ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ


ТЕМА 6. ВНУТРІШНІ ВОДИ


УРОК 25. НАЙБІЛЬШІ РІЧКОВІ СИСТЕМИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4


Тема. Річкові системи Дніпра, Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Тиси. Канали: Сіверський Донець — Донбас, Дніпро — Кривий Ріг, Дніпро — Донбас, Північно-Кримський. Практична робота № 4 (початок). Позначення на контурній карті річок, озер, водосховищ, каналів, боліт. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.

Навчальна мета: поглибити знання учнів про загальні ознаки гідрологічного режиму та роботи річок на прикладі найбільших рік України; навчити давати їх комплексну характеристику; виявити закономірності розташування річкових систем країни; дати уявлення про географію й значення каналів; удосконалювати уміння та навички роботи з тематичними і контурними картами.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, фізична карта України, контурні карти.

Опорні і базові поняття: річкова система, річкова долина, канал.

Географічна номенклатура: річки — Десна, Тетерів, Ірпінь, Прип’ять, Горинь, Рось, Сула, Ворскла, Псел, Інгулець; Стрий, Серет, Збруч; Соб, Синюха; Оскіл, Айдар, Казенний Торець; Прут, Тиса; Салгир, Альма, Кача, Бельбек; Західний Буг, Сан; канали — Сіверський Донець — Донбас, Дніпро — Кривий Ріг, Дніпро — Донбас, Північнокримський, Каховський.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

1. Охарактеризуйте режим річки України (за вибором).

2. Назвіть та покажіть на карті річки, або їх ділянки, які мають частку снігового живлення понад 80—90 %.

3. На контурних картах проведіть приблизні межі басейнів річок Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Дону, Дунаю, Вісли, Криму, північного Приазов’я, північного Причорномор’я.

4. Що відбуватиметься в долині річки, у якої поступово підвищується базис ерозії?


III. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

✵  За якими ознаками можна охарактеризувати річку? Складіть план характеристики річки.

✵  Пригадайте з минулорічного курсу географії, що ви знаєте про Дніпро і Дунай.

✵  Чому долини річок асиметричні?

✵ Що називається каналом? Для чого вони створюються?

✵ Назвіть основні напрямки використання річок.


IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Подорожувати річками України надзвичайно цікаво й захопливо.

А зараз здійснимо хоча б уявну подорож найбільшими річками держави. (Демонстрація фото- та відеоматеріалів)


V. Вивчення нового матеріалу

1. Річки

Дніпро — третя за довжиною в Європі, в межах України 981 км (загальна довжина 2201 км); витік на Валдайській височині в Росії, впадає кількома потоками в Дніпровський лиман; водні ресурси у маловодний рік близько 35 км3, річний стік — 53,5 км3; ширина долини до 18 км, заплави — до 12 км; в басейні близько 32 тис. водотоків, з них 89 завдовжки понад 100 км; живлення і режим є характерними для рівнинних річок України; стік регульований каскадом водосховищ; величезне народногосподарське значення, судноплавна.

Дністер — 925 км (1362 км); бере початок на північно-східних схилах Карпат, впадає у Дністровський лиман; у верхів’ях — гірська річка, у передгір’ях долина до 13 км, заболочена, перетинаючи Подільську височину, долина каньйоноподібна, глибиною до 120 м, є пороги, у гирла ширина долини до 22 км; річний стік близько 10 км3.

Південний Буг — 806 км; бере початок на Подільській височині, впадає у Бузький лиман; у середній течії долина звужується, утворюючи каньйон, є пороги; річний стік — 3,5 км3.

Західний Буг — 401 км (772 км); права притока Вісли; бере початок на північних схилах Подільської височини, перетинає заболочене Мале Полісся та Західну частину Волинської височини; долина до 3 км, річище звивисте, на окремих ділянках до 100 м завширшки.

Дунай — третя за довжиною в Європі, в Україні — 174 км нижньої течії та Кілійське гирло (2960 км); у межах України формується 5,7 км3 стоку, частина лівобережної заплави та 8 % його дельти.

Сіверський Донець — 700 км (1053 км); найбільша права притока Дону; початок на Середньоросійській височині в Росії; річище звивисте, перетинаючи Донецький кряж річка звужується.

Ріки Криму — кількість понад 1500; більшість довжиною до 10 км; в основному беруть початок в горах. Салгир — 232 км; починається на північних схилах Головного пасма Кримських гір злиттям двох витоків — Ангари і Кизил-Коби, впадає у Сиваш; долина шириною від 300 м до 3 км, річище від 3 до 15 м, звивисте.

2. Канали — «рукотворні ріки»


VI. Закріплення вивченого матеріалу

✵ Виконання протягом уроку практичної роботи № 4.

✵ Назвіть найбільші за довжиною та басейнами річки України.

✵ За допомогою карти визначте, на яких річках розташовані обласні центри України. Зробіть висновок про значення річок для розселення населення.

✵ За картами атласа назвіть адміністративні області, в яких створені найбільші зрошувальні системи. Зробіть висновок.


VII. Підсумки уроку


VIII. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Закінчити першу частину практичної роботи № 4.

3. Повторити поняття «озеро», «водосховище», «типи озерних улоговин».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити