ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Розділ І. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


УРОК 7. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ


Тема. Топографічні карти та їх практичне використання. Визначення за картами напрямків, відстаней та висот на місцевості.

Навчальна мета: сформувати уявлення про топографічні карти, удосконалити вміння практичного використання топокарт.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, топографічні карти, креслярське приладдя.

Опорні та базові поняття: азимут, горизонталь, топографічна карта, магнітне схилення, дирекційний кут, географічні та прямокутні координати.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

✵ Які карти називають загальногеографічними?

✵ Як визначити основні сторони горизонту на місцевості, на плані, на географічній карті?

✵ З курсу географії 6 класу пригадайте, які завдання ви виконували за планом місцевості.


ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Говорячи про карти, ми зауважили, що вони обов’язково мають спотворення. Навіть якщо не спотворюються кути, спотворюються форми, відстані. Як же користуватися ними коли треба і зорієнтуватися за картою і визначити напрям? Можна, користуватися планом, але як бути, коли територія велика? Для цього створена ціла наука — топографія, результатом якої є топографічні карти.


IV. Вивчення нового матеріалу

1. Топографічні карти — детальні загальногеографічні карти великого масштабу (1 : 10 000 — 1 : 1 000 000, меншого масштабу — плани). Мають високу геометричну точність (забезпечують високу точність вимірювань) і географічну відповідність.

2. Розграфлення і номенклатура топографічних карт

Топографічні карти складаються з окремих аркушів, межами зображення (рамками карт) яких є відрізки паралелей і меридіанів, що утворюють географічну координатну сітку (для визначення географічних координат, відстаней у градусах).

Основа — міжнародна карта масштабу 1 : 1 000 000 (трапеція розміром 4° по широті, 6° по довготі). Вона поступово поділяється на більші за масштабом карти з меншими за розмірами відрізками паралелей і меридіанів. Паралелі і меридіани карт підписуються в кутах карти. Для зручності визначення географічних координат відстань між ними поділена відрізками на мінути і секунди.

3. Кілометрова сітка

Створена для визначення прямокутних координат, відстаней у метричній системі. Утворена вертикальними і горизонтальними лініями, проведеними через ціле число кілометрів. Горизонтальні лінії паралельні екватору і підписані на лівому і правому полях карти числом, що означає відстань від екватора. Вертикальні лінії паралельні осьовому меридіану зони в 6° довготи, яка утворюється під час використання поперечної циліндричної проекції. Таких зон утворюється 60 шт. Вертикальні лінії підписуються на верхньому і нижньому полях, де цифри вказують номер зони та відстань від осьового меридіана зони.

4. Умовні знаки

Умовні знаки топографічних карт пояснюються в легенді карти і спеціальних збірниках.

5. Напрямки на топографічній карті

Магнітні і географічні полюси не збігаються. Тому під час визначення напрямку на карті і місцевості (за компасом) треба врахувати це.


 

δ — магнітне схилення;

γ — зближення меридіанів;

Ам — азимут магнітний;

Ад — азимут дійсний;

α — дирекційний кут.

6. Позначення абсолютних висот місцевості


V. Закріплення вивченого матеріалу

✵ Що таке топографічні карти? Для чого вони створюються?

✵ Які вимірювання можна проводити на топокартах?

✵ Де використовуються топографічні карти?


VI. Підсумки уроку


VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Підготувати креслярське приладдя (лінійки, транспортири, циркулі-вимірювачі).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити