ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА


ТЕМА 1. ГЕОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ


УРОК 45. ГЕОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7


Тема. Поняття «геоекологічна ситуація». Основні забруднювачі навколишнього середовища. Практична робота № 7 (початок). Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об’єктів України.

Навчальна мета: систематизувати знання про основні забруднювачі навколишнього середовища; сформувати поняття «геоекологічна ситуація», уявлення про сучасну геоекологічну ситуацію в Україні; ознайомити з картою геоекологічної ситуації в Україні, навчити аналізувати її.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, карта геоекологічної ситуації в Україні, фізична карта Україні, фото джерел та наслідків забруднення навколишнього середовища.

Опорні та базові поняття: геоекологія, забруднювач навколишнього середовища, ступінь забруднення, ГДК, геоекологічна ситуація.

Географічна номенклатура: Чорнобиль, раніше вивчені одиниці політико-адміністративного устрою.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

✵ Що вивчає наука екологія?

✵ Назвіть основні закономірності географічної оболонки.

✵ Поясніть закономірність «цілісність».

✵ У чому полягає основна відмінність природних кругообігів речовин від антропогенних?


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Аналізуючи різні природні умови та ресурси України, ми неодноразово підкреслювали негативний вплив людини на них. А якщо узагальнити всі негативні наслідки такого втручання в природне середовище на певній території, можна отримати уявлення про ступінь її забрудненості.


IV. Вивчення нового матеріалу

1. Геоекологічна ситуація

Геоекологія — наука про взаємодію людини з навколишнім середовищем.

Геоекологічна ситуація — стан навколишнього середовища за певний період часу на певній території. В Україні вона оцінюється як кризова.

Основні фактори негативного впливу:

✵ несприятливі природні явища та процеси (лісові пожежі, смерчі, посухи тощо);

✵ нераціональна господарська діяльність людини;

✵ інтенсивна господарська діяльність людини.

Характеристики оцінки екологічного стану навколишнього середовища:

✵ кількість та склад викидів та скидів хімічних речовин;

✵ рівні акустичного, електромагнітного, радіаційного впливу;

✵ концентрації забруднюючих речовин у навколишньому середовищі.

2. Основні забруднювачі та джерела забруднення навколишнього середовища

✵ Підприємства хімічної промисловості, металургії, електроенергетики та інших підприємств промисловості (викиди та скиди хімічних сполук, часто тих, що не існують у природі, тому не входять до природного кругообігу речовин);

✵ сільськогосподарська діяльність (забруднення ґрунтів, вод, рослинності хімічними засобами захисту рослин тощо);

✵ транспорт;

✵ побутова діяльність людини (накопичення відходів, використання штучно синтезованих речовин тощо) та ін.

3. Карта геоекологічної ситуації в Україні

Відображає ступінь забруднення території.


V. Закріплення вивченого матеріалу

— Поясніть, яким чином шкідливі викиди в атмосферу викликають зміну всього природного комплексу.

— Складіть логічні ланцюжки наслідків:

а) неправильного використання мінеральних добрив;

б) створення великих водосховищ;

в) забруднення акваторій Чорного та Азовського морів нафтопродуктами;

г) свій варіант завдання.

Виконання практичної роботи № 7

1. Актуалізація опорних знань, повідомлення теми й мети роботи

— На які групи можна поділити територію України залежно від ступеня забруднення?

— Назвіть основні джерела забруднення навколишнього середовища.

2. Вступні та тренувальні вправи

Покажіть на карті території максимального забруднення, умовно чисті. Поясніть причини такого становища.

3. Самостійне виконання завдань

— З’ясуйте ступінь забруднення території однієї з областей України (за вибором). Висловіть думки з приводу причин такого стану. Результати оформіть у зручному і наочному (на вашу думку) вигляді.

— На основі виконаної роботи зробіть висновок про загальний стан навколишнього середовища території України.


VI. Підсумки уроку


VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Окремим учням підготувати повідомлення про аварію на ЧАЕС та її наслідки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити