ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОЗДІЛ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ


ТЕМА 7. КРИМСЬКІ ГОРИ


УРОК 41. ПРИРОДНІ ОБЛАСТІ, ОХОРОНА ПРИРОДИ КРИМСЬКИХ ГІР


Тема. Природні області Кримських гір. Природоохоронні території. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів.

Навчальна мета: конкретизувати знання про природні особливості гірського Криму на прикладі природних областей; удосконалювати навички складання комплексної характеристики ПТК; з’ясувати основні напрямки раціонального використання та охорони природних ресурсів Кримських гір та Південного узбережжя Криму; удосконалювати навички роботи з тематичними картами.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, карта фізико-географічного районування, карти України: фізична, кліматична, ґрунтів, рослинності.

Опорні та базові поняття: гірський хребет, яйла, висотна поясність, фізико-географічна область, природні компоненти.

Географічна номенклатура: Кримська передгірна лісостепова область, Головне гірсько-лучно-лісове пасмо, Кримська південнобережна субсередземноморська область.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

✵ Назвіть відмінності Кримських гір та Карпат стосовно: а) тектонічної будови та геологічної історії формування; б) рельєфу; в) клімату; г) ландшафтів. У чому схожі ці гірські країни?

✵ Які несприятливі процеси відбуваються в Кримських горах та на ПБК? Поясніть їх причини та наслідки.

✵ У чому полягають особливості висотних поясів північних та південних схилів гір?

✵ Які види діяльності здійснює людина на півдні Кримського півострова?

✵ Складіть план характеристики природного заповідника.


ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

У Кримських горах навесні, з холодного, вітряного, ще засніженого, майже без рослинності місця ви можете легко опинитися в літньому, зеленому «раю», пройшовши всього кілька кілометрів.


ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Природні області Кримської гірської країни

Передгірна лісостепова область. Вертикальна область на висоті від 100 м до 738 м. Охоплює Внутрішнє та Зовнішнє куестові пасма та міжгірні зниження.

Клімат теплий, посушливий. Суми активних температур найвищі в Україні. Річковий стік незначний, зрегульований водосховищами.

У північній частині поширені куестово-степові ландшафти на передгірних чорноземах, які змінені людиною на сільськогосподарські угіддя. Далі на північ та з висотою вони змінюються на куестово-лісостепові та куестово-лісові на дерново-карбонатних ґрунтах, буроземних, коричневих. Ґрунти здебільшого щебенюваті. Зниження між пасмами максимально освоєні людиною.

Головне гірсько-лучно-лісове пасмо. Найбільш різноманітне за природними компонентами, а значить, і ландшафтами. Охоплює гірські масиви та зниження між ними Головного пасма Кримських гір. В його межах розташовані найвищі вершини гір (Роман-Кош, Зейтін-Кош та ін.).

Клімат змінюється від помірно жаркого напіввологого в низкогір’ї до прохолодного дуже вологого на західних яйлах.

Тут формуються витоки більшості річок Криму. Значні утворення підземних карстових вод.

На низькогір’ях та середньогір’ях переважають ліси (дубові, дубово-ялицеві, сосново-букові, скельно-дубові, буково-грабові) на різновидах гірських бурих ґрунтів. Видовий склад лісів змінюється із заходу на схід, з висотою, та залежно від експозиції схилів. Яйлинські ландшафти представлені гірсько-лучними лісостепами та степами.

Кримська південнобережна субсередземноморська область. Вертикальна природна область південного схилу Головного пасма. У рельєфі переважають низкогір’я, розчленовані глибокими долинами річок, ярами та балками.

Клімат з ознаками субтропічного середземноморського, з посиленням посушливості на схід.

Річки, що формуються дуже короткі, стрімкі, у теплий сезон майже повністю пересихають.

Основні ландшафти — низькогірні з реліктовими ялицево-сосновим рідколіссям, з ялицево-дубовими лісами, дубово-фісташковими заростями, місцями рівнинні з полиново-злаковими та ковилово-типчаковими степами. Особливі ландшафти утворилися на вулканічних формах рельєфу. Створені унікальні культурно-паркові ландшафти.

2. Природні ресурси Кримських гір та ПБК

Понад сотню років активно використовуються рекреаційні та кліматичні ресурси. Земельні ресурси в поєднанні з кліматичними є основою особливо спрямованого сільського господарства (виноград, ефіроолійні культури, тютюн тощо). Багаті лісові ресурси, але використання їх сировинної складової є недоцільним.

3. Охорона природних умов і ресурсів

Природоохоронні території займають близько 10 % Кримських гір. Особливої уваги набуває необхідність зменшення негативного антропогенного впливу, особливо в курортний сезон.


V. Закріплення вивченого матеріалу

✵ Назвіть фізико-географічні області Кримських гір. Які їх особливості відображені в назвах?

✵ Чим можна пояснити особливості клімату кожної з природних областей?

✵ Назвіть рідкісні та реліктові рослини й тварини гір.

✵ Опишіть перетворені (культурні) природні комплекси півдня Криму.

✵ Чому в горах Криму створена велика кількість природоохоронних об’єктів?


VI. Підсумки уроку


VII. Домашнє завдання

Опрацювати §___.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити