому позбавлених радянських доктрин.

✵ Значний внесок у розвиток фізичної географії України зробили А. М. Краснов, В. О. Геринович, М.І. Дмитрієв та ін.

3. Науково-дослідні установи, напрямки їх досліджень

Сучасні географічні дослідження території України, комплексне узагальнення знань відбувається планово й цілеспрямовано завдяки діяльності науково-дослідних інститутів Національної Академії наук України (Інститут географії, Інститут геологічних наук, Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, Морський гідрофізичний інститут і Океанологічний центр та ін. фахові інститути) та географічним кафедрам ВНЗ.

Сучасні дослідження спрямовані на пошуки нових родовищ корисних копалин, вивчення й прогнозування розвитку природних комплексів, моніторинг навколишнього середовища, охорону природи України тощо.

4. Українське географічне товариство


VI. Закріплення вивченого матеріалу

✵ Складіть таблицю «Внесок відомих учених у дослідження природних умов і ресурсів України».

✵ Охарактеризуйте періоди географічного вивчення території України (роки, основні напрями досліджень, дослідники). Зробіть узагальнюючі висновки.

✵ Що вирізняє сучасні географічні дослідження? У чому їх практичне значення?

✵ Охарактеризуйте роль Українського географічного товариства.


VII. Підсумки уроку


VIІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Підготуватись до підсумкового уроку за темами «Фізична географія України, предмет і методи дослідження. Формування території України. Сучасний адміністративно-територіальний устрій», розділу «Україна та її географічні дослідження».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити