ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ


ТЕМА 5. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ


УРОК 20. ОСНОВНІ КЛІМАТИЧНІ ЧИННИКИ


Тема. Основні кліматичні чинники: сонячна радіація, циркуляція атмосфери; підстилаюча поверхня. Взаємодія чинників кліматоутворення.

Навчальна мета: удосконалити знання учнів про основні чинники формування клімату певної території; розкрити поняття «радіаційний баланс» та ознайомити з показниками його складових у межах України; дати уявлення про циркуляційні процеси в атмосфері, важливі для клімату країни; оцінити характер поверхні української території з точки зору його впливу на клімат; продовжити формування навичок роботи з тематичними картами.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, карта кліматичних поясів світу, кліматичні карти світу та України, глобус.

Опорні та базові поняття: клімат, чинники клімату, сонячна радіація, циркуляція атмосфери, циклон, антициклон, рельєф, пряма сонячна радіація, розсіяна сонячна радіація, відбита сонячна радіація, радіаційний баланс, альбедо, трансформація повітряних мас.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

✵ Що називається кліматом?

✵ Назвіть основні чинники, що обумовлюють формування різних типів клімату на Землі.

✵ Назвіть основні повітряні маси Землі. Чим вони відрізняються?

✵ Які вітри є панівними для помірного поясу Землі?

✵ Чим відрізняється циклональне переміщення повітря від антициклонального?


III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Останнім часом у засобах масової інформації все частіше говорять про зміну клімату на Землі. А чи міняється клімат в Україні або її окремих регіонах? Якщо це так, то які саме причини формування клімату змінилися? Щоб аналізувати ці питання, треба згадати, що саме формує кліматичні особливості певної території.


IV. Вивчення нового матеріалу

1. Сонячна радіація

Висота Сонця над горизонтом ^ кількість сонячної радіації, що надходить на одиницю площі.

h = 90° — φ ± ε , де h — полуденна висота Сонця, φ — широта місцевості, ε — схилення Сонця (наводиться у відповідних астрономічних таблицях).

Сонячна радіація (сумарна), що надходить = пряма + розсіяна. Влітку на територію України надходить 1676-2137 МДж/м2, взимку — 250-420 МДж/м2.

Радіаційний баланс = сумарна сонячна радіація — втрачена радіація (відбита + випромінена).

В Україні радіаційний баланс протягом року додатний (17002400 МДж/м2), влітку — додатний, взимку може бути від’ємним.

2. Циркуляція атмосфери

Україна розташована в помірному поясі → переважають помірні повітряні маси (ПП) → переважає західний перенос повітряних мас з Атлантики.

Зима. Активізується переміщення повітря (мПП) в циклонах (переважно з заходу, з Ісландського мінімуму) і кПП в антициклонах (зі сходу, північного сходу, з Азіатського максимуму) → зміна температур майже в меридіональному напрямку.

Весна. Посилюється дія Азорського антициклону (вплив Атлантики), відбувається вторгнення АП (обумовлює суху, ясну, холодну погоду, заморозки), рідше — сухого кТП з південного сходу.

Літо. Азорський антициклон розповсюджується майже на всю територію, формуючи суху, ясну, дуже теплу погоду. Незначні циклони з заходу, північного заходу.

Осінь. Азорський антициклон відступає, посилюється циклональна діяльність. Вторгається холодне арктичне повітря, інколи — сухе, тепле з південного сходу чи південного заходу.

3. Характер підстилаючої поверхні

✵  Рельєф — рівнинність території обумовлює вільне проникнення повітряних мас різних напрямків; зміна температур залежно від абсолютної висоти місцевості; бар’єрна функція горних хребтів; орієнтація схилів впливає на кількість опадів;

✵  особливості рослинного і ґрунтового покриву визначають альбедо поверхні (здатність відбивати сонячне випромінювання)

✵  близькість водних об’єктів — узбережжя морів, великих водосховищ відчувають вплив бризової циркуляції (зменшення амплітуди добових і річних температур, віднесення дощових хмар у глиб території)

✵  ступінь прогрітості території впливає на трансформацію (зміну якостей) повітря (наприклад, влітку відносно холодне АП може трансформуватися над теплою поверхнею, викликаючи спекотну, суху погоду), утворення місцевих баричних відмінностей.


V. Закріплення вивченого матеріалу

— Закінчіть речення:

а) сонячна радіація, що безпосередньо надходить від Сонця до земної поверхні називається ...;

б) сумарна сонячна радіація складається з ...;

в) радіаційний баланс — це ...;

г) від показників радіаційного балансу залежить ...;

д) територія України може знаходитись під впливом таких повітряних мас та їх різновидів як...

е) альбедо Землі залежить від...

— Звідки й коли переважно приходять циклони в Україну? антициклони?


VI. Підсумки уроку


VII. Домашнє завдання

Опрацювати §___.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити