ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Розділ І. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


ТЕМА 3. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ


УРОК 11. ПІДСУМКОВИЙ УРОК *


Тема. Підсумковий урок за темами: «Фізична географія України, предмет і методи дослідження. Формування території України. Сучасний адміністративно-територіальний устрій», «Фізико-географічне положення України», «Джерела географічної інформації», «Географічні дослідження на території України».

Навчальна мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання з вивчених тем; перевірити рівні засвоєння навчального матеріалу, володіння уміннями та навичками.

Тип уроку: повторення, узагальнення, систематизації та контролю знань, умінь та навичок.

ВАРІАНТ 1

Перший рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)

1. Приблизна протяжність території України із заходу на схід складає близько:

а) 1500 км;

б) 1316 км;

в) 1200 км;

г) 893 км.

2. Сухопутним сусідом України з названих є:

а) Угорщина;

б) Болгарія;

в) Чехія;

г) Туреччина.

3. У рівновеликих проекціях не спотворюються:

а) довжини;

б) форми;

в) кути;

г) відстані.

4. Час на даному меридіані називається____________ .

5. Назвіть п’ятьох вчених, що зробили внесок у географічне вивчення України.

6. Намалюйте умовними знаками:

а) фруктовий сад;

б) поодиноке хвойне дерево;

в) піски.


Другий рівень (3 бали)

1. Класифікуйте запропоновану вам карту.

2. Визначте місцевий та поясний час у Чернівцях (48°25' пн. ш. 25°59' сх. д.), якщо в Києві (50°30' пн. ш. 30°29' сх. д.) 13-та година дня?


Третій рівень (3 бали)

Які методи досліджень та джерела географічних знань можуть бути використані вами під час вивчення географії цього навчального року? Наведіть приклади. Вибір методу обґрунтуйте.


Четвертий рівень (3 бали)

Проаналізуйте фізико-географічне положення України. Оцініть його позитивні та негативні ознаки. Зробіть висновок стосовно значення фізико-географічного положення України для життя її населення.


ВАРІАНТ 2

Перший рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)

1. Приблизна протяжність території України з півночі на південь складає близько:

а) 1003 км;

б) 993 км;

в) 893 км;

г) 1316 км.

2. Морським сусідом України з названих є:

а) Угорщина;

б) Румунія;

в) Чехія;

г) Греція.

3. У рівнокутних проекціях не спотворюються:

а) довжини;

б) форми;

в) кути;

г) відстані.

4. Лінія зміни дат проходить по________________ .

5. Назвіть п’ятьох вчених, що зробили внесок у географічне вивчення України.

6. Намалюйте умовними знаками:

а) луки;

б) поодиноке листяне дерево;

в) болото.


Другий рівень (3 бали)

1. Класифікуйте запропоновану вам карту.

2. Визначте місцевий та поясний час у Львові (49°55' пн. ш. 24°01' сх. д.), якщо в Києві (50°30' пн. ш. 30°29' сх. д.) 13-та година дня?


Третій рівень (3 бали)

Які джерела географічних знань можуть бути використані вами під час вивчення географії цього навчального року? Наведіть приклади. Вибір обґрунтуйте.


Четвертий рівень (3 бали)

Проаналізуйте показники величини території України, його політико-адміністративний устрій. Оцініть позитивні та негативні ознаки. Зробіть висновок про значення величини території України для ведення господарської діяльності.


* Проводиться на розсуд учителя.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити