ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ


ТЕМА 7. ҐРУНТИ І ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ


УРОК 29. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ


Тема. Практична робота № 5. Аналіз закономірностей поширення ґрунтів на території України. Земельні ресурси України. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони земельних ресурсів.

Навчальна мета: удосконалити уміння та навички аналітичної роботи з тематичними картами на прикладі виявлення закономірностей поширення ґрунтів на території України; сформувати уявлення про використання земельних ресурсів республіки, дати їм господарську оцінку; сприяти розумінню необхідності збереження земельних ресурсів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, фізична, кліматична карти, карта ґрунтів, карта природних зон України, контурні карти.

Опорні та базові поняття: типи ґрунтів, земельний фонд, земельні ресурси, сільськогосподарські угіддя, меліорація.

ХІД УРОКУ

І. організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

Виконання практичної роботи № 5

1. Актуалізація опорних знань, повідомлення теми й мети роботи

✵ Назвіть найважливіші чинники ґрунтоутворення. Аргументуйте їх значення.

✵ Пригадайте закономірність поширення ґрунтів світу на рівнинних територіях і в гірських районах.

2. Вступні й тренувальні вправи

✵ Назвіть основні типи ґрунтів України. За картою ґрунтів з’ясуйте, які з них належать до зональних типів, які — до азональних.

✵ Оберіть один зональний тип ґрунтів; вкажіть територію його розповсюдження; зіставляючи фізичну, кліматичну, геоморфологічну карти, карту природних зон та дані про коефіцієнти зволоження території назвіть фактори, що зумовили утворення даного типу ґрунтів саме на цій території.

3. самостійне виконання завдань

✵ Аналогічно визначте географію розповсюдження та природні умови утворення інших типів ґрунтів України. Результати оформіть у зручному і наочному (на вашу думку) вигляді.

✵ На основі виконаної роботи зробіть висновок про закономірності поширення ґрунтів (за їх визначальними якостями) за територією країни. Вкажіть території, що наділені найкращими та найгіршими ґрунтовими умовами для розвитку сільського господарства.


III. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

✵ Наведіть якомога більше прикладів використання поверхні території.

✵ Від чого залежить напрямок використання тих чи інших земель?

✵ Дайте загальну характеристику придатності ґрунтів України для потреб населення.


IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Велика площа території України, вкритість її родючими ґрунтами робить земельний фонд країни важливою передумовою економічного розвитку республіки.


V. Вивчення нового матеріалу

1. Земельні ресурси — землі, що використовуються або можуть бути використані в різних галузях господарства. Земельний фонд України становить 60,4 млн га і складається із земель різного функціонального призначення, якісного стану та правового статусу.

За функціональним призначенням:

✵ сільськогосподарські землі — близько 70 %, орних — 57 %;

✵ ліси та лісовкриті площі — близько 17 %;

✵ забудовані землі — близько 4 %;

✵ землі під поверхневими водами — близько 4 %;

✵ інші — понад 5 %.

Користувачами земель в республіці є державні та колективні підприємства, установи, заклади, організації, кооперативи, акціонерні товариства, фермерські господарства тощо

Найвища сільськогосподарська освоєність земельних ресурсів характерна для Запорізької, Миколаївської, Кіровоградської, Одеської та Херсонської областей (понад 80 %).

2. Охорона та раціональне використання земельних ресурсів

Меліорація — система заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунтів та боротьбу з несприятливими процесами (водна та вітрова ерозія, яроутворення, засолення тощо).

Основними проблемами земельного фонду є: деградація ґрунтового покриву (зменшення вмісту гумусу в ріллі, зріст концентрації пестицидів, накопичення нітратів, фтору, хлору, миш’яку, свинцю, стронцію та ін. внаслідок використання мінеральних добрив); підтоплення, збільшення площі еродованих земель, створення непридатних земель (терикони, відвали, кар’єри) тощо.


VI. Закріплення вивченого матеріалу

✵ Яка площа земельних угідь України?

✵ Назвіть основні напрямки використання земельних ресурсів у державі.

✵ Які заходи сприяють, а які, навпаки, шкодять ґрунтовому покриву в Україні?

✵ Складіть діаграму «Земельні ресурси України».

✵ Запропонуйте шляхи поліпшення ґрунтового покриву, наприклад, у межах своєї дачної чи присадибної ділянки.


VII. Підсумки уроку


VIІІ. Домашнє завдання

Опрацювати §___.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити