ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ


ТЕМА 1. ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ


УРОК 12. ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ


Тема. Тектонічна карта України. Характеристика основних тектонічних структур. Взаємозв’язок основних форм рельєфу з тектонічними структурами.

Навчальна мета: поглибити знання учнів про основні тектонічні структури, показати їх розміщення в межах території України та охарактеризувати; виявити їх вплив на формування рельєфу; виробити практичні навички роботи з тектонічною картою.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, фізична й тектонічна карти України, тектонічна карта світу (Євразії).

Опорні та базові поняття: літосферна плита, платформа, щит, плита, прогин, западина, область складчастості, рельєф, низовина, височина, гори.

Географічна номенклатура: платформи — Східноєвропейська і Західноєвропейська; Український щит; Воронезький кристалічний масив; Донецька складчаста споруда; западини — Галицько-Волинська, Дніпровсько-Донецька, Причорноморська; плити — Волино-Подільська і Скіфська; складчасті системи — Карпатська і Кримська.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

✵ Що називається платформою? Зробіть схематичний рисунок будови платформи, виділивши на ньому ділянки щита і плити.

✵ Як утворюються пояси складчастості на Землі?

✵ Пригадайте, на які ери і періоди поділяється історія формування Землі. Де ви можете знайти систематизовану інформацію про це?

✵ Назвіть етапи горотворення Землі.

✵ Дайте визначення поняття «рельєф». Назвіть відомі вам форми рельєфу. Як вони відображаються на картах?

✵ Згадайте з курсу 7 класу, як пов’язані форми рельєфу з тектонічними структурами.


III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Чому на заході України розташовані гори, а на сході рівнини? Чому окремі території низовинні, а інші підвищені? В яких місцях можна будувати небезпечні складні технологічні споруди? На ці та багато інших питань можна відповісти, вивчаючи тектонічну будову країни.


IV. Вивчення нового матеріалу

1. Значення тектонічної будови

Тектонічна будова і тектонічні рухи, які відбувалися в геологічному минулому і продовжуються на сучасному альпійському етапі горотворення (неотектоніка), обумовлюють формування великих форм рельєфу і корисних копалин.

2. Тектонічні структури України


Євразійська літосферна плита

Середземноморський складчастий пояс

Східноєвропейська докембрійська платформа

Карпатська складчаста система

Західноєвропейська платформа (каледонська)

Кримська складчаста система

Скіфська платформа і зона Добруджі (герцинська)


↓ в рельєфі відповідають ↓

Рівнини

Гори


— Східноєвропейська докембрійська платформа

✵ Український щит — довжина понад 1000 км, ширина 100—250 км, кристалічні породи місцями виходять на поверхню;

✵ Воронезький кристалічний масив — на крайньому північному сході, кристалічні породи на глибині від 150 м;

✵ Волино-Подільська плита (каледонська) — потужність осадового чохла 2—2,5 км;

✵ Львівська (Галицько-Волинська) западина (герцинська) — потужність осадового чохла 3—7 км;

✵ Донецька складчаста споруда (герцинська);

✵ Дніпровсько-Донецька западина (герцинська) — потужність осадового чохла 10—12 км, в осьовій частині до 18 км;

✵ північне крило Причорноморської западини (альпійська) — фундамент місцями залягає на глибині понад 3 км.

— Карпатська складчаста система (альпійська): Передкарпат- ський прогин; Карпатська покривно-складчаста споруда; Закарпатська западина.

— Кримська складчаста система (мезозойська, омолоджена в альпійську): складчасто-брилова споруда гірського Криму; Індоло-Кубанський прогин.

3. Неотектонічні рухи


V. Закріплення вивченого матеріалу

✵ Дайте визначення поняттям «платформа», «область складчастості», «щит».

✵ Назвіть та покажіть на карті основні тектонічні структури в межах України.

✵ Зробіть висновок про відповідність форм рельєфу основним тектонічним структурам України.


VI. Підсумки уроку


VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. На контурній карті позначити й підписати тектонічні структури.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити