ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОЗДІЛ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

 

ТЕМА 1. ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ

 

УРОК 33. ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ

 

Тема. Природно-територіальні комплекси (ПТК), взаємодія факторів і компонентів, що їх формують. Ландшафти та їх класифікація. Вплив господарської діяльності людини на ландшафти.

Навчальна мета: узагальнити та систематизувати знання про взаємозв’язок природних компонентів на прикладі вивчення природно-територіальних комплексів України; сформувати поняття «ландшафт», знання про фактори утворення та класифікацію ландшафтів; удосконалювати навички роботи з тематичними картами на прикладі карти ландшафтів.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, фізична й ландшафтна карти України.

Опорні та базові поняття: ПТК, природний компонент, ландшафт, класифікація, клас, тип, підтип, природний ландшафт, антропогенний ландшафт.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

 

II. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

• Що називається природним комплексом?

• Наведіть приклади ПК Землі від дуже маленького до найбільшого.

• Назвіть закономірності розміщення ПК.

• Наведіть приклад ПК та покажіть взаємозв’язок його компонентів.

• Наведіть приклади змін ПК людиною.

 

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Досі ми вивчали різні природні компоненти території України. При цьому завжди звертали увагу на їх взаємозв’язок і різний результат різноманітності їх поєднання. Саме ці результати і є нашим об’єктом вивчення на сьогоднішньому уроці.

 

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Природні комплекси

ПТК — на суші, ПАК — у водному середовищі.

ПТК (ландшафт) — частина земної поверхні з однорідними фізико-географічними умовами (єдність геологічного розвитку, тектонічної будови, однотипність рельєфу, кліматичних умов, ґрунтів і рослинності). Наука, що їх вивчає, називається ландшафтознавством.

ландшафти поділяються на природні та антропогенні (сільськогосподарські угіддя, кар’єри, водосховища тощо).

2. Природні фактори ландшафтоутворення

— Зональні — кліматичні (співвідношення тепла та вологи),

— азональні — тектонічні структури, рельєф, водні об’єкти.

3. Класифікація ландшафтів

Типові ландшафти за дрібнішими відмінностями фізико-географічних умов поділяються на менші за розмірами.

Класи виділяються за переважною формою рельєфу; підкласи — за висотою; типи і підтипи — за кліматичними компонентами, види та підвиди — за особливостями природних процесів, складом гірських порід.

Ландшафти України:

Клас рівнинних Східноєвропейських ландшафтів:

— мішано-лісовий тип;

— широколисто-лісовий тип;

— лісостеповий тип;

— степовий тип:

• північностеповий підтип;

• середньостеповий підтип;

• сухостеповий підтип;

— заплавний тип.

Клас гірських Карпатських ландшафтів:

— гірський лучно-лісовий тип:

• широколистолісовий підтип;

• мішано-лісовий підтип;

• лучний (субальпійський) підтип;

— заплавний тип.

Клас гірських Кримських ландшафтів:

— гірський лучно-лісовий тип:

• лісостеповий підтип;

• лучно-лісовий підтип;

• лучний остепнений (яйлинський) підтип;

• субсередземноморський прибережно-схиловий підтип;

— заплавний тип.

Назва ландшафту є нібито дуже складною, але в ній відображені основні особливості гірських порід, характерних форм рельєфу, типів ґрунтів, рослинних угруповань, впливу діяльності людини ПТК. У шкільних навчальних атласах назви ландшафтів спрощені.

4. Карта ландшафтів

 

V. Закріплення вивченого матеріалу

• Дайте визначення поняття «ландшафт».

• Назвіть фактори ландшафтоутворення.

• Назвіть класи та типи ландшафтів України.

• Яка закономірність територіального розташування рівнинних типів ландшафтів? гірських?

• За картою в атласі назвіть ландшафти на території нашої області. За назвою ландшафтів спробуйте пояснити їх особливості, відмінності один від одного.

• Назвіть ландшафти, утворені внаслідок використання природних ресурсів людиною.

 

VI. Підсумки уроку

 

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Уважніше ознайомитись з ландшафтною картою України.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.