ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ


ТЕМА 9. ТВАРИННИЙ СВІТ


УРОК 32. ПІДСУМКОВИЙ УРОК *


Тема. Підсумковий урок за темами: «Кліматичні умови та ресурси», «Внутрішні води», «Ґрунти та земельні ресурси», «Рослинний покрив», «Тваринний світ».

Навчальна мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання з вивчених тем; перевірити рівні засвоєння навчального матеріалу, володіння уміннями та навичками.

Тип уроку: повторення, узагальнення, систематизації та контролю знань, умінь та навичок.

ВАРІАНТ 1

Перший рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)

1. Показники радіаційного балансу в Україні збільшуються в напрямку з:

а) півночі на південь — південний захід;

б) заходу на схід;

в) північного заходу на південь — південний схід;

г) півдня на північ.

2. Для південних приморських районів та північної частини Криму характерними ґрунтами є:

а) буроземи;                                              

б) південні чорноземи;

в) каштанові;                                             

г) лучні.

3. Відношення кількості опадів до випаровуваності називається...

4. Найбільше прісноводне озеро України Ялпуг за походженням:

а) тектонічне;

б) лиманне;

в) карстове;

г) дельтове.

5. У складі земельних ресурсів України сільськогосподарські землі складають близько:

а) 55 %;

б) 70 %;

в) 90 %;

г) 30 %.

6. Ялина, смерека, ялиця, бук, дуб є основними представниками лісів:

а) Кримських гір;

б) байрачних;

в) Карпат;

г) Полісся.


Другий рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)

1. Обчисліть похил річки Тетерів за даними: 300 м, 90 м, 365 км.

2. Назвіть не менше п’яти видів рослин і п’яти видів тварин, характерних для Полісся.

3. Знайдіть відповідність між річками України та їх басейнами:

1) Сіверський Донець, Оскіл, Айдар

2) Салгир, Альма, Чорна                 

3) Західний Буг, Вишня, Рата          

4) Псел, Рось, Десна                       

А. Басейн Дніпра

Б. Басейн Вісли

В. Басейн Дону

Г. Кримські річки

Д. Басейн Дністра


Третій рівень (3 бали)

1. Охарактеризуйте одну з річок України за типовим планом.

2. Покажіть і поясніть зв’язок між усіма названими даними: давній льодовик, чорнозем, типчак, посилення континентальності клімату, суховій.


Четвертий рівень (одне завдання за вибором — 3 бали)

1. Проаналізуйте, як змінилися б у Криму основні природні умови та компоненти за відсутності Кримських гір.

2. Проаналізуйте, з якими несприятливими природними процесами, явищами та їх наслідками змушені боротися люди в нашій місцевості.


ВАРІАНТ 2

Перший рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)

1. Показники середньорічної кількості опадів на рівнинній території Україні зменшуються в напрямку з:

а) півночі на південний захід;

б) заходу на схід;

в) північного заходу на південь;

г) північного сходу на південь.

2. Дерново-підзолисті ґрунти найбільш поширені в:

а) Поліссі;

б) Передкарпатті;

в) гірському Криму;

г) Донбасі.

3. Різниця між сумарною сонячною радіацією та втраченою радіацією називається...

4. Карстовим озером є:

а) Ялпуг;

б) Донузлав;

в) Світязь;

г) Бребенескул.

5. В складі земельних ресурсів України лісовкриті землі складають близько:

а) 14 %;

б) 40 %;

в) 5 %;

г) 30 %.

6. Полин, типчак, ковила є основними представниками:

а) лучних степів;

б) пустельних степів;

в) Карпатських високогірних луків;

г) боліт.


Другий рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)

1. Обчисліть похил річки Псел у межах України за даними: 124 м, 65 м, 520 км.

2. Назвіть не менше п’яти видів рослин і п’яти видів тварин, характерних для Карпат.

3. Знайдіть відповідність між ґрунтами України та їх характеристиками:

1) Каштанові

2) Дерново-підзолисті

3) Чорноземи типові

4) Сірі лісові

A. Вміст гумусу 1,2—2,8 %; бонітет 37—71 бал

Б. Під лісовою гірською рослинністю; бонітет 35—44 бали

B. Вміст гумусу 0,7—2 %, підвищена кислотність

Г. Під сухостеповою рослинністю; уміст гумусу 2,5 %

Д. Вміст гумусу 2,5—6,2 %, бонітет 65—100 балів


Третій рівень (3 бали)

1. Охарактеризуйте один з кліматичних сезонів в Україні.

2. Покажіть і поясніть зв’язок між усіма названими даними: низовина, коефіцієнт зволоження > 1, вільха чорна та очерет, близьке до поверхні залягання підземних вод.


Четвертий рівень (одне завдання за вибором — 3 бали)

1. Заміна природної степової рослинності на сільськогосподарські культури викликала низку процесів, що несприятливо позначилися на місцевих кліматичних особливостях, ґрунтовому покрові, тваринному світі. Проаналізуйте їх.

2. Назвіть та проаналізуйте факти позитивного та негативного впливу людини на рослинний і тваринний світ в Україні.


* Проводиться на розсуд учителя.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити