ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Розділ І. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


УРОК 8. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2


Тема. Практична робота № 2. Опис місцевості й розв’язання задач за навчальними топографічними картами.

Навчальна мета: удосконалити наявні й сформувати нові практичні уміння і навички роботи з топографічними картами; навчити учнів розв’язувати конкретні задачі за допомогою топографічної карти.

Тип уроку: формування та вдосконалення вмінь та навичок, використання їх на практиці.

Обладнання: навчальні топографічні карти, креслярське приладдя.

Опорні та базові поняття: абсолютна висота, напрямки сторін горизонту, азимути, координати, способи зображення об’єктів місцевості.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

✵ Що таке топографічна карта?

✵ Для чого на топографічних картах нанесені географічна і кілометрова сітки?

✵ Що таке азимут?

✵ Поясніть різницю між магнітним та дійсним азимутом.

✵ На які менші одиниці поділяється градусна міра?

✵ Назвіть відомі вам способи визначення відстаней на картах і планах.

✵ Що таке масштаб карти? Назвіть три види масштабу.

✵ Як на плані визначити висоту місцевості?

✵ Що таке горизонталь? Які правила її підписування?

✵ На що вказує бергштрих?

✵ Згадайте основні способи зображення об’єктів місцевості на картах.


III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Уявіть, що вам треба піти в похід територією незнайомої місцевості.

Вам надали її топографічну карту. Чи можна за нею визначити складність і протяжність маршруту, продумати необхідне спорядження, а в разі небезпеки повідомити в рятувальну службу своє місцезнаходження? Потренуймося!


IV. Вступні вправи

Ознайомлення з наданою топографічною картою:

✵ розміщення основних елементів карти: назви, внутрішньої, мінутної і зовнішньої рамок, підписів масштабу, легенди, даних магнітного схилення і зближення меридіанів, графіка закладень;

✵ визначення масштабу карти;

✵ визначення граничних меридіанів і паралелей карти, розміри рамок аркуша карти (у градусній мірі по широті і довготі), ціни поділок мінутної рамки;

✵ визначення відстані, через яку проведені лінії кілометрової сітки, кута між вертикальними лініями кілометрової сітки і географічними меридіанами (зближення меридіанів);

✵ з’ясування основних елементів місцевості, відображених на карті.


V. Пробні й тренувальні вправи

1. Знаходження названого об’єкта.

2. Визначення його географічних координат.

3. Визначення висоти місцевості, на якій знаходиться об’єкт.

4. Визначення відстані між двома об’єктами за допомогою масштабу і кілометрової сітки.

5. Визначення з будь-якої точки місцевості на об’єкт дійсного і магнітного азимутів, дирекційного кута.


VI. Творчі вправи

1. Аналіз маршруту подорожі

— За картою намітити маршрут походу, який складається з кількох ділянок, що змінюють свій напрямок одна відносно іншої.

— Визначити географічні координати початкового і кінцевого пунктів, відстань між ними.

— Для однієї ділянки визначити її протяжність, азимут, яким ви будете рухатись на місцевості за компасом, рельєфні особливості (спуски, підйоми, їх крутизну), описати об’єкти, що будуть зустрічатись вам по дорозі, їх деякі характеристики.

— Визначити зміну напрямку, переходячи на наступну ділянку маршруту.

— Визначити відстань кінцевого пункту маршруту від екватора.

2. Зробити загальний висновок про можливості й значення топографічних карт.


VIІ. Підсумки уроку


VIІІ. Домашнє завдання

1. Закінчити практичну роботу.

2. Окремим учням (за бажанням) підготувати повідомлення про картографування території України Гійомом Левассером де Бопланом, відкриття Донецького кам’яновугільного басейну, засновника ґрунтознавства В. В. Докучаєва, видатного геолога П. А. Тутковського.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити