ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ


ТЕМА 4. МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ РЕСУРСИ


УРОК 19. ПІДСУМКОВИЙ УРОК *


Тема. Підсумковий урок за темами: «Тектонічні структури», «Геологічна будова», «Геоморфологічна будова», «Мінерально-сировинні ресурси».

Навчальна мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання з вивчених тем; перевірити рівні засвоєння навчального матеріалу, володіння уміннями та навичками.

Тип уроку: повторення, узагальнення, систематизації та контролю знань, умінь та навичок.

ВАРІАНТ 1

Перший рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)

1. Найвища точка території України — гора...:

а) Роман-Кош;                             

б) Говерла;

в) Могила-Мечетна;                     

г) Берда.

2. Найдавніша тектонічна споруда в межах країни:

а) Волино-Подільська плита;

б) Дніпровсько-Донецька западина;

в) Український щит;

г) Скіфська плита.

3. Головний нафтогазоносний басейн України:

а) Прикарпатський;

б) Дніпровсько-Донецький;

в) Причорноморський;

г) Керченський.

4. Рівнини займають______ % території України.

5. Наявність великих запасів кухонної солі на території Східної України свідчить про те, що в геологічному минулому тут були:

а) значні прогини фундаменту платформи;

б) активні вулканічні процеси;

в) активні складчасті процеси;

г) морські ділянки з посушливим кліматом.

6. Яружно-балкові процеси характерні для ____________________ (форми рельєфу).


Другий рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)

1. Знайдіть відповідність між корисними копалинами та їх родовищами.

1) Ртутні руди                                    

2) калійна сіль                                    

3) титанові руди                                 

4) кам’яна сіль                                   

А. Іршанське

Б. Слов’янське

В. Микитівське

Г. Стебниківське

Д. Шебелинське

2. На шаблоні території України підпишіть найбільші форми рельєфу на захід від Дніпра.

3. Поділіть наведені корисні копалини на 3 групи: а) вапняки, б) марганцеві руди, в) глини, г) торф, д) нафта, е) сірка, ж) калійна сіль, з) титанові руди.


Третій рівень (3 бали)

1. Які льодовикові форми рельєфу є на території України? Назвіть райони їх поширення.

2. Які з наведених рельєфоутворюючих процесів є характерними для Одеської області? Відповідь обґрунтуйте.

Процеси: абразія; морська акумуляція; карст; гравітаційні процеси; річкова акумуляція, льодовикова денудація та акумуляція, вітрова ерозія, суфозія.


Четвертий рівень (3 бали)

Охарактеризуйте територію Донецької області (тектонічна та геологічна будова, великі форми рельєфу, геоморфологічні особливості, корисні копалини, висновок про сприятливість для господарської діяльності).


ВАРІАНТ 2

Перший рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)

1. Найвища точка рівнинної території України — гора.:

а) Роман-Кош;          

б) Говерла;

в) Могила-Мечетна;  

г) Берда.

2. Найбільша глибина залягання фундаменту платформи в межах:

а) Волино-Подільської плити;

б) Дніпровсько-Донецької западини;

в) Українського щита;

г) Донецької складчастої споруди.

3. Головний залізорудний басейн:

а) Криворізький;       

б) Білозерський;

в) Керченський;       

г) Кременчуцький.

4. Гори займають___ % території України.

5. Наявність запасів нафти та газу на території Східної України свідчить про те, що в геологічному минулому тут були:

а) значні накопичення осадків у зоні опускання фундаменту платформи;

б) активні складчасті процеси;

в) активні вулканічні процеси;

г) морські ділянки з посушливим кліматом.

6. Карстові процеси характерні для  __________________________ (гірських порід).


Другий рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)

1. Знайдіть відповідність між корисними копалинами та їх родовищами.

1) природний газ                           

2) калійна сіль                                

3) титанові руди                             

4) уранові руди

А. Самотканське

Б. Ватутинське

В. Шебелинське                             

Г. Калуське

Д. Микитівське

2. На шаблоні території України підпишіть найбільші форми рельєфу на схід від Дніпра.

3. Поділіть наведені корисні копалини на 3 групи: а) кварцеві піски, б) залізні руди, в) золото, г) торф, д) газ, е) сірка, ж) кам’яна сіль, з) мідні руди.


Третій рівень (3 бали)

1. Які антропогенні форми рельєфу є на території України? Назвіть райони їх поширення.

2. Які з наведених рельєфоутворюючих процесів є характерними для Волинської області? Відповідь обґрунтуйте.

Процеси: абразія; морська акумуляція; карст; гравітаційні процеси; річкова акумуляція, льодовикова денудація та акумуляція, вітрова ерозія, суфозія.


Четвертий рівень (3 бали)

Охарактеризуйте територію Дніпропетровської області (тектонічна та геологічна будова, великі форми рельєфу, геоморфологічні особливості, корисні копалини, висновок про сприятливість для господарської діяльності).


*   Проводиться на розсуд учителя.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити