ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ


ТЕМА 2. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА


УРОК 13. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ


Тема. Геологічна карта України. Вік і поширення гірських порід. Геохронологічна таблиця. Зміна природних умов території України в архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську ери.

Навчальна мета: ознайомити учнів з геологічною будовою території України; сформувати уявлення про геологічні й тектонічні процеси, що відбувалися тут в різні геологічні ери; удосконалювати навички роботи з геохронологічною таблицею, тематичними картами навчального атласа.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, фізична, тектонічна та геологічна карти України.

Опорні та базові поняття: геохронологічна шкала, геологічні ери та періоди, гірські породи, абсолютний та відносний вік гірських порід.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

1. Назвіть та покажіть на фізичній карті України тектонічні структури: а) давньої докембрійської платформи; б) молодих платформ; в) молодих складчастих поясів.

2. Покажіть на карті райони можливих землетрусів. Відповідь обґрунтуйте.

3. Поясніть принципову різницю між платформою, щитом, плитою, складчастістю.


III. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

✵  Що називається гірською породою? На які групи за утворенням вони поділяються? Наведіть приклади.

✵ Яким чином вчені встановлюють геологічний вік гірських порід?

✵  Що таке геохронологічна таблиця? Яку інформацію в ній відображено?

✵  Що вам відомо про давнє зледеніння на території Євразії?


IV. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

У давнину люди, що населяли східні райони України, будували мазанки з глини, а в Криму житло складали з черепашника. В Одесі, де проживає близько мільйона жителів, не можна збудувати метро, яке б усунуло багато транспортних проблем. Великі родовища газу є у Харківській області, а в Карпатському регіоні — солі. Все це та багато іншого ми зрозуміємо, вивчаючи геологічну будову нашої країни.


V. Вивчення нового матеріалу

1. Геологічна карта

2. Геохронологічна таблиця

3. Вік і розповсюдження гірських порід

4. Палеогеографічні умови

Палеогеографія — наука про давню природу земної поверхні.


Докембрій

Утворювались різні за розмірами водні басейни, активне горотворення, супроводжуване вулканізмом

Кембрій — силур

Більша частина території — суша, море — на заході. Життя представлене морськими видами, з’являються перші наземні рослини

Девон — карбон

Існування океану Палеотетіс (між материками Ґондвана і Лавразія). У Донбасі та Дніпровсько-Донецькій западині — рифтова зона, зайнята затокою, де накопичувались солі. Панують морські тварини і рослини, дедалі більше папоротей, з’являються насіннєві рослини

Карбон — перм

Активне горотворення на південному заході, Закарпатті. На сході — затока, де накопичувались уламкові породи, гіпси, солі. За жаркого, вологого клімату з чергуванням суша — море формуються вугленосні товщі. З’являються плазуни, голонасінні, хвойні

Тріас — юра

Переважно суша. Морські басейни в Криму і Закарпатті, інколи заходять в Дніпровсько-Донецьку западину, де накопичувались відклади крейди. Панують голонасінні, з’являються динозаври, перші ссавці, птахи

Юра — крейда

Переважно суша, моря в Закарпатті та Причорноморській западині. Формуються Кримські гори. Поширені наземні плазуни, ссавці, з’являються покритонасінні рослини

Крейда — неоген

Поширені мілководні моря, найглибше — у районі Дніпровсько-Донецької западини. Клімат холоднішає, тому замість крейд накопичуються піски, глини. На південно-західному узбережжі накопичуються вугленосні породи (Дніпровський буровугільний басейн). Відмирають динозаври, світ живої природи стає схожим на сучасний

Неоген — антропоген

У Передкарпатті, Закарпатті, Причорноморській западині — море (частина Паратетіса — моря від Альп до Каспію), де накопичувались солі, черепашники. Утворюються Карпати, омолоджуються Кримські гори, відбувається загальне підняття платформи. Різке похолодання клімату, що викликає насування льодовиків


5. Значення льодовиків у формуванні лесових відкладів

Дніпровське покривне материкове зледеніння (290 тис. років тому) вважається основною причиною створення умов лесонакопичення.


VI. Закріплення вивченого матеріалу

✵ Визначте вік гірських порід на території своєї області, використовуючи карту атласа.

✵ Охарактеризуйте геохронологію розвитку території України.

✵ Як вплинули на формування рельєфу України Дніпровське зледеніння? лесонакопичення? неотектонічні рухи? Наведіть приклади.

✵ За допомогою карти наведіть приклади поширення гірських порід одного віку (за вибором) на території України.


VII. Підсумки уроку


VIІІ. Домашнє завдання

Опрацювати §___.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити