ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ


ТЕМА 8. РОСЛИННИЙ ПОКРИВ


УРОК 30. РОСЛИННІСТЬ


Тема. Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву. Червона книга України. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення.

Навчальна мета: спираючись на знання з біології, сформувати в учнів уявлення про різноманітність рослинного покриву України, закономірності його розміщення; сформувати знання про видовий склад рослинності, основні типи, стан рослинних ресурсів; охарактеризувати вплив господарської діяльності на рослинний покрив; навчити аналізувати карту рослинності; ознайомити з видами, занесеними до Червоної і Зеленої книг України.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, фізична карта України, карта рослинності, гербарії, Червона книга України, малюнки типових і зникаючих видів рослинності, ендеміків своєї області.

Опорні та базові поняття: вид рослини, рослинні угрупування, ліси, луки, степи, болота, біологічні ресурси, рослинні ресурси, ендеміки, Червона книга, Зелена книга.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


ІІ. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

✵ Назвіть основні закономірності поширення рослин по території Землі.

✵ Що називається «ендеміком»?

✵ Від чого залежить формування різних рослинних комплексів, наприклад болотяних чи лісових?

✵ Для чого створено Червону книгу світу?


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Найбільш наочним проявом географічного положення, кліматичних умов, ґрунтів, рельєфу місцевості є рослинність, що сформувалася на ній. Тобто опосередковано природна рослинність розказує нам про природні компоненти та природні ресурси певної території.


IV. Вивчення нового матеріалу

1. Рослинний покрив (рослинність) — сукупність рослинних угруповань на певній території. В Україні нараховується понад 25 тис. видів вищих рослин. Близько 80 видів дерев, 280 чагарників, понад 950 однорічних трав’янистих рослин, з вищих — 600 є ендемічними, майже стільки ж рідкісних і зникаючих видів. Збереглися реліктові види. Залежно від сукупності видів рослин на певній території виділяють типи рослинності.

2. Закономірності поширення рослинності

Фактори виявлення закономірностей: ґрунтовий покрив, форми рельєфу, кліматичні умови, поверхневі води, господарська діяльність людини.

Рослинність змінюється за законами широтної зональності на рівнинах та висотної поясності в горах.

Посилення континентальності клімату з північного заходу на південний схід — південь викликає відхилення меж зональних типів рослинності з південного заходу на північний схід. Відмінність кліматичних умов схилів гір різної експозиції обумовлює різну висоту на них аналогічних поясів рослинності. Крім зональних типів, існують азональні рослинні угруповання.

3. Типи рослинності

Ліси. Займають площу близько 10 млн. га. Тут переважають такі породи: сосна, дуб, ялина, бук, береза, вільха, граб, бук. Серед рівнинних лісів утворюються угруповання соснових, сосново-дубових, дубових, дубово-грабових, вільхових лісів. У південних районах додаються акації, різни чагарники. У байрачних (у ярах, балках) лісах дуби сусідять з кленами, берестом, ясенем. У Карпатах ліси складають ялина, бук, ялиця, граб. У Кримських горах поширені південні види дуба (пухнастий, скельний), граба, сосни.

Болота. На низових болотах ростуть вільха, очерет, осока, рогіз, мохи, ягідні рослини. Рослинний світ верхових боліт бідніший, є сосна, журавлина, росянка, мохи. Розповсюджені в Поліссі, в долинах річок, в Карпатах.

Луки. Займають близько 7 млн га переважно на заході Поліської низовини, в Карпатах, на заплавах річок. Переважають багаторічні трави за умов відносно вологого клімату. У лучних угрупуваннях переважають злаки (вівсяниця, тонконіг, тимофіївка, пирій, осока), бобові (конюшина, в’язіль, люцерна).

Степи. Переважають багаторічні трави, що пристосувались до посушливого помірного клімату. Найпоширеніші злаки: ковила, кострець, житняк, типчак, осока. Від переважання видів рослин формуються степи ковилові (справжні), лучні, пустельні.

4. Рослинні ресурси — частина біологічних ресурсів певної території. Вони є технічною, харчовою, кормовою, лікарською та ін. сировиною, виконують водоохоронні, захисні, клімато- і водоре- гулюючі, санітарно-гігієнічні, оздоровчі функції.

5. Охорона рослинності

Червона книга України, Зелена книга України.


V. Закріплення вивченого матеріалу

✵ Назвіть основні типи та особливості поширення рослинного покриву України.

✵ Оберіть ознаку (за вашим вибором) та поділіть на групи наведені види рослин: дуб, ковила, тис ягідний, конвалія, типчак, сосна, смерека, ромашка лікарська.

✵ Назвіть по п’ять видів рослин розповсюджених в Україні: а) чагарникових; б) деревних; в) трав’яних; г) занесених до Червоної книги України; д) лікарських.

✵ Стисло охарактеризуйте проблеми охорони рослинності України.


VI. Підсумки уроку


VII. Домашнє завдання

Опрацювати §___.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити