ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОЗДІЛ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ


ТЕМА 8. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ МОРІВ, ЩО ОМИВАЮТЬ УКРАЇНУ


УРОК 44. ПІДСУМКОВИЙ УРОК *


Тема. Підсумковий урок за темами: «Природно-територіальні комплекси», «Фізико-географічне районування», «Зона мішаних і широколистих лісів», «Зона лісостепу», «Зона степу», «Українські Карпати», «Кримські гори», «Природні комплекси морів, що омивають Україну».

Навчальна мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання з вивчених тем; перевірити рівні засвоєння навчального матеріалу, володіння уміннями та навичками.

Тип уроку: повторення, узагальнення, систематизації та контролю знань, умінь та навичок.

ВАРІАНТ 1

Перший рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)

1. Фізико-географічна країна відповідає ландшафтній одиниці:

а) клас;

б) вид;

в) тип;

г) підтип.

2. Переважною ознакою виділення фізико-географічного краю є:

а) ступінь континентальності клімату та неоднорідність поверхні;

б) показники забезпеченості теплом та вологою;

в) тектонічна будова;

г) висота над рівнем моря та розчленованість рельєфу.

3. Найпівнічніша фізико-географічна зона України називається.

4. Ялиново-ялицеві на буроземних ґрунтах ландшафти характерні для:

а) південностепової підзони;

б) Західноукраїнського лісостепового краю;

в) Карпатської Вододільно-Верховинської області;

г) Полісся.

5. Територія України розташована в межах ... природних країн:

а) 3;

б) 6;

в) 7;

г) 1.

6. Пересічна глибина Азовського моря складає:

а) 6,5 м;

б) 2245 м;

в) 15 м;

г) 1271 м.


Другий рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)

1. Назвіть основний фактор відмінності ландшафтів Передкарпаття та масиву Чорногора.

2. Що називається ландшафтом?

3. Знайдіть відповідність між морями та характеристиками їх водних мас:

1) Чорне                                                                    

2) Азовське

А. Температура влітку +25—+30 °С, пересічна солоність — 13,7 %

Б. Температура влітку — +15 °С, пересічна солоність вод 31 %

В. Температура взимку — +8 °С, пересічна солоність вод 21,8 %


Третій рівень (3 бали)

Охарактеризуйте одну фізико-географічну область Українського Полісся.

Четвертий рівень (одне завдання за вибором — 3 бали)

1. Висловіть гіпотези щодо насичення чорноморських вод сірководнем. Які наслідки це може мати? Як їх уникнути?

2. У вас є можливість створити санаторій. Оберіть приблизно місце, поясніть його природні особливості, що обумовлюють ваш вибір. Опишіть ландшафт навколо. До яких природних негараздів треба бути готовим, щоб попередити відпочиваючих?


ВАРІАНТ 2

Перший рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)

1. Фізико-географічна зона відповідає ландшафтній одиниці:

а) клас;

б) вид;

в) тип;

г) підтип.

2. Переважною ознакою виділення фізико-географічної зони є:

а) ступінь континентальності клімату та неоднорідність поверхні;

б) показники забезпеченості теплом та вологою;

в) тектонічна будова;

г) висота над рівнем моря та розчленованість рельєфу.

3. Найпівденніша фізико-географічна зона України називається.

4. Низовинні та терасно-дельтові на засолених ґрунтах з посухостійкою рослинністю ландшафти характерні для:

а) південностепової підзони;

б) Західноукраїнського лісостепового краю;

в) Карпатської Вододільно-Верховинської області;

г) Полісся.

5. У межах України Східноєвропейська рівнинна країна поділяється на ... зон:

а) 3;

б) 6;

в) 7;

г) 5.

6. Пересічна глибина Чорного моря складає:

а) 6,5 м;

б) 2245 м;

в) 15 м;

г) 1271 м.


Другий рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)

1. Назвіть основний фактор відмінності ландшафтів Передкарпаття та Закарпаття.

2. Що називається ПТК?

3. Знайдіть відповідність між морями та характеристиками їх клімату:

1) Чорне        

2) Азовське

А. Зима тепла й волога, t = -1—+8 °С, пересічна кількість опадів зростає з заходу на схід (200—2000 мм)       

Б. Літо тепле ( +18—+ 20 °С), пересічна кількість опадів збільшується із заходу на схід (500—700 мм)

В. Літо жарке ( +22 °- +24 °), пересічна кількість опадів зменшується із заходу на схід (500—340 мм).


Третій рівень (3 бали)

Охарактеризуйте одну фізико-географічну область лісостепової зони.

Четвертий рівень (одне завдання за вибором — 3 бали)

1. Проаналізуйте особливості утворення, розташування та спрямованості кіс біля північного узбережжя Азовського моря.

2. У вас є можливість створити базу відпочинку. Оберіть приблизно місце, поясніть його природні особливості, що обумовлюють ваш вибір. Опишіть ландшафт навколо. До яких природних негараздів треба бути готовим, щоб попередити відпочиваючих?


*  Проводиться на розсуд учителя.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити