ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА


ТЕМА 2. ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ


УРОК 48. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7


Тема. Законодавчі акти про природно-заповідний фонд України. Природно-заповідний фонд. Національна екологічна мережа України. Практична робота № 7 (закінчення). Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об’єктів України.

Навчальна мета: сформувати знання про природно-заповідний фонд України та особливості його розташування, про основні напрямки створення національної екологічної мережі; ознайомити з найвидатнішими природно-заповідними територіями України; продовжити формування навичок та умінь роботи з тематичними картами атласа та контурними картами.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, карта природно-заповідного фонду України.

Опорні та базові поняття: природно-заповідна територія, заповідник, природний парк, ботанічний сад, зоосад, пам’ятник природи, природно- заповідний фонд, національна екологічна мережа.

Географічна номенклатура: біосферні заповідники: Асканія-Нова, Карпатський, Чорноморський, Дунайський; природні заповідники.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

✵  Що складає природно-заповідний фонд будь-якої країни світу?

✵  Назвіть основні види природоохоронних територій та об’єктів. У чому їх принципова відмінність?

✵  В якій фізико-географічній зоні чи країні України створено щільну низку природоохоронних об’єктів?

✵  Назвіть найвідоміші природоохоронні об’єкти України та своєї області.


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Одним із найбільш ефективних заходів щодо забезпечення охорони довкілля є комплекс робіт з організації заповідних територій.


IV. Вивчення нового матеріалу

1. Законодавство стосовно природоохоронних територій

1992 року прийнятий Закон «Про природно-заповідний фонд України», в якому викладені основні положення стосовно охорони навколишнього середовища в різних природоохоронних територіях. 1994 р. прийнято Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні, 2004 року — Закон «Про екологічну мережу України».

2. Природно-заповідні території

Нараховується понад 7 тис. заповідних територій, які займають близько 4,6 % території України. У перспективі планується збільшити до 10 %.

Створено 2584 пам’ятники природи, 2552 заказники, 753 заповідних урочищ, 508 парків-пам’ятників садово-паркового мистецтва, 38 регіональних ландшафтних парків. Статус державних мають 4 біосферних заповідники, 17 природних заповідників, 12 національних природних парків, 292 заказники, 132 пам’ятники природи, 88 парків-пам’ятників садово-паркового мистецтва, 20 дендрологічних парків, 17 ботанічних садів, 7 зоопарків.

Біосферні заповідники — створені для збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів для екологічного моніторингу. Асканія-Нова, Карпатський, Чорноморський, Дунайський — понад 200 тис. га.

Природні заповідники — відносно великі, мало змінені ПТК повністю виключені з господарського використання. Серед найбільших — Рівненський, Кримський, Поліський, Ялтинський та ін.

Національні природні парки — території зі своєрідними ПТК для проведення суворо організованої рекреаційної та культурно-освітньої роботи.

Регіональні ландшафтні парки — для охорони типових та унікальних ПТК, проведення екскурсійної роботи з короткочасним відпочинком.

3. Національна екологічна мережа

НЕС — частина загальноєвропейської природоохоронної системи з ділянками заповідної та мало зміненої природи, що підлягають особливій охороні та створюють передумови для раціонального природокористування та оздоровлення території.

НЕС складається з природних регіонів (значні ділянки країни з типовими та унікальними ПТК), природних коридорів (природна або близька до такої ділянка суходолу чи водного простору, що забезпечує безперервність та єдність природного середовища), буферних зон (місцевості навколо цінних ділянок екологічної мережі, що захищають останні від негативного природного та антропогенного впливу). Природні регіони створюються здебільшого на базі об’єктів природно-заповідного фонду.


V. Закріплення вивченого матеріалу

✵ Який відсоток території України займають природоохоронні об’єкти? Чи є такий показник достатнім?

✵ На основі яких законодавчих актів території України вилучаються з господарського використання?

✵ Виконання другої частини практичної роботи № 7.


VI. Підсумки уроку


VII. Домашнє завдання

Опрацювати §___.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити