ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА


ТЕМА 2. ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ


УРОК 50. ПІДСУМКОВИЙ УРОК *


Тема. Підсумковий урок за темами: «Геоекологічна ситуація в Україні», «Використання та охорона природних умов і природних ресурсів».

Навчальна мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання з вивчених тем; перевірити рівні засвоєння навчального матеріалу, володіння уміннями та навичками.

Тип уроку: повторення, узагальнення, систематизації та контролю знань, умінь та навичок.

ВАРІАНТ 1

Перший рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)

1. Територія навколо ЧАЕС віднесена до територій:

а) умовно чистих;

б) забруднених;

в) екологічної катастрофи;

г) помірно забруднених.

2. Найбільшим забруднювачем поверхневих та підземних вод з названих є:

а) металургійні підприємства;

б) сільськогосподарські підприємства;

в) заклади рекреації;

г) підприємства легкої промисловості.

3. Найвищий статус серед територій природно-заповідного фонду мають...

4. Техногенні підтоплення земель характерні для територій:

а) морських портів;                                     

б) навколо водосховищ;

в) зрошуваних земель;

г) навколо міст.

5. До характеристик оцінки екологічного стану навколишнього середовища належить:

а) площа території;

б) рівень електромагнітного впливу;

в) видовий склад природної рослинності на певній території;

г) кількість природоохоронних територій.

6. Частка території України, віднесена до природно-заповідного фонду, складає близько:

а) 10 %;

б) 5 %;

в) 2%;

г) 15 %.


Другий рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)

1. Збереження та відтворення популяції певного виду тварин можливе в ... (типи природоохоронних територій).

2. Дайте визначення поняття «моніторинг».

3. Знайдіть відповідність між природоохоронними територіями України та їх типами:

1) Чорноморський          

2) Український степовий

3) Синевир                     

А. Заказник

Б. Біосферний заповідник

В. Природний заповідник

Г. Національний природний парк


Третій рівень (3 бали)

1. Охарактеризуйте екологічну ситуацію в одній з областей України (за вибором) та основні напрямки природоохоронних заходів в ній.

2. Складіть логічні ланцюжки, що відображають негативний вплив транспорту на ПТК.


Четвертий рівень (одне завдання за вибором — 3 бали)

1. Проаналізуйте створення біосферного заповідника в дельті Дунаю. Які види науково-дослідницької роботи ведуться в ньому (під час відповіді використовувати вивчену термінологію)?

2. Проаналізуйте, як природні ресурси нашої місцевості вплинули на особливості господарської діяльності, а ті, у свою чергу, на зміну ПТК.


ВАРІАНТ 2

Перший рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)

1. До умовно чистих територій з названих належить:

а) Дніпропетровська область;

б) Київ;

в) Керченський півострів;  

г) північний захід Волині.

2. Найбільшим забруднювачем атмосферного повітря з названих є:

а) теплові електростанції;

б) сільськогосподарські підприємства;

в) заклади рекреації;

г) підприємства харчової промисловості.

3. Найменшою одиницею природно-заповідних об’єктів є ...

4. Надлишкове зрошення земель призводить до:

а) посилення вітрової ерозії; 

б) утворення ярів;

в) засолення ґрунтів;         

г) їх заболочування.

5. До негативних антропогенних факторів впливу на навколишнє середовище належить:

а) суховій;                         

б) реакліматизація рослин;

в) розорювання земель;    

г) яроутворення.

6. Площа заповідних територій України складає близько:

а) 4,6 млн. га;

б) 2,8 млн. га;

в) 60,4 млн. га;

г) 22,0 млн. га.


Другий рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)

1. Окремі види господарської діяльності можливі в ... (типи природоохоронних територій).

2. Дайте визначення поняття «екологічна мережа».

3. Знайдіть відповідність між природоохоронними територіями України та їх видами:

1) Святі Гори       

2) Асканія-Нова  

3) Поліський       

А. Заказник

Б. Біосферний заповідник

В. Природний заповідник

Г. Національний природний парк


Третій рівень (3 бали)

1. Охарактеризуйте екологічну ситуацію в одній з областей України (за вибором) та основні напрямки природоохоронних заходів у ній.

2. Складіть логічні ланцюжки, що відобраають негативний вплив сільськогосподарської діяльності на ПТК.


Четвертий рівень (одне завдання за вибором — 3 бали)

1. Проаналізуйте створення біосферного заповідника в Карпатах. Які види науково-дослідницької роботи ведуться в ньому (під час відповіді використовувати вивчену термінологію)?

2. Проаналізуйте, як природні умови нашої місцевості вплинули на особливості господарської діяльності, а ті, у свою чергу, на зміну ПТК.

_______________________________________________________

* Проводиться на розсуд учителя.


Уроки 51,52. Резерв. Повторення,узагальнення тасистематизація вивченого матеріалу.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити