ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОЗДІЛ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ


ТЕМА 7. КРИМСЬКІ ГОРИ


УРОК 40. КРИМСЬКІ ГОРИ


Тема. Географічне положення, межі, розміри Кримських гір. Особливості природних умов і ресурсів. Несприятливі природні процеси.

Навчальна мета: удосконалити навички давати комплексну характеристику гірської країни на прикладі Кримських гір; сформувати знання про фактори та закономірності формування висотної ландшафтної поясності в Кримських горах, виявити відмінності від Українських Карпат; удосконалювати навички узагальнення та систематизації даних, роботи з тематичними даними.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, карта фізико-географічного районування, карти України: фізична, кліматична, ґрунтів, рослинності.

Опорні та базові поняття: гори, гірський хребет, куеста, яйла, лаколіт, землетрус, висотна поясність, фізико-географічна країна, фізико-географічна область, природні компоненти,

Географічна номенклатура: Зовнішнє пасмо, Внутрішнє пасмо, Головне пасмо, Роман-Кош, Байдарська яйла, Ай-Петринська яйла, Демерджі-яйла, Бабуган-яйла, ПБК, мис Фіолент, мис Іллі, Карадаг, Аюдаг, Кастель, раніше вивчені об’єкти гідрографії.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

— Назвіть природні області Карпат, які схожі між собою за: а) тектонічною будовою; б) особливостями рельєфу; в) кліматичними умовами; г) ландшафтами.

— Назвіть природні області, які за цими ж компонентами найбільш відрізняються від інших.


III. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

✵ Класифікуйте Кримські гори за походженням та висотою.

✵ Назвіть найвищі точки гір.

✵ Опишіть краєвиди вздовж траси Сімферополь — Ялта (для тих, хто подорожував на Південне узбережжя Криму).

✵ У межах яких кліматичних поясів та областей розташований Кримський півострів?

✵ Назвіть відомі вам природничі та історичні об’єкти півдня Кримського півострова.


IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Всього на 1 % площі території країни за добу можна отримати задоволення від чудових краєвидів гір і морського узбережжя, помилуватися незбагненною красою печер, відчути цілющу силу повітря, знайти дари надр Землі для прикрас, побувати в екстремальних ситуаціях.


V. Вивчення нового матеріалу

1. географічне положення

Смугою з трьох паралельних пасом у 180 км з південного заходу на північний схід вздовж Чорного моря від мису Фіолент до мису Іллі шириною до 60 км.

2. Тектонічна будова і рельєф

Складчасто-брилова система Середземноморського рухливого поясу. Почала формуватися в мезозої на місці моря, розбита на блоки (Ай-Петринська яйла, Бабуган-яйла та ін.), що піднялися в альпійську епоху, продовжується горотворення (землетруси). Є північною частиною споруди, південна — по розламах опустилась у Чорне море. Складена переважно із мезозойських осадових порід, є виходи вулканічних (Карадаг). Застиглі під невеликим шаром осадових порід магматичні утворили лаколіти (Аюдаг, Кастель).

Головне південне пасмо гір з півночі оточене куестами (асиметричність схилів) — Внутрішнім (висоти біля 500 м) та Зовнішнім (250 м) пасмами.

Активні процеси рельєфоутворення: карст, вітрова та водна ерозія, зсуви, абразія, акумуляція.

3. Кліматичні умови

У горах — гірський помірно континентальний (висотна кліматична поясність), на Південному узбережжі Криму — з ознаками субтропічного середземноморського. Найбільші в Україні радіаційні показники. Море пом’якшує клімат, сприяє утворенню орографічних опадів (другий максимум опадів в Україні).

4. Поверхневі води

Короткі, стрімкі, маловодні річки з каньйоноподібними долинами в горах. Повноводні взимку та навесні. Густота річкової сітки зменшується на схід. Значні запаси підземних (карстових вод). Створені водосховища.

5. Висотна поясність

Рослинно-ґрунтовий покрив змінюється з висотою і більше, ніж у Карпатах залежить від експозиції схилів. На відміну від Карпат, немає субальпійського та альпійського поясів, а лісові масиви схилів на вершинах змінюються степовими угрупованнями (притаманне тільки Криму). Нараховується понад 2200 видів рослин, 10 % — ендеміки, є релікти.

Передгір’я вкриті степовою рослинністю на щебенюватих чорноземах та мішано-лісовими угрупованнями на дерново-карбонатних ґрунтах, на південному березі поширені сухі ліси та чагарники на коричневих ґрунтах.

Схилові ліси переважно на бурих ґрунтах складені з дубу, буку, грабу, на південних схилах — із сосни кримської. На яйлах поширена лучно-степова рослинність на гірсько-лучних ґрунтах.


VI. Закріплення вивченого матеріалу

✵ Назвіть загальні особливості рельєфу Кримських гір та назви їх основних пасом, найвищих точок кожного з них. Підпишіть їх на контурній карті.

✵ Що називається яйлою, куестою, лаколітом?

✵ Назвіть основні об’єкти гідрографії Кримських гір.

✵ На яких висотах в горах Криму утворюються лісові та степові комплекси? Поясніть існуючий парадокс їх взаємного розташування.

✵ Перерахуйте види рослин, що формують первинне уявлення про зовнішній вигляд ландшафтів гір.

✵ Поясніть стихійні лиха, що трапляються в горах та завдають великої шкоди населенню.


VII. Підсумки уроку


VIІІ. Домашнє завдання

Опрацювати §___.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити