ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ


ТЕМА 4. МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ РЕСУРСИ


УРОК 17. РУДНІ ТА НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ. ЗНАЧЕННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ


Тема. Рудні корисні копалини. Родовища залізної, марганцевої, уранової руд. Золоторудні райони України. Нерудні корисні копалини. Родовища нерудної сировини, коштовного каміння. Мінеральні води та грязі. Господарська оцінка мінерально-сировинних ресурсів, основні шляхи їх раціонального використання й охорони.

Навчальна мета: сформувати знання учнів про особливості походження, поширення та залягання рудних і нерудних корисних копалин; показати значення мінерально-сировинної бази для розвитку господарства України, з’ясувати основні шляхи її раціонального використання та охорони.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, фізична, тектонічна, геологічна, корисних копалин карти України, контурні карти.

Опорні та базові поняття: рудні корисні копалини, нерудні корисні копалини, лікувальні грязі й води.

Географічна номенклатура: залізорудні басейни: Криворізький, Кременчуцький, Білозерський, Керченський; Нікопольський марганцеворудний басейн; найзначніші родовища нерудної сировини.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

Назвати район залягання паливних корисних копалин, показати його на карті, а потім по черзі стисло називати дані, що його характеризують (у формі змагання).


III. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

✵ Які корисні копалини належать до рудних? Чому вони так називаються? Як їх використовують?

✵ Які матеріали використовуються в будівництві? З чого вони виробляються?


IV. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Майже половину експортного товару України складає продукція чорної металургії. Ще в минулі часи чумаки їздили по сіль в Крим, звідки розвозили її на ярмарки, а там її купували купці з різних європейських країн. Чудовими українськими топазами оздоблені прикраси модниць на різних континентах. І таких промовистих фактів можна навести багато.


V. Вивчення нового матеріалу

1. Рудні корисні копалини

— Залізорудні басейни

✵ Криворізький — на Український щит; S ≈ 300 км2; розвідані запаси понад 18 млрд. т, один з найбільших у світі;

✵ Кременчуцький — на Український щит; S ≈ 150 км2; розвідані запаси близько 4,5 млрд. т;

✵ Білозерський — на Український щит; S ≈ 1300 км2; розвідані запаси близько 1,5 млрд. т;

✵ Керченський — пов’язаний з Індоло-Кубанським прогином; руди осадового походження; S ≈ 70 км2; розвідані запаси близько 1,8 млрд. т.

— Марганцеворудний басейн

Нікопольський — пов’язаний з осадовим чохлом УЩ; включає Нікопольське й Великотокмацьке родовища; S ≈ 5000 км2; один з найбільших у світі.

— Руди кольорових металів

✵ Ртутні — пов’язані зі складчастими спорудами Донбасу (Микитівське родовище) й Карпат (Вишківське); 2-ге місце у світі за запасами;

✵ уранові (Новокостянтинівське), титанові (Іршанське, Самотканське);

✵ нікілеві (Деренюське, Липовеньківське), алюмінієві (Високопільське, Малишевське) — пов’язані з корою вивітрювання Українського щита;

✵ поліметалеві (Берегівське, Біганське), золото (Мужіївське, Сауляцьке) — пов’язані з вулканічними проявами Закарпаття, перспективні райони Українського щита і Донбасу.

2. Нерудна сировина

✵ Гірничо-хімічна: калійні солі (Калуш-Голинське, Стебниківське), кам’яна сіль (Артемівське, Слов’янське, Солотвинське, Сиваське), сірка (Роздільське, Яворівське, Немирівське) — запаси одні з найбільших у світі;

✵ будівельна: крейда (схід України, північний захід); мармур, граніт, лабродарит (у місцях виходу кристалічного фундаменту Українського щита); глини, піски (повсюдно); вапняки (Передкарпаття, схід України, Крим);

✵ металургійна: флюсові вапняки, вогнетривкі глини (Донбас, Кримська складчастість);

✵ коштовне й напівкоштовне каміння: топаз, опал, берил, смарагд, аметист, бурштин, яшма, агат, сердолік тощо (у складчастих районах Карпат і Криму, в зонах кристалічних і осадових утворень Українського щита);

✵ мінеральні води (Карпати, Поділля, Крим, Придніпровська низовина);

✵ лікувальні грязі (залишкові озера Криму, чорноморські лимани).

3. Проблеми раціонального використання й охорони надр


VI. Закріплення вивченого матеріалу

✵ На які рудні та нерудні корисні копалини багата Україна? Назвіть та покажіть найбільші родовища на карті, поясніть загальні закономірності їх поширення.

✵ Де в Україні є мінеральні води та грязі? Як їх використовують?

✵ Дайте господарську оцінку цих груп мінерально-сировинних ресурсів.

✵ Які проблеми пов’язані з видобуванням корисних копалин? Запропонуйте основні напрями (заходи) щодо раціонального використання та охорони корисних копалин.


VII. Підсумки уроку


VIІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. На контурних картах позначити основні райони і родовища рудних корисних копалин, кам’яної і калійної солей, сірки, будівельної сировини, нерудної сировини для металургії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити